SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next

Je li Ahmed Bedevi obogotvoren?

11 - On na dvije stotine šesnaestoj (216.), dvije stotine dvadesetoj (220.) i dvije stotine dvadeset četvrtoj (224.) stranicivehabijiske knjige Feth-ul-medžid) citira ajeti kerim, “Ti ne možeš uputiti na Pravi put one koje ti voliš. Fekat, Allah dželle-šanuhu upućuje na Pravi put onoga koga On hoće,” koji je objavljen u suri Kasas za Resulullahovog amidžu Ebu Taliba, i onda, nakon što je rekao da samo Allah dželle-šanuhu okreće srca iz nevjerstva i grijeha u vjerovanje i poslušnost, ovako kaže, “Velikani tesavvufa koji kažu da ulaze u kalbove njihovih učenika i da znaju šta je u njihovim kalbovima i da okreću njihove kalbove kako hoće su lažovi. A oni, koji im vjeruju, u stvari, ne vjeruju u Allaha i Pejgambere. Sve što se obožava osim Allaha je vesen. Grob, turbe je vesen. Na primjer, najveći egipatski idol (ma’bud) je Ahmed Bedevi. Kako god njegovo ime nije čuveno tako ni njegova superiornost, znanje, i ibadet, nisu čuveni. Sehavi prenosi od Ibni Hajjana da je on [tj. Ahmed Bedevi] jednom ušao u džamiju, i u njoj se pomokrio, i izašao, bez da je klanjao namaz. Narod misli da je ovaj čovjek djelotvoran (tj. da ima tesarruf) na oba svijeta, da može ugasiti vatru, i (da može) pomoći lađama u oluji. Oni misle da je on Bog (ilah) i Gospodar (Rabb). Oni kažu da je on znao tajne i čuo izdaleka i ispunjavao želje. Oni čine sedždu na zemlji njegovog turbeta. Isto tako i narod u Ammanu i Iraku obožava Abdulkadir-Gejlanija. Muhjiddin-i Arebi je bio najveći kafir na zemlji.

Velikani tesavvufa prepoznaju one kojima je Allah dželle-šanuhu u vječnoj prošlosti (ezelu) odredio da dadne uputu (hidajet) i sreću (seadet) i koje je odlučio da spasi od azaba. Oni će biti sredstvo za njihova prosvjećenja (njihove iršad-e). Upoznati Evlije i znati te istaknute velikane i moliti ih i preklinjati je takođe Allahovo dželle-šanuhu predodređenje (takdir) i dobročinstvo (ihsan). Allah dželle-šanuhu je dao sreću i zauzimanje (šefa’at) nekim muslimanima, kojima je htio, na taj način što im je dao da im bude suđeno (nasib) da čitaju knjige koje su napisali alimi ehli sunneta i velikani tesavvufa. A onima, kojima je htio dati otpadništvo (dalalet) i propast (felaket), je dao da upadnu u vehabijske zamke. Oni će, čitajući njihove pokvarene knjige i odvratne laži, biti odvučeni u džehennem. Vehabijska knjiga napada na muslimane i kleveće spomenute Allahove dželle-šanuhu predrage robove i velike Evlije. Kada bi čak i bilo, među nekim neznalicama i jereticima, koji koriste svoju vjeru za ovosvjetske dobiti, nekih odvratnih riječi i djela koja nisu u skladu s islamom, to opet ne bi opravdavalo njegov pokušaj da ukalja sav ehli sunnet ukazujući na njih. To je isto kao kad bi optužili Isa-a alejhisselam zato što ga hrišćani obožavaju.

Ahmed Bedevi rahime-hullahu teala je bio jedan od najvećih velikana Evlija. On je bio šejh-Berijev učenik. Šejh Beri je bio učenik Ali-bin-Nu’ajm-Bagdadija, kojeg je obrazovao veliki Velija, šerif, Ahmed Rifa’i, (koji je bio) posjednik kerameta, harika, rahime-humullahu teala. Ahmed Bedevi je takođe šerif. On je preselio na ahiret 675. godine po Hidžri u Egiptu. Svake godine na stotine hiljada muslimana dobija fejz sa posjećivanjem njegovog turbeta u gradu Tanti. U ovim posjetama se ne dešava ništa neskladno s islamom (Knjiga Mir’at-ul-Medine, str. 1049). Što se tiče Abdulkadir-Gejlanija i Muhjiddin-i-Arebija, rahime-humullahu teala, njihovu veličinu su shvatili i objasnili, u stotinama knjiga, samo alimi koji su bili talentovani kao i oni. Imam-i-Rabbanijeva, rahime-hullahu teala, knjiga Mektubat je puna hvala i pohvala ovih uzvišenih Evlija. Abdulgani Nablusi rahime-hullahu teala je u njegovoj knjizi Hadika opširno opisao njihov visoki status.

SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next