SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next

Poslanik alejhisselam i Ashabi kiram

12 - Na dvije stotine dvadeset četvrtoj stranici (vehabijiske knjige Feth-ul-medžid) piše: “Ša’rani je napisao da se njegov šejh Alijjul-Havas nije čak ni za sekundu odvojio od Resulullaha. Ovo je laž. Kad bi to bilo tačno, Poslanik bi došao i spriječio fakciju među Ashabima.

Niko, ko god ima imalo pameti i vjerskog znanja, ne bi ovako rekao. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je prorekao da će među Ashabima izbiti fitne i razdvajanja. Kako bi se ikada moglo i pomisliti da bi on došao da to spriječi? Ujedinjenje o kom Ša’rani rahime-hullahu teala piše je bilo u smislu kešfa i mušahede. Ono nije bilo nešto materijalno kako su to pogrešno razumjeli ovi idioti koji poriču sve što ne znaju i ne razumiju. Ovim vehabijama odgovara poslovica koja kaže, “Čovjek osjeća neprijateljstvo prema onom što ne zna.” Hazreti Ebu Bekr radijallahu teala anh je uobičajavao reći da on svakog momenta vidi Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. On se izvinjavao sa riječima, “Ja se pred tobom stidim.” [Molimo našeg čitaoca da pogleda 32. članak.]

SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next