SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next

Vehabijini idžtihadi su laž; oni su netačni, neispravni

25 - Vehabije same kažu da je ono što su Alimi ehli sunneta rahime-humullahu teala napisali tačno. Allah dželle-šanuhu je dao da takođe i oni kažu istinu. Pogledajte kako ova vehabijina knjiga (Feth-ul-medžid) hvali i veliča ehli sunnet na njenoj četiri stotine trideset drugoj (432.) stranici: “Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je upitao Muaza kada mu je naredio da ode u Jemen da bude sudija, ‘Kako ćeš suditi?’ On mu je odgovorio, ‘Prema Allahovom kitabu.’ ‘Ako ne nađeš [rješenje] u Allahovom kitabu?’ On mu je odgovorio, ‘Ja ću ga onda potražiti u Resulullahovom sunnetu.’ Kada ga je Resulullah opet upitao ‘Ako ga ne nađeš ni tamo?’ Muaz mu je odgovorio, ‘Ja ću činiti onako kako razumijem na osnovu mog idžtihada.’ Na to je Resulullah rekao, ‘Hvala Allahu dželle-šanuhu koji je podario Resulovom sudiji ono sa čim je Njegov Resul zadovoljan.’ Muaz je bio jedan od najučenijih Ashaba kiram u naukama fikha, halala i harama. Prema tome, on je bio veliki i duboko učeni alim koji je bio u stanju da čini idžtihad. Njemu je bilo dozvoljeno da sudi po svom idžtihadu ako nije mogao naći jasan dokaz u Allahovom dželle-šanuhu Kitabu i Resulullahovom sunnetu. Međutim, danas ima ljudi, isto kao što ih je bilo i u prošlosti, koji su taki džahili da ne znaju propise ni Allahovog dželle-šanuhu Kitaba ni Resulovog sunneta, a još uvijek misle da oni mogu činiti idžtihad. Neka ih je sram i stid!

Ovaj autor je uzeo i ovaj tekst i sve svoje druge dokaze iz knjiga velikih Alima ehli sunneta, rahime-humullahu teala. Jer, prije Ibni Tejmijje niko nije pisao njegove heretičke ideje. On je (prvi) otvorio ovaj put. Oni koji su došli iza njega su otišli u ovom do krajnosti. Oni su podivljali. Oni su pogrešno protumačili cijenjene riječi koje su citirali iz knjiga ehli sunneta. Oni su rekli da svako mora naučiti arapski jezik i činiti idžtihad. Oni su skrenuli sa pravog puta. Oni su zaveli milione i milione ljudi. Gore navedeni citat pobija njihove lične tvrdnje i pokazuje da džahili kao što su oni ne mogu činiti idžtihad i da su zaključci i značenja koje oni izvode pogrešni.

Danas se povećao broj onih koji ne vjeruju u idžtihad. Oni kažu, “Kakva je korist od mezheba. Oni razjedinjuju muslimane. Oni otežavaju vjeru. Allah naređuje lakoću. U islamu nema mezheba. Oni su kasnije izmišljeni. Ja slijedim put Ashaba. Ja ne priznajem drugi put.

Ove riječi su izmislili vjerski džahili (tj. vjerski neuki ljudi). Oni ih sada lukavo šire među muslimanima. Oni prvo navedu ispravne riječi iz knjiga Alima ehli sunneta na koje oni, onda, nadovezuju svoje laži (kao da su one, te njihove laži, dio citata). Kada ljudi vide ispravne riječi oni pomisle da je sve što čitaju tačno i tako nasjednu na njihove laži. Put Ashaba kiram ridvanullahi teala alejhim edžma’in je put spasa. Ovaj hadisi šerif, koji prenosi Bejheki, i koji je napisan u knjizi Kunuz-ud-dekaik, kaže, “Moji Ashabi su kao zvijezde na nebu. Kojeg god slijedite dobićete hidajet (pravi put)!” Ovaj hadisi šerif nam pokazuje da će se svako, ko slijedi bilo kojeg od Ashaba kiram, usrećiti na oba svijeta. Hadisi šerif koji nam prenosi Dejlemi kaže, “Moji Ashabi su dobri ljudi. Neka im Allah dželle-šanuhu uvijek daje dobro.” Sljedeća dva hadisi šerifa, koja nam opet prenosi Dejlemi, rahmetullahi alejh, kažu, “Ne govorite o greškama mojih Ashaba!” i “Mu’avija (Muavija) će sigurno postati vladar.

Iz kog će izvora oni koji tvrde da slijede put Ashaba kiram naučiti taj put? Hoće li ga oni naučiti od nemezheblija -- koji su došli poslije hiljadu godina poslije njih -- ili će ga naučiti iz knjiga alima koji su živjeli u njihovo vrijeme i koje su Ashabi kiram istrenirali i obrazovali? Alimi koje su Ashabi kiram istrenirali i obrazovali i učenici tih alima (koje su Ashabi kiram istrenirali i obrazovali) sačinjavaju Alime mezheba (koji se zove) ehli sunnet vel-džema’at, rahime-humullahu teala. Mezheb znači put. Pripadnici ehli sunnet vel-džema’at mezheba su muslimani koji slijede put Resulullaha i njegovog džema’ata, to jest njegovih Ashaba. Mubarek alimi ovoga puta su precizno zapisali (u svoje knjige) sve ono što su čuli od Ashaba kiram. Oni nisu pisali svoja lična mišljenja. U njihovim knjigama nema ni jedna jedina riječ za koju oni nisu dali dokaz i sened. Iman (vjerovanje) sve četiri mezheba je isti. Put Ashaba kiram ridvanullahi teala alejhim edžma’in se može naučiti samo iz knjiga Alima ehli sunneta.

Oni koji hoće da slijede put Ashaba kiram ridvanullahi teala alejhim edžma’in (prvo) moraju pripadati mezhebu ehli sunneta. Oni nakon toga moraju zaobići i izbjeći novonastale pokvarene puteve.

SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next