ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

15 - Vjerski reformator upotrebljava za hazreti Mehdija izraz “Mehdi koncept”. On kaže da on ne vjeruje da će hazreti Mehdi doći. Vjerski reformator, zindik, ne mora vjerovati. Ali, muslimani trebaju vjerovati. Svi Alimi islama su jednoglasno napisali da će on doći. Veliki alimi kao što su imam Sujuti i Ahmed ibni Hadžer Mekki (preselio na ahiret 974/1566. godine) rahmetullahi teala alejhim edžma’in su napisali čitave knjige o dolasku hazreti Mehdija. Oni su citirali preko dvije stotine hadisi šerifa koji govore o njemu i o predznacima njegovog budućeg dolaska.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next