SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next

Ehli sunnet i Kaside-i burda

23 - Vehabijska knjiga Feth-ul-medžid piše na četiri stotine petnaestoj (415.) stranici, “Kaside-i burda je jedna velika neukost (džahiluk). Ona kaže da se samo sa Pejgamberovom zaštitom može spasiti. Ova kasida je u kontradikciji sa Kitabom i Sunnetom. Oni je drže višom od Kur’ana.

On ovako piše u predgovoru njegove knjige, “Saudov unuk Abdul’Aziz je obnovio tevhid. On je donijeo mir i zakon na arapsko poluostrvo. Njegov sin Saud je oživio put njegovih predaka. On je ponovo otvorio put hulefai rašidina.” On čini dovu da sablje Saudovih sinova budu oštrije. Po njegovom mišljenju nije grijeh lagati o Saudu, i reći, “oživio, ponovo otvorio put,” i hvaliti ga, i tražiti pomoć od tog raskalašenog i divljeg pijandure koji godinama provodi svoj život u rasipništvu i pijankama i bludu na žurkama sa stotinama konkubina (gajri-mešru’-džarijama) i mladim Grkinjama u najluksuznijim hotelima u Atini, i koji ekstravagantno rasipa među kafirima na hiljade i hiljade muslimanskih zlatnika, i koji je umro u pohotljivosti, uživanju, i pijanom lumpovanju. Međutim, opet po njemu, grijeh je i širk što imam-i Busiri (Busajri) rahime-hullahu teala veliča Allahovog dželle-šanuhu dragog Pejgambera sallallahu teala alejhi ve sellem i što smatra ovog uzvišenog Poslanika najvišim od svih stvorenja, i što traži pomoć i šefa’at od ovog uzvišenog Pejgambera kojemu su date radosne vijesti, “Ja ću ti dati sve što hoćeš!” On besramno potura muslimanima pod nos ova pisanja kao “vjerske knjige”. On se ne stidi da nazove alime islama, koji su zjenica oka muslimana, mušricima i hereticima kako bi obmanuo omladinu i napravio ih nemezheblijama. Šta li će on reći o hadisi šerifima [koje je imam-i Rabbani rahime-hullahu teala naveo u 44. pismu prvoga toma njegove knjige Mektubat], u kojima je sam Resulullah opisao svoj lični veliki i visoki status? Hoćeli on biti bezobrazan i svojim prljavim perom [haša] ukaljati ovog časnog Pejgambera sallallahu teala alejhi ve sellem zato što je on rekao da je on sejjid svih Pejgambera i najodabraniji od svih ljudi koji su došli i koji će ikada doći (na ovaj svijet)? U 13. poglavlju ove knjige je dato detaljno objašnjenje o knjizi (koja nosi naslov) Kaside-i burda je dato u 13. poglavlju ove knjige detaljno objašnjenje. Molimo vas da pogledate to poglavlje!

SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next