ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA
PREDGOVOR

Allah dželle-šanuhu sažaljeva sav narod na ovom svijetu. On svakome šalje korisne i potrebne stvari. On nam pokazuje način kako da se sačuvamo od štetnih stvari i kako da budemo sretni. On će na onom svijetu oprostiti kome hoće, od onih griješnih pravih vjernika (mu’mina) koji su trebali da odu u džehennem, i uvešće ih u džennet. Samo je On onaj koji stvara svako živo biće, i koji svako biće svakoga momenta održava u postojanju, i koji štiti sve od straha i užasa. Predavajući se časnom imenu Allaha dželle-šanuhu mi započinjemo sa pisanjem ove knjige.

Mi donosimo salat i selam na Allahovog dželle-šanuhu najdražeg Poslanika, Muhammeda alejhisselam. Mi donosimo dobre (hajirli) dove na njegov čisti ehli bejt i na njegove sve pravedne (adil) i časne (sadik) ashabe.

Allah dželle-šanuhu je pun milosti prema Svojim robovima. On hoće da mi svi na ovom svijetu živimo u udobnosti i miru, a da, kad umremo, živimo u vječnom blagostanju (ni’metima) i uslugama. On im je (Svojim robovima), da bi dobili ovu sreću, naredio da vjeruju (imaju iman), da postanu muslimani, da slijede put Njegovog Poslanika Muhammeda alejhisselam i njegovih Ashaba, da vole jedni druge, i da se međusobno potpomažu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Kao što su zvijezde vodići u tamnim noćima tako su i moji ashabi vodići na putu koji vodi ka sreći (se’adetu). Slijedite bilo kog od njih i vi ćete se usrećiti.” Ashabi kiram su naučili Kur’ani kerim od Resulullaha. Kasnije, putujući, oni su prenosili drugim ono što su naučili. Oni nisu ništa od sebe dodavali onome što su naučili od Resulullaha. Islamski učenjaci (alimi islama) su zapisali u svoje knjige sve što su čuli od ashaba kiram. Ovi učenjaci (alimi) se zovu alimi ehli sunneta. Kasnije su se pojavili izvjesni učenjaci (alimi) koji su dodali ovim učenjima konglomerat ideja koje su bile sastavljene ponajviše od izmišljenih laži engleskih špijuna, ideja starih grčkih filozofa i jevrejskih i hrišćanskih izmišljotina. Oni su, dodavajući ovom konglomeratu svoje lične utiske i sve ono što su stekli od znanstvenih učenja svog vremena, izmislili novo vjersko učenje. Oni su propovijedajući (va’zeći) pod imenom “alima islama” pokušali da iznutra razore islam. Od ovih, oni, koji su promijenili Nass, to jest ajeti kerime i hadisi šerife sa jasnim značenjem, su postali nevjernici (kafiri). Oni koji su pogrešno protumačili Nass sa nejasnim i prikrivenim značenjima se nazivaju jeretici, otpadnici (bid’at grupe). Pojavilo se nekoliko ovakvih otpadničkih, jeretičnih, bid’at grupa koje nose muslimansko ime. Englezi su loveći u mutnom izmislili i osnovali nove nevjerničke i otpadničke grupe, te su, na taj način, pokušali da unište pravi islam. Danas su muslimani u svijetu podjeljeni na tri grupe. Ehli sunnet, šije i vehabije. Njihovo vjerovanje je različito. S obzirom da razlike među njima proizilaze iz interpretacije Nassa [ajeta i hadisa], čije se značenje ne razumije jasno, i pošto oni ne negiraju Nassove sa jasnim značenjima, oni ne zovu jedni druge nevjernicima (kafirima). Ali, oni ne vole jedni druge. Pravi muslimani su oni koji se zovu ehli sunnet. Oni se trebaju međusobno voljeti i potpomagati. Oni trebaju blago međusobno govoriti i pisati jedni drugima. Oni ne smiju jedni drugima nanositi štetu pa čak ni kad moraju jedni druge opomenuti; oni uvijek moraju u svojim verbalnim i pismenim korespondencijama da jedni druge blago savjetuju. Oni trebaju da jedni drugima pomažu, i da pomažu cijelom čovječanstvu, da slijede predivno islamsko ponašanje (ahlak) i da se čuvaju da ne bi izazvali nered (fitnu). Oni se ne smiju buniti protiv zakona države u kojoj žive niti smiju napadati ičiji život, imovinu, i čednost. Muslimani moraju imati ovakve osobine. Sve naše riječi, pisanja, i djela, moraju da budu u smislu poboljšanja i kooperacije. Nažalost, izvjesni degenerici, neprijatelji vjere i ljudskog roda, koji samo misle na svoju dobrobit i želje, predstavljajući sebe ne samo kao muslimane već čak i kao vjerske ljude, pokušavaju da unesu razdor među muslimane i da ih tako rascjepkaju. Oni propagiraju laži koje su izmislili engleski špijuni. Oni žele da pod izgovorom vjerskih reformi ukaljaju i oskrnave islam. S druge strane dva velika neprijatelja, neznanje (džahilijet) i lijenost, djeluju kao smetnja i prepreka mudrosti i slijeđenju islama i tako nas sprečavaju da napravimo razliku između ispravnog i neispravnog i dobrog i zlog. Na primjer, Muhammed Ali paša je bio pametan i vjerski upućen čovjek. On je služio kao guverner Osmanlijske države u Egiptu. Ali, njegovi sljedbenici nisu bili dobri kao on. Vjerske stvari su pale u nesposobne ruke. Jedan mason (član Udruženja slobodnih zidara) koji se zvao Abduh je bio postavljen za Upravnog direktora medrese Džami’ul-ezher koja je stoljećima proizvodila alime islama. Škotski masoni su počeli kako ekonomski tako i duševno razarati i uništavati egipatske muslimane. Englezi su preko ovih masona, iznutra, uništili Osmanlijsku državu. Sadr-i a’zam (najveći vezir) Ali paša, učenik masona Mustafe Rešida paše je 1284/1868. godine predao srbima ključeve beogradskog utvrđenja. Vezir je sa sobom doveo u Istanbul svog druga, masona, Džemaleddina Efganiju pa su oni zajedno nastojali da iznutra unište islam. Oni su napisali jako razdorne knjige.

Rešid Riza, kairski muftija, Abduhov učenik, je napisao jednu knjigu koja se zove Muhaverat [Muhaverat el-muslih ve’l-mukallid] koja je 1324/1906. godine izdata u Egiptu. Ova knjiga ima, sa dodatkom, 143 stranice. Ona se nalazi pod brojem 810 u Sulejmanijje biblioteci u Istanbulu u Izmirli sekciji te biblioteke. Ova knjiga je napisana kao dijalog između hodže (vaiz efendije) koji je studirao na medresi i modernog vjerskog reformatora. Rešid Riza u ovoj knjizi iznosi, u njihovom razgovoru, svoje ideje. On, u ovoj svojoj knjizi, predstavlja vjerskog reformatora kao mladog, kulturnog, modernog i veoma jakog u moći rasuđivanja i logike. Hodža je predstavljen kao licemjer, kao imitator, kao jedna glupa i sporo razmišljajuća osoba. On kroz usta vjerskog reformatora savjetuje hodžu i prikazuje čitaocu kao da je on probudio hodžu iz zablude i neznanja. On kaže da ga on savjetuje, međutim, on, u jednu ruku napada alime islama, a u drugu ruku pogrešno predstavlja jeretike i otpadnike (ehli delalet), zindike, i mulhide (kafire), kao kulturne, kao alime islama, i kao ljude sa ogromnim znanjem. Ova knjiga je jako lukavo napisana i u potpunosti kroz usta masona. Ona je vrlo opasna. Ona može vrlo brzo prevariti i uloviti lakovjernu i čistu omladinu. Hamdi Akseki, reis za vjerska pitanja, je jedan Turčin koji je pročitao knjigu Muhaverat, koju su pripremili Abduh i njegovi učenici. Ona je na njega ostavila jak utisak pa ju je on preveo na turski jezik i dao joj naslov Mezabihin telfiki ve islamin bir noktaja džem’i. On je napisao ovoj knjizi dug predgovor. Knjiga je 1334/1916. godine izdata u Istanbulu. Ona ima 407 stranica i nalazi se pod brojem 810 u Izmirli sekciji Sulejmanijje biblioteke u Istanbulu. Professor Izmirli Isma’il Hakki je na sva usta hvalio i reklamisao ovu knjigu (Mezabihin telfiki ve islamin bir noktaja džem’i), dok su pravi vjerski ljudi u vrijeme Abdulhamid hana Drugog, uočivši da je ona vrlo štetna, nastojali da spriječe njeno širenje. I dan danas nas je strah da omladina može, pročitavši ovu i njoj slične smrtonosne knjige, početi sumnjati u alime islama i u imame četiri mezheba. Mi smo već, u našim drugim knjigama, napisali da je ispravno slijediti (činiti taklid) jedan od četiri mezheba, i da je krivo, odnosno nije ispravno, biti bez mezheba.

Kafiri, to jest nemuslimani, koji imaju pogrešna vjerovanja slijede (čine taklid) svoje roditelje i učitelje a ne propise (ahkame) islama, to jest naređenja (emr). Muslimani se čvrsto drže ovih propisa (ahkama). Slično tome, oni koji ne slijede nijedan mezheb (tj. nemezheblije ili la mezhebi), zbog pogrešnih vjerovanja, koja su stekli slijedeći roditelje i učitelje, ne slijede nijedan od četiri mezheba koja su objašnjenje ovih propisa (ahkama). Međutim, pravi muslimani, ehli sunnet muslimani, slijede jedan od četiri mezheba zato što oni imaju ispravno vjerovanje (iman). Ovaj ispravni iman je dobijen na osnovu znanja koje potiče od ashaba kiram radijallahu teala anhum edžma’in i imama četiri mezheba rahime-humullahu teala. Muslimani ehli sunneta imaju ispravno imitiranje (taklid). Mi želimo da objelodanimo i otkrijemo našoj neiskvarenoj mlađoj braći laži i klevete koje su napisane u knjizi Muhaverat koja je vrlo podlo pripremljena i sa ciljem da odvoji muslimane od ispravnog imitiranja, slijeđenja (taklida) i da ih odvede u neispravno i nevaljasto imitiranje, slijeđenje (taklid). Mi smo odgovorili na svaku laž i klevetu materijalima koje smo uzeli iz knjiga alima ehli sunneta. Mi smo na ovaj način učinili jednu skromnu uslugu (hizmet) i zaštitili muslimane da ne odsrljaju u propast (felaket). Ovako je nastala naša knjiga Odgovor neprijatelju islama. Mi se nadamo da je čista namjera pri spremanju ove knjige i mala usluga našoj braći muslimanima posrednik (vesile) za oprost naših grijeha i naša jedina opskrba za naš dug zahvale za Allahove dželle-šanuhu bezkrajne blagodati (ni’mete).

Mi želimo da mlađi ljudi na vjerskom položaju pažljivo pročitaju laži i klevete Rešida Rize i njihovo opovrgavanje od strane alima ehli sunneta rahime-humullahu teala i da pravedno rasude svojom čistom savješću, da shvate istinu, i da se za nju čvrsto uhvate, i da upoznaju krivi put, i da ne povjeruju u njegovu lažnu okićenost i reklamu. Dugujemo hamd i šukur našem Gospodaru (Rabbu) koji nam je omogućio izdanje ove knjige koju smo pripremili kao svetu uslugu i uzvišenu opomenu.

Hadisi šerif koji nam Darimi prenosi kaže: “Znaj da je zla ulema gora od svega lošeg. Dobra ulema je bolja od svega dobrog!

Ovaj hadisi šerif je objašnjen u knjizi Mektubat (Prvi tom, 53. pismo) koju je napisao hazreti imam Rabbani.

_________________________________

E’uzu bikelimatillahit-tammati min šerri kulli šejtanin ve hammatin. Ve min šerri kulli effakin kazibetin. Ve min šerri kulli gammazin hainetin. Ve min šerri kulli ajnin lammetin. Ve min šerri kulli bid’atin dalletin.

_______________

TEVHID DOVA

Ja Allah, ja Allah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ja Rahman, ja Rahim, ja afuvvu ja Kerim, fa’fu anni verhamni ja erhamerrahimin! Teveffeni muslimen ve elhikni bissalihin. Allahummagfirli ve li-abai ve ummehati ve li aba-i ve ummehat-i zevdžeti ve li edždadi ve džeddati ve li ebnai ve benati ve li-ihveti ve ehavati ve li-a’mami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-ustadi Abdulhakim-i Arvasi ve lil mu’minine vel mu’minat jevme jekumulhisab. “Rahmetullahi teala alejhim edžma’in.”

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next