SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next

Superiornost Ashaba kiram i Tabi’ina

28 - On piše na četiri stotine devedesetoj stranici: “Hadisi šerif koji se prenosi u Muslimovom sahihu i Ebu Davudu i Tirmiziji od Husejna radijallahu teala anh glasi, ‘Najbolji u mom ummetu su oni koji žive u moje vrijeme. Poslije njih su najbolji oni koji su došli poslije njih. Iza njih su najbolji oni koji su došli poslije njih.’ Ovaj hadisi šerif je takođe napisan i u Buhariji i počinje sa, ‘Najbolji od vas.’ ‘Najbolji’ znači najbolji u znanjima (ilmovima), vjerovanjima (imanima) i poslovima. Oni su odbili i iskorijenili inovacije (bid’ate). Iako su se bid’ati povećali u trećem vijeku po Hidžri još uvijek je bilo puno alima. Islam se puno poštovao. Išlo se u džihad. Hadisi šerif koji je napisan u Muslimovom sahihu a koji se prenosi od Abdullaha ibni Mes’uda je jedan sličan hadisi šerif. Ali ovdje su naredna stoljeća ponovljena tri puta. Razumije se da je do kraja četvrtog vijeka po Hidžri bilo više dobra nego zla.

Ovaj hadisi šerif veliča alime ehli sunneta. Jer, alimi ehli sunneta rahime-humullahu teala su u ta četiri najbolja stoljeća bili najveći, najistaknutiji i najcjenjeniji ljudi. Ova uzvišenost alima ehli sunneta je potvrđena jednoglasnom saglasnošću miliona muslimana koji su živjeli u njihovo vrijeme. Ovaj autor, kad god mu to odgovara hvali alime ehli sunneta i citira njihove idžtihade, koje su oni napisali u svojim knjigama, kao dokaze. On s jedne strane osjeća dužnost da hvali alime ehli sunneta a s’ druge ne voli značenja koja su oni dali ajeti kerimima i hadisi šerifima. On kaže da su ova značenja puna širka. On se ne stidi da nazove pripadnike ehli sunneta mušricima. Autor često citira dokaze iz knjige hadisa alima Ismail-bin-Omer-ibni-Kesir-Imadeddina zato što je Imad bin Kesir bazirao svoje fetve na Ibni Tejmijjinim mišljenjima. [Ebulfida hafiz Isma’il ibni Kesir šafi’i Basri je umro 734./1372. g.n.e. u Damasku.]

SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next