ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

MEKTUBAT, PRVI TOM, 53. PISMO

Ovo pismo, koje je ponovo napisano sejjidu šejhu Feridu nam kaže da će nesloga među alimima izazvati zbrku.

Molimo Allaha dželle-šanuhu da te ne odvoji od puta tvojih mubarek očeva! Mi čujemo da je naš predsjednik (devlet reis), zato što mu je srce čisto i pogodno za islam, odabrao četiri učenjaka (alima) koji vole svoju vjeru i pozvao ih na dvor da podučavaju šerijatska naređenja (emrove), tako da se svi poslovi u državi vode u skladu sa šerijatom. Hvala Allahu dželle-šanuhu za ove vijesti. Koje bi dobre vijesti mogle biti za muslimane veće od ovih? Koje vijesti bi mogle biti slađe od ovih za one čija su srca potištena? Ovaj fakir [imam Rabbani kuddise sirruh misli na sebe] ti je htio doći da lično učini ovo korisno djelo. Takođe sam ti i nekoliko puta pisao da ću doći. Sada ne mogu da se suzdržim a da ti ne napišem nekoliko stvari. Molim te oprosti mi! Rečeno je, “Odlučna osoba je poput luđaka”. Najvažnije što želim da ti napišem je to da među današnjim vjerskim ljudima skoro ne postoji nijedan koji ne žudi za visokim položajem i novcem, i koji želi da se samo šerijat raširi, i čiji je cilj samo da islam ojača. Kada se želja za položajem i stolicom umiješa u ovu stvar svaki vjerskih čovjek će zauzeti drukčiji stav i nastojati da pokaže svoju superiornost. Oni će kontradiktirati jedni drugim i nastojati da iskoriste situaciju kako bi ti se ulizali. Nažalost, u tom slučaju vjerske stvari postaju sekundarne. Za vrijeme prijašnje vlade su svaku katastrofu, koja se desila muslimanima, izazvali takozvani vjerski ljudi. [Oni su s ciljem da bi se ulizali izmislili prijevode Kur’ana, izdavali pogrešne fetve, i pisali knjige koje nisu bile u skladu sa učenjima alima ehli sunneta. Neprijatelji vjere su, predstavljajući sebe kao vjerske ljude, pisali šta su htjeli i pogrešno predstavljali islam kao nešto što nije u skladu sa razumom, naukom, i usavršavanjem.] Mi muslimani se i danas plašimo ovoga belaja. Strah nas je da se vjera, ne samo ne poboljša, nego čak i ponovo ne razori. Molimo Allaha dželle-šanuhu da On zaštiti muslimane od zla ovih krivih vjerskih ljudi! Pronaći i izabrati pravog alima koji voli svoju vjeru, što je vrlo teško, je velika blagodat (ni’met). Riječi i pisanja alima, koji misli na onaj svijet, će okrenuti svakoga ko ima pameti i savjesti u ispravnom pravcu. One utječu na srca. Gdje je na svijetu takav alim? Ako ga ne možes naći onda nastoj da nađes nekoga ko je najmanje od njih štetan. Postoji jedna čuvena izreka koja kaže: “Ako se nešto ne može potpuno dobiti ne treba se ni potpuno odbaciti”. Ja ne znam šta da ti pišem. Kako god je sreća (se’adet) ljudi u rukama alima, tako i neprijatelji vjere, prerušeni u vjerske ljude, odvode narod u propast (felaket) i džehennem. Dobar vjerski čovjek je najbolji od svega drugog. Vjerski čovjek koji koji upotrebljava vjeru da zaradi ovaj svijet, i koji kvari tuđi iman, je najgori na svijetu. Sreća i propast ljudi, njihovo okretanje na pravi put i napuštanje pravoga puta, su u rukama vjerskih ljudi. Jedan od naših velikana je upitao šejtana, kada ga je vidio da sjedi besposlen, “Zašto ti ne zavodiš svijet?” Šejtan mu je odgovorio: “Današnji vjerski ljudi rade naš posao. Oni nam ne ostavljaju nikoga da ga mi zavedemo”. Prijevod perzijskog stiha:

Ko prerušen u vjerskog čovjeka gomila dunjaluk,
On je izgubio svoj put. Kako će on onda upućivati druge?

Zato, ne radi ništa prije nego što dobro razmisliš. Kada se šansa jednom izgubi ona se više ne povraća. Trebao bih da se stidim što ja tebe savjetujem. Ali, ovo pismo sam napisao da mi ono bude dokument za moj spas na kijametu. Vesselam.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next