ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

25 - Vjerski reformator hvali sebe i do neba uzdiže svoj magazin “El-Menar”. Ovdje je prigodno citirati poslovicu koja glasi “Hurufijin keramet je poznat samo njemu.” S druge strane on u ovom svom magazinu predstavlja masone i vjerske reformatore i, kada kaže da će oni obnoviti islam, on misli da kaže da su oni ti kojima je povjeren zadatak obnove islama na njegovo časno ranije stanje. On kaže da je islam oskrnavljen i da su knjige islama promijenjene i da će to oni ispraviti. Međutim, otrov koji je zmija izbljuvala, koja leži pod njegovim prepredenim riječima, je usmjeren prema uništenju ehli sunneta i uništenju knjiga ehli sunneta, koje su put koji vodi ashabima kiram, i njihovom zamjenjivanju sa knjigama masona i dušmana koji se trude da iznutra razore i unište islam. Ukratko, to je kvarenje islama, Resulullahovog sallallahu teala alejhi ve sellem puta, i puta njegovih ashaba kiram, i eradikacija islama. To je jedini cilj vjerskih reformatora i onih koji kažu da hoće da poprave islam. Njihov napad na alime ehli sunneta, koji su nam pokazali trag ashaba kiram, nam jasno izražava njihove podle namjere. Ovakvi podmukli kafiri, koji se bore da iznutra unište vjeru islam, i koji su se prerušili u muslimane, se zovu zindici. Zindici mogu prevariti neuke (džahille). Oni mogu pokvariti mnoge muslimane. Ali, oni ne mogu pokvariti islam. Allah dželle-šanuhu je rekao da će On zaštititi islam.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next