ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

16 - Vjerski reformator kaže, “Što se tiče vjerskih pitanja (mes’ela) o kojima nema saglasnosti (idžma’a), svako treba slijediti dokaz (delil) koji njega zadovoljava. U stvari, ‘slijediti mudžtehida’, znači, ‘slijediti njegov dokaz’.

Tačno. Slijediti mudžtehida znači slijediti njegov dokaz, to jest, Kur’ani kerim i hadisi šerif. Ali, mudžtehid je taj koji je pronašao dokaze za vjersko pitanje (delile za mes’elu). U stvari, razlike između mezheba su u pronalaženju delila. Da bi se pronašao delil za bilo koju mes’elu (pitanje) potrebno je da se bude alim na nivou idžtihada i mudžtehid. Sigurno je da takav alim ne može slijediti (odnosno činiti taklid) nekog drugog. On mora da radi u skladu sa svojim idžtihadom.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next