ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

19 - Vjerski reformator kaže, “Kako ćemo povezati Ša’ranijeve riječi o geografskom položaju mjesta koje se zove Mevkif, i njegovu mapu Sirata, Mizana, Džehennema i Dženneta, kada ahiret nismo ni vidjeli? Mi o ovim stvarima nismo vidjeli nikakvih dokaza u Kitabu, Sunnetu, razumu (aklu), i mudrosti (hikmetu). Čudno je da tvoji šejhovi crtaju mape ahireta koji ne možemo vidjeti a okreću glave od čuvenih svjetskih i korisnih geografija.

On ovako napada Evlije kiram (odabrane ljude koje Allah dželle-šanuhu voli i štiti) i njihove keramete (natprirodne pojave koje Allah dželle-šanuhu stvara preko evlija kiram) i nastoji da potkopa vjerovanje (iman) muslimana u njih. On nema pravo da se tako ponaša zato što Allah dželle-šanuhu kaže u Kur’ani kerimu, “Stalno zikri (stalno se sječaj Allaha dželle-šanuhu). Srce zikrom stiče itminan (smirenost).” Hadisi šerif kaže, “Simptom ljubavi prema Allahu dželle-šanuhu je da Ga se puno sječamo.” Alimi hadisa su rekli, “Resulullah je svakog momenta činio zikr.” Ovo je bio razlog da je velika ulema (ulema-i kebir) ovog ummeta puno zikrila i tako izvršila ovo naređenje islama. Njihova mubarek srca su, zikreći puno i stalno, stekla itminan i bila spašena od bolesti srca i grijeha koje sljedeći hadisi šerifi ističu, “Za svaku bolest postoji lijek. Lijek za srce je zikrullah.” i “Izvori takve (ostavljanje harama) su srca arifa.” Oni su stekli Allahovu dželle-šanuhu ljubav. Veliki alimi, posjednici takve i oni čija su srca čista, su rekli da su, dok su stalno zikrili zaboravili dunjaluk i sve, da su njihova srca postala kao ogledalo, i da se, kao u snu - kad zaspimo i sve zaboravimo - u njihovim srcima nesto manifestovalo. Oni su ovim manifestacijama dali imena kao što su kešf, mukašefe, i šuhud. Hiljade evlija su ovo isto rekle, u svakom stoljeću. Puno zikriti je ibadet. Allah dželle-šanuhu voli one koji puno zikre. Njihova srca postaju izvori takve. Kitab i sunnet nam ovo otkrivaju. Ovo se zove umur-i tešri’ijje (islamske stvari). Ko ih ne vjeruje ne vjeruje ni Kitab i Sunnet. Pravi muslimani, koje Allah dželle-šanuhu voli, su nam otkrili ovu činjenicu, to jest, da se kešf i šuhud odigravaju u srcu. Hadisi šerif kaže, “U srcu onog ko puno zikri nema nesklada (nesloge).” Oni koji su nam otkrili ove činjenice nisu munafici već muslimani, koji su u riječi i misli ispravni. Ti ljudi su nam prenijeli ovaj kešf i keramet kao tevatur (to znači, kao rasprostranjeno vjerovanje koje je dokaz za njegovu autentičnost. Osporavanje nečeg što je tevatur sigurno izaziva kufr). Pored toga, ovo su umur-i vidždanijje ili umur-i zevkijje (odnosno stvari koje u islamu nisu pokazane nego se čine na osnovu ličnog suda svog razuma) i one nisu, i ne mogu biti, dokumenat za druge. Muslimanima nije naređeno ni da ih vjeruju niti im je zabranjeno da ih vjeruju. Ono što Allahovi dželle-šanuhu dragi salih muslimani prenesu kao tevatur je bolje vjerovati. Mi trebamo imati lijepo mišljenje (husn-i zan) o muslimanu i vjerovati u njegovo ponašanje i riječi koje se odnose na ibadet. Poslovica “Onome ko poriče će biti uskraćeno” se uvijek pokazala kao tačna.

Hazreti Abdulvehhab Ša’rani rahmetullahi teala alejh je bio duboko učeni alim i veliki evlija. On je živio od 898/1493 do 973/1565. godine. On je jedan od temelja šafi’i mezheba. Pripadnici ehli sunneta ga vole i dive mu se. Nema broja knjigama koje je on pročitao i napamet naučio. Neke od njih su spomenute u predgovoru njegove knjige Mizan-ul-kubra. U knjizi Kešfuzzunun je navedeno na stotine njegovih radova. Svaka od njegovih knjiga je spomenik koji izražava njegovu veličinu. Alimi hanefi mezheba su se takođe divili njegovom dubokom znanju, kešfovima, i šuhudima. Oni su nam saopštili da je on jedna od “zvijezda na zemlji”. Hadisi šerif kaže, “Na Sudnjem danu će prvo Poslanici posredovati (šefa’at činiti), zatim alimi, zatim šehidi.” Mi, čvrsto se držeći ovog hadisi šerifa, očekujemo njegov šefa’at. Očigledno je da su oni koji napadaju na ove zjenice očiju ehli sunneta zindici. Zindici i kafiri takođe napadaju i na Muhammeda alejhisselam, vođu muslimana. Čuveni neprijatelj islama - kafir Volter - je u svojim odvratnim radovima uzimao efendiju (sejjida) ljudskih bića, Muhammeda alejhisselam, kao predmet svojih ismijavanja. Isto tako se, i ovi podli i niski napadi, usmjeravaju i na alime ehli sunneta, nasljednike ovog uzvišenog Pejgambera. Vrijednost ovih velikana se neće smanjiti samo zato što su oni predmet prljavih usta i napuklih pera ovih neprijatelja. Dragulj ne gubi vrijednost kada padne na zemlju.

Abdulvehhab Ša’rani i njemu slični velikani, rahmetullahi teala alejhim edžma’in, koje Allah dželle-šanuhu puno voli, nisu rekli da su oni očima vidjeli Džennet, Džehennem, Mevkif, i Sirat, već da ih nije moguće vidjeti na ovom svijetu, i da su im oni bili pokazani, kao u snu, i da su otkriveni njihovim srcima na način koji se ne može ni znati, ni razumjeti, ni opisati. Oni su odali ovu tajnu samo svojim najintimnijim prijateljima. Oni su rekli, “Men-lem jezuk lem-jedri” (to ne može shvatiti onaj ko to nije okusio). Osporavati nešto što se ne može shvatiti je neznanje i glupost. Reći nemoguće za nešto, što se ne može shvatiti, je izraz nazadnosti, tvrdoglavosti, i fanatizma. Mi radi toga zovemo vjerskog reformatora naučnim fanatikom. Šta bi on mogao biti drugo ako ne zindik i neprijatelj islama kada se ismijava sa istančanim znanjem alima islama koje je izvan granica razuma i nauke, i kada kaže da su oni crtali mape.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next