ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

7 - “Vidimo da u mnogim državama hanefije i šafi’ije ne klanjaju zajedno. Glasno izgovaranje riječi amin za imamom i podizanje prsta pri učenju tehijjata izazivaju neprijateljstvo.

Knjige svih mezheba jasno i glasno pišu da musliman koji slijedi jedan mezheb može klanjati za nekim ko slijedi drugi mezheb. Ideja, da će male razlike između mezheba, koje se odnose na ibadet, izazvati nekakvo neprijateljstvo proizilazi iz sanjarenja i laži mulhida i zindika, neprijatelja ova četiri mezheba. Muslimani, sljedbenici četiri mezheba, su uvijek u svim dijelovima svijeta klanjali jedni za drugim zato što se međusobno vole i smatraju braćom. Na primjer, veliki evlija i duboki alim mevlana Halid Bagdadi (preselio na ahiret 1242./1826. g.n.e.) je bio šafi’ija (slijedio šafi’i mezheb). Njegov muršid (učitelj) Abdullah Dehlevi, koji mu je dao fejz i hilafet, je bio hanefija (slijedio hanefi mezheb). Abdulkadir Gejlani (preselio na ahiret 561./1165. g.n.e.) je bio šafi’ija. Videći da je hanbeli mezheb skoro ponestao, on je, da bi ga zaštitio, postao hanbelija. Dželaleddin Muhammed Mahalli, autor Dželalejn tefsira, je bio šafi’ija. Ahmed Savi, sljedbenik maliki mezheba, je napisao komentar na ovaj tefsir i omogućio njegovo širenje nadaleko i naširoko. On ovako piše u objašnjenju šestog ajeti kerima sure Fatir, “Stanovnici Hidžaza, koji se nalazi u Arabiji, nemezheblije, tvrde da su samo oni muslimani. Oni nazivaju čiste ehli sunnet muslimane mušricima (kafirima). Oni su lažovi. Molimo Allaha dželle-šanuhu da ubije ove otpadnike.” Ahmed Savijev komentar na Bejdevijev tefsir je isto tako jako čuven. Mešhur (čuveni) Bejdevi (preselio 685./1286. g.n.e.) je pripadao šafi’i mezhebu. Njegov tefsir je jedan od najčuvenijih tefsira. Najveća većina uleme, pripadnika sva četiri mezheba, ga je hvalila i napisala na njega komentare. Na primjer, komentar alima Šejhzade Muhammeda efendije, hanefije, je nadaleko čuven i jako cijenjen. Kako svi muslimani znaju ima na hiljade knjiga koje su napisali alimi četiri mezheba u kojima oni izražavaju svoju međusobnu pohvalu i ljubav. [Pogledajte odgovor pod brojem 36 o podizanju prsta.]

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next