ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

10 - Na početku prvog dijaloga vjerski reformator kaže, “Vrli mladi reformator želi, da bi usrećio muslimane, da ih izbavi iz belaja taklida koji se kasnije pojavio, i da im pomogne da slijede Kitab, Sunnet, i put selefa. U prvom stoljeću [islama] su čak i čobani dobijali svoje vjersko znanje iz Kitaba i Sunneta.

Pogledajte kako se Rešid Riza maskira! On kaže za licemjera koji je kao on “pun vrlina”. On pokušava da kroz usta neukog vjerskog reformatora nasavjetuje starog vaiz efendiju. On kaže muka (belaj) za blagodat (ni’met) taklida kojeg su Allah dželle-šanuhu i Resulullah sallallahu teala alejhi ve sellem naredili i koji je, prema jednoglasnoj slozi alima islama, neophodan. On ne može da shvati da je slijeđenje jednog od četiri mezheba ispravno slijeđenje, a napuštanje mezheba, i slijeđenje nekog ko ne slijedi nijedan mezheb, nedozvoljeno slijeđenje. On se šprda sa poštovanim vaiz efendijom i sa ovom mubarek riječi (vaiz). On ne zna da onaj ko se ismijava sa mubarek riječima koje su specifične za ljude sa vjerskim odgovornostima postaje kafir. Da ne znamo hadisi šerif koji kaže, “Najgori i najpokvareniji će biti vođe muslimana,” mi bi se čudili ovoj nesrećnoj činjenici, i pitali, zar je moguće da ovakav čovjek zauzima položaj izdavaća fetvi u jednoj muslimanskoj zemlji kao što je Egipat. O ti nevaljali zindiku! Zašto ne izađeš časno i ne napadneš jevreje i hrišćanske misionare, masone, i komuniste umjesto što se šprdačiš sa muslimanima i izigravas sa vaiz efendijom? Ali ti njih ne smiješ ni popreko pogledati. Masoni su tvoji gospodari kojima ti sve duguješ.

Koga ti misliš da prevariš sa riječima, “želi, da bi usrećio muslimane, da ih izbavi iz belaja taklida koji se kasnije pojavio, i da im pomogne da slijede Kitab, Sunnet, i put selefa”? Tvoje riječi su potpunoj međusobnoj kontradikciji. Taklid (ili slijeđenje imama mezheba) je čvrsto prianjanje za Kitab, Sunnet, i puta Selefa. Taklid koji ti hočeš je jedino moguć slijeđenjem jednog od četiri mezheba. Napustiti ovaj taklid, koji ti nazivaš belajem, znači napustiti Kitab, Sunnet, i put Selefa, i izaći iz vjere. Ti hočeš krivi (batil) taklid. Resulullah sallallahu teala alejhi ve sellem je rekao, “Ko objasni Kitab i Hadis po svom mišljenju postaje kafir.” Ti hočeš da zavedeš muslimane u taj tvoj krivi taklid koji je kufr. Skini masku sa svog lica! Otkri nam da si din dušmanin, da ti mi odgovorimo. Za sada ćemo ti samo citirati rečenicu jednog tvog prijatelja, masona:

Zar misliš da je svako slijep i da smo svi glupi?

Nemoj da vrijeđaš muslimane prvog stoljeća i da ih nazivaš čobanima! Ne predstavljaj ih neukim! Oni su svi bili alimi bez obzira bili oni čobani, komandiri, ili mudžahidi. Oni su svi bili mudžtehidi. Oni su, bez sumnje, mogli direktno iz Kitaba dobijati svoje znanje.

Bid’at nemezheblija, odnosno, neodobravanje alima ehli sunneta rahmetullahi teala alejhim edžma’in, se počeo širiti po svijetu od 1150/1737. godine. Ove destruktivne i razarajuće aktivnosti, koje uništavaju islam i od braće po vjeri prave međusobne neprijatelje, vode neuki Saudijci. Nemezheblije, koje su napale, opljačkale, i mučenjem ubile na hiljade nevinih žena i djece, muslimana ehli sunneta, su došle u Saudijskoj Arabiji na prijesto. Oni su 1350/1932. godine uz pomoć Engleza osnovali državu i počeli u mnogim državama s propagandom putem organizacija koje su osnovali na osnovu diplomatske moći i godišnjom novčanom pomoći koja iznosi na stotine hiljada zlatnika. Oni putem časopisa, punih laži i kleveta, zavode neznalice i tako iznutra razjedaju islam.

Vehabizam je osnovao Muhammed bin Abdulvehhab. On je rođen 1111/1699. godine u Nedždu. On je umro 1206/1792. godine. Njegov otac i mlađi brat, Sulejman bin Abdulvehhab, rahmetullahi teala alejhima, su bili čisti i pravi muslimani. Oni su bili alimi ehli sunneta. Kao i drugi alimi Hidžaza (pokrajina u Arabiji), i oni su upozoravali muslimane da je vehabizam jedan nastran i pogrešan put. Mnoge cijenjene knjige su bile napisane sa ciljem da se zaštiti jedini pravi put - Put ehli sunneta. Na primjer, Sulejman bin Abdulvehhab je, da bi opomenuo svoga brata, ovako napisao na početku svoje knjige Es-savaik-ul-ilahijje firredd-i alel-vehhabijje, “Allah dželle-šanuhu je poslao Muhammeda alejhisselam kao Poslanika za sva ljudska bića. On mu je objavio Kur’ani kerim u kom mu je objasnio sve što je ljudima potrebno. On je stvorio sve što mu je obećao. On je rekao da će zaštititi islam od promjene i kvarenja, koji je preko njega poslao, do Sudnjega dana. On je rekao da je Muhammedov alejhisselam ummet najbolji od svih ummeta. Muhammed alejhisselam je donijeo vesele vijesti da se ovaj ummet neće nikada, do kijameta, pokvariti i naredio nam je da se čvrsto držimo njegovog puta. Allah dželle-šanuhu kaže u stotinu četrnaestom ajetu sure Nisa, ‘Onoga, ko skrene sa puta pravovjernih (mu’mina), ćemo baciti u džehennem!’ Jednoglasnost ili saglasnost alima islama (idžma’) je hudždžet (dokument, dokaz), delil (dokaz, evidencija) i sened (dokaz) za vjersko znanje i nauku. Odvajanje od ove idžme nam je zabranjeno. Oni koji ne znaju ovu idžmu trebaju je naučiti pitajući one koji je znaju. To nam je naređeno u četrdeset trećem ajetu sure Nahl. Hadisi šerif, ‘Ono što ne znaš pitaj učene. Lijek za neukost (džehl) je naučiti pitajući’ tumači (tefsiri) ovaj ajeti kerim.

Alimi islama su jednoglasno rekli da je mudžtehid samo onaj, ko napamet zna arapski rječnik, ko zna različita, bukvalna, i alegorična značenja riječi, ko je alim fikha, ko zna napamet Kur’ani kerim i načine kako se on čita (kiraet), ko zna tefsir svih ajeta Kur’ani kerima, ko je u stanju da raspoznaje i međusobno razlikuje muhkem i mutešabih, nasih i mensuh, kasas i druge ajete, ko zna sahih, mufteri, muttasil, munkati’, mursel, musned, mešhur i mevkuf hadisi šerife, ko ima vera’, čiji je nefs stekao tezkije (čiji nefs nema štetnih želja), ko je sadik (iskren) i emin (povjerljiv). Samo ovakvu osobu, koja ima ovakve superiorne kvalitete, možemo slijediti (taklid činiti), i samo ovakva osoba može izdavati fetve. Ako nekom nedostaje samo jedna karika od ovih superiornih kvaliteta on nije mudžtehid i mi ga ne smijemo slijediti. On - sam sobom - mora da slijedi mudžtehida. Prema tome, musliman može biti ili mudžtehid ili mukallid (onaj koji čini taklid, odnosno, slijedi i imitira nekoga). Treće ne postoji. Mukallidu je farz slijediti mudžtehida. Ovako je jednoglasno rečeno. Čak je i Ibn-ul-Kajjum Dževzijje (umro 751/1350. godine), kog vehabije hvale i nazivaju allamom i za koje je njegova svaka riječ dokument, rekao ovako u svojoj knjizi I’lam-ul-muki’in, ‘Onim koji ne ispunjavaju šartove idžtihada nije dozvoljeno izvlačiti nikakve zaključke iz Kur’ani kerima i hadisi šerifa.’ Danas se smatraju oni, koji citiraju (uče) ajeti kerime i hadisi šerife i tumače ih po svom ličnom mišljenju, alimima. S druge strane, oni, koji u svojim govorima i knjigama citiraju alime ehli sunneta, rahmetullahi teala alejhim edžma’in, se ne obraća pažnja. Džahili koji ne zadovoljavaju nijedan uslov (šart) idžtihada se smatraju učenim vjerskim ljudima. Molimo Allaha dželle-šanuhu da sačuva muslimane od ovoga belaja!” Ovdje se završava dio prijevoda koji je uzet iz knjige Seva’ik-i ilahijje. Ovu knjigu je 1306/1889. godine izdala Izdavačka kuća Nuhbet-ul-Ehbar iz Bagdada. Izdavačka kuća Hakikat Kitabevi iz Istanbula ju je 1395/1975. godine dva puta reprodukovala. Rešid Riza, kako je prethodno citirano, hvali Ibni Kajjima Dževziju i kaže da je on “imam allama”. A Ibni Kajjim Dževzije, kako smo gore citirali, zabranjuje onim koji nisu mudžtehidi da izvlače zaključke (hukm) iz Kitaba i Sunneta. Rešid Riza kaže jedno a radi drugo. Ovakav stav nam jasno govori da on nije iskren i da je neprijatelj islama koji potajno, iza kulisa, nastoji da uništi vjeru.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next