ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

13 - On predstavlja vaiz-efendiju kao nekog ko ne vjeruje u geografiju, i dnevne novine, i kao nekog ko ne uzima ono što kafiri izvještavaju. Vidite li vi ovih kleveta protiv vaiz-efendije?! Muslimani vjeruju u naučno-istraživačko znanje ali ih ne zavaravaju laži koje kafiri izgovaraju pod maskom nauke. Kafir koji nije ni svjestan prirodnih nauka, i koji se prestavlja kao naučnik, i laže, pod izgovorom naučnog znanja, i koji nastoji da zavara muslimane i ukalja islamsku vjeru se zove naučni isposnik (fanatik), ili vjerski reformator, ili zindik. Ovi separatisti pokušavaju da ukaljaju i nauku i islam. Kad muslimani nisu vjerovali u geografiju zašto su je oni onda studirali? Imena autora knjiga geografije, koji su na ovom polju unaprijedili muslimanska učenja i otkrića, su napisana u knjigama Kešf-uz-zunun i Mevdu’at-ul-ulum i u Brockelmanovoj knjizi na njemačkom jeziku Geschichte der Arabischen Literatur. Mi sada pitamo vjerskog reformatora! Ko je prvi izmjerio dužinu meridijana Sindžarske pustinje? Zar oni nisu bili muslimani ehli sunneta, pripadnici jednog od četiri mezheba? Zar musliman koji ih sljedi, i koji je kao oni, ne vjeruje u naučno-istraživačko znanje?

Pored toga, pripisati vaiz-efendiji izjavu da je geografija grana nauke koja pripada kafirima je jedna odvratna kleveta protiv svih muslimana. Džahil, heretik, ili vjerski reformator, koji se prerušio u vaiz-efendiju može tako reći. Međutim, reći da ovako govori jedan časni musliman, koji slijedi jedan od četiri mezheba, je neprijateljstvo prema vjeri.

Zašto bi neko, ko slijedi mezheb, zabranjivao nauku, naučno-istraživački rad, tehnologiju, proračune i eksperimentisanje, kad to mezhebi ne zabranjuju? Mezhebi to hvale i naređuju mukallidima da ih izučavaju. Ko ih ne vjeruje i ne izučava on ne može slijediti imama mezheba. Samo neprijatelji mezheba, i zindici, mogu pripisati ovake riječi sljedbenicima mezheba.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next