ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

14 - Vaiz-efendija nije takva neznalica da pripiše nisko, bijedno, i sramno stanje muslimana predznacima Kijameta zato što je imam mezheba, kojeg on slijedi, izjavio da će u vrijeme pred Kijamet (vrijeme ahiri zamana) biti velikog bogatstva, pretjeranosti, mnogo zgrada, i puno bludi. Mukallid, onaj koji slijedi mezheb, ovo takođe treba da zna. Ako on to ne zna on ne slijedi nijedan mezheb. Imami mezheba su rekli da će ljudi poslije hazreti Mehdija , biti zli, dok će, prije njega, biti puno sretnih dana. Muslimani trebaju da žive ove sretne dane, rade, i materijalno i duševno napreduju. Allah dželle-šanuhu će onog ko radi sigurno nagraditi. [Molimo čitaoce da se za detaljniju informaciju o hazreti Mehdiju osvrnu na knjige, Vječna Sreća (Se’adet-i ebedijje) koja je na turskom jeziku i Iman i islam (I’tikadnama) koja je prevedena na bosanski jezik.] [“...Hadisi šerif kaže, “Iznad Mehdijeve glave će biti oblak. Melek će iz oblaka govoriti: Ovo je Mehdi. Vjerujte šta on kaže!” U drugom hadisi šerifu se kaže, “Od naroda o kojima ste čuli četiri osobe su bile gospodari svijeta. Od ovih su dvojica pravovjernici (mu’mini) a dvojica nevjernici (kafiri). Dva mu’mina su Zulkarnejn i Sulejman alejhisselam. Dva kafira su Nemrud i Buhtunnasar. Peti koji će biti gospodar svijeta je Mehdi, jedan od mojih potomaka.” Jedan drugi hadisi šerif kaže, “Allah dželle-šanuhu će pred Kijamet stvoriti jednog od mojih potomaka, čije će ime, očevo ime, i materino ime, biti isto kao i kod mene, i koji će napuniti svijet pravdom. Zemaljska kugla koja je prije njega bila puna okrutnosti će u njegovo vrijeme biti napunjena pravdom.” Jedan drugi hadisi šerif kaže, “Ashabi Kehf će biti hazreti Mehdijevi pomočnici a Isa alejhisselam će se u njegovo vrijeme spustiti s neba. I dok se Isa alejhisselam bude borio protiv Dedždžala hazreti Mehdi će biti sa njim. Za vrijeme njegove vladavine će, neobično, i suprotno proračunima, biti pomračenje sunca na četrnaesti dan mubarek mjeseca Ramazan-i šerifa i pomračenje mjeseca na njegovu prvu noć.” Izvađeno iz hazreti imamove Rabbanijeve, kuddise sirruh, knjige Mektubat, Drugi tom, 67. pismo.]

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next