SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next

PREDGOVOR

Neka je hamd Allahu dželle-šanuhu! Neka je salat i selam na Njegovog predragog Pejgambera Muhammeda alejhisselam! Neka su hairli dove na čisti ehli bejt i pravedne i iskrene ashabe, radijallahu teala anhum edžma’in, ovog uzvišenog Pejgambera!

Allah dželle-šanuhu je Rabbul’alemin. On je stvorio sva stvorenja, i živa i neživa u najvećem redu, s proračunom i od koristi. On je sa svojim atributima Halik, Bari, Musavvir, Badi i Hakim stvorio sva stvorenja u najsavršenijem redu i najljepšem izgledu. On je uspostavio njihov odnos na jedan uredan i lijep način. On ih je učinio, da bi oni mogli postojati, i nastaviti s postojanjem, da oni budu jedni drugima sebeb, vasita i vesila (posrednici). Mi ovim odnosima, i njihovim međusobnim vezama, dajemo imena kao što su prirodna zbivanja, fizički i hemijski zakoni, astronomske formule i fiziološki procesi. Izučavanje reda i poretka, koji vlada među stvorenjima koja je Allah dželle-šanuhu stvorio, i njihovih međusobnih uticaja i odnosa i ravnoteža i njihovo korištenje se naziva naučno znanje.

Allah dželle-šanuhu je htio da se svako živo i neživo stvorenje bude kako treba, s proračunom i stvoreno kako On želi. On je dao da materije, snage i energije budu vesile i sebebi (posrednici) za Njegovo stvaranje. Allah dželle-šanuhu je takođe htio da ljudski život bude u redu i koristan i On je dao da ljudska volja (irade) bude sebeb i vesile (posrednik) za to. Kada čovjek hoće da nešto učini Allah džellešanuhu to, ako hoće, stvori. Ljudi moraju željeti dobre, ispravne i korisne stvari da njihov individualni, privatni i društveni život bude u harmoniji. Allah dželle-šanuhu im je dao pamet (akl) da njihove želje budu dobre. Pamet (razum) je moć koja razlikuje dobro od zla. Pošto ljudi trebaju mnoge stvari, i trebaju da nabave što im je potrebno, jedna sila u čovjeku koja se zove “nefs”, zavodi razum dok ih on nastoji nabaviti. On pričinjava razumu sve što nefs želi kao lijepo čak i ako je to štetno.

Allah dželle-šanuhu je iz sažaljenja prema Svojim robovima poslao preko meleka, odabranim ljudima koji se nazivaju Pejgamber (Poslanik), nauku koja se zove vjera (din). Pejgamberi alejhimussalavatu vetteslimat su naučili ljude tu nauku. Vjera islam, koju je Muhammed alejhisselam propovijedao, razlikuje dobro od zla, korisno od nekorisnog, sa kojima se svako svugdje može susresti, i naređuje nam da radimo ono što je dobro.

Pa ipak nefs vara ljude. On ne želi da slijedi vjersko znanje. On čak teži da ga, i osnove vjere koji se moraju vjerovati, promijeni i izopači. Allahov dželle-šanuhu poslanik Muhammed alejhisselam je predskazao ha će čovječanstvo slijedeći svoj nefs pokušati promijeniti islam. On je rekao, “Moj ummet (sljedbenici) će se podijeliti u sedamdeset tri grupe; samo će jedna od njih otići u džennet.” Sedamdeset dvije pokvarene grupe (firke) koje će zbog svojih jeretičkih vjerovanja otići u džehennem su se pojavile upravo kako je i predskazano. Ove sedamdeset dvije grupe nisu kafiri radi svog pogrešnog razumijevanja sumnjivih i nejasnih značenja Kur’ani kerima i hadisi šerifa. Ali, oni će otići u džehennem zato što su oni promijenili islam. Oni se nazivaju sljedbenicima inovacije (bid’ata) ili stranputice (dalaleta). To znači da su oni otpadnici i jeretici i da ne slijede jedan od četiri ispravna (hak) mezheba. Oni će, zato što su muslimani, kasnije biti izvađeni iz džehennema i stavljeni u džennet. Pored njih ima i onih koji, oslanjajući se na svoje pokvareno znanje i plitki razum, mijenjaju islam, i koji tako izlaze iz islama, i koji su samo po imenu muslimani. Oni će vječno ostati u džehennemu. Oni su zindici i reformatori.

Danas nemezheblije troše na milione i milione dolara sa ciljem da u svakoj zemlji rašire svoja jeretička vjerovanja. Primjećujemo, sa velikom žalošću, da se većina vjerski neukih ljudi (džahila), onih koji su željni novca ili zato što su prevareni, počela odvajati od pravoga puta koji su nam pokazali alimi ehli sunneta i počela slijediti ovaj jeretički i krivi put. Oni pokušavaju da bace blato na knjige koje su napisali alima ehli sunneta. Prema tome, postalo je obavezno, objasniti ova zla vjerovanja - koja drže vehabije, koji su jedna od nemezheblijskih grupa - koja nisu u skladu sa vjerovanjima ehli sunneta, dokumentovano, u jednoj posebnoj knjizi, i objasniti zulum i proganjanja koja su ovi okrutni i neuki ljudi uperili protiv muslimana. Dakle, postalo je potrebno da muslimani vide ovu užasnu opasnost i da se zaštite od njihovih krivih i lažljivih riječi i pisanja.

Jedan čovjek koji se zove Muhammed ibn Abdulvehhab je napisao jednu knjižicu koja se zove Kitab-ut-tevhid. Iako je njegov unuk, Sulejman bin Abdullah, počeo pisati njeno objašnjenje on je umro 1233./1817. godine kada je Ibrahim paša otišao u Der’ijju i kaznio ih. Njegov drugi unuk, Abdurrahman bin Hassan, je napisao njeno objašnjenje koje je nazvao Feth-ul-medžid. On je kasnije napisao drugu knjigu koja je skraćena verzija prvog komentara koju je nazvao Kurre-ul-ujun. U sedmom izdanju komentara, koji je 1377./1957. godine sa dopunama izdao jedan vehabija koji se zvao Muhammed Hamid, napisani su ajeti kerimi koji su objavljeni za kafire, i mnogi hadisi šerifi, i iz njih su izvedena pogrešna i iskrivljena značenja sa ciljem da prevare (neuke) muslimane. Ova pokvarena značenja napadaju na prave muslimane, sljedbenike ehli sunneta, i nazivaju ove čiste muslimane kafirima. On na mnogim stranicama ove knjige bljuje vatru i naziva šije prokletim kafirima (mel’un mušricima). On uzima većinu svojih komentara od Ibni Tejmijje i njegovog učenika Ibni Kajjima Dževzijje i njegovog unuka Ahmeda bin Abdulhalima i kaže “radijallahu anh” za prvog, “allame” za drugog i “šejh-ul-islam Ebul-Abbas” za trećeg.

Mi smo, dok smo pisali našu knjigu Savjet muslimanu, naišli na jednu vehabijsku knjižicu na turskom jeziku koja se zove Nu’manov odgovor. Ona je štampana 1385./1965. godine po drugi put u Damasku i besplatno rasturana među turskim hadžijama sa ciljem da ih odvrati od puta ehli sunneta. Nama je, sa Allahovim dželle-šanuhu lutfom i ihsanom, takođe bilo suđeno da dokumentovano i ispravno odgovorimo i na njene pokvarene i izmišljene laži.

Knjiga Savjet muslimanu ima dva dijela. U prvom dijelu je navedeno trideset pet citata iz knjiga Feth-ul-medžid i Dževab-i Nu’man i na njih su dati odgovori iz knjiga alima islama, rahime-humullahu teala.

Drugi dio opisuje kako su vehabije nastale, kako su se raširile, kako su neuki varvari, vehabije, da bi se dočepale bogatstva i moći, surovo klali muslimane i uništavali njihove imovine, kako su svirepo napali na muslimanske države, i kako ih je Osmanlijska država kaznila i kako su nakon Prvoga svjetskoga rata osnovali novu državu.

Molimo Allaha dželle-šanuhu da zaštiti muslimane od propasti nemezhebstva! Molimo Ga da kutariše (izbavi) one koji su se zaglibili u ovu propast! Amin.

SADRŽAJ KNJIGE SAVJET MUSLIMANU

Ova knjiga se sastoji od četrdeset dva članka. U trideset pet članaka su navedeni citati iz vehabijske knjige Feth-ul-medžid na koje je odgovoreno odlomcima koji su uzeti iz knjiga alima islama. Brojevi članaka i njihovi citati i brojevi stranica sa kojih su uzeti su dole navedeni. Dodaci koje smo mi dodali su stavljeni u četvrtaste zagrade [ ].

SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next