ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

23 - Rešid Riza kaže kroz vaiz-efendijina usta, “Niti znam, niti mogu sebi objasniti, zašto alimi kelama i fikha šute na smutnju (fesad) razdornih šija koji su skrenuli sa pravoga puta i učinili da i drugi skrenu. Kelamdžije su uvijek bile protiv pripadnika grupe mu’tezile, odbacile ih, i oštro (šiddetli) se suprotstavljale njihovom vjerovanju. Doktrina mezheba mu’tezila i njenih sljedbenika je isplavila iz istorije. Iako su svi alimi fikha (fukaha) pripadnici ehli sunneta ve džema’at oni se bore jedni protiv drugih i međusobno se pobijaju.

Očigledno je da ove klevete protiv alima kelama i fikha koje Rešid Riza piše kroz usta vaiz efendije neće nikoga ubijediti. Biblioteke su pune knjiga, kako na arapskom tako i na perzijskom jeziku, koje ih pobijaju i opovrgavaju a koje su napisali alimi ehli sunneta rahmetullahi teala alejhim edžma’in. Da Rešid Riza zna perzijski jezik, i da je pročitao knjigu Tuhfe-i isna ašerijje, koju je napisao hazreti Abdul’ Aziz Dehlevi rahmetullahi teala alejh (preselio na ahiret 1239/1823. godine, on ne bi mogao a da se ne začudi načinu kojim ovaj veliki alim ponižava (rezili) i potpuno pobija one koji ne pripadaju nijednom mezhebu. Oni koji su imali priliku da pročitaju imamovu Rabbanijevu rahmetullahi teala alejh knjigu Redd-i Revafid, koja objašnjava razlog džihada uzbečkog sultana Abdullaha hana protiv njih, i kako ih je on pokorio, i ako iko, ko ima imalo znanja, pročita knjigu Hudžedž-i Kat’ijje, koja govori o Suvejdijevoj rahmetullahi teala alejh debati u kojoj je on pobijedio Nadir Šahove ljude, će u potpunosti shvatiti da su ih alimi ehli sunneta rahmetullahi teala alejhim edžma’in pobjedili. Prijevod osamdesetog pisma iz knjige Mektubat na kraju daje naslove knjiga tih alima, koji su napisali da su nemezheblije jeretici koji nastoje da iznutra razore islam. Ideja, da su se alimi fikha borili jedni pored drugih, je jedna obična laž i podla kleveta koju vjerski reformatori stalno ponavljaju. Mi smo već u šestom članku na nju odgovorili.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next