ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

27 - Vjerski reformator kaže u sedmom dialogu: “Kasniji alimi islama su spustili vjeru na nivo teoretske filozofije. Oni su u nju unijeli izvjesne definicije i ograničenja. Oni su je podijelili u sekcije. U stvari, bilo je i onih koji su rekli da je potrebno studirati dvadeset godina da bi se postalo alim fikha. Međutim, toliko vremena je bilo potrebno da se osnuju sve grane i svi propisi vjere. Osnivanje fikha nije uzelo ni dvije godine. Ja hoću da moderni muslimani budu kao muslimani iz vremena četivorice halifa. Dakle, dužnost svakog muslimana je da obavlja ibadet o kom postoji saglasnost. Kontroverzne (ihtilaf) stvari nije potrebno izvršavati čak i ako su farz. Ovakve poslove trebate raditi na osnovu vašeg izučavanja njihovih delila ili u skladu sa kavlom ako vam se on više sviđa i ako bolje odgovara vašem slučaju. Ali, vi ne trebate kriviti druge što ne rade kao i vi. Nije ispravno klanjati namaz u isto vrijeme i u istoj džamiji za drugim imamima koji pripadaju drugim mezhebima. Ukratko, mi trebamo raditi onako kako su ashabi radili, i ne raditi onako kako oni nisu radili. Kada radimo nešto što je kontroverzno mi trebamo primjeniti pravo izbora. Mi trebamo upotrijebiti kijas za ono što ashabi nisu objasnili. U kontroverznim stvarima svako treba da radi u skladu sa hadisima za koje vjeruje da su sahih.

On napada alime islama i optužuje ih da su pretvorili islam u filozofiju zato što su ga podijelili i u njega uveli definicije i ograničenja. Međutim, činjenica je, da alimi ehli sunneta rahmetullahi alejhim edžma’in nisu imali ništa sa filozofijom zato što su oni iznad, i puno viši od filozofa. Za vrijeme Umejjida, muslimani, koji su se već rasprostranili preko tri kontinenta, su se susreli sa raznim grupama nemuslimana. Takođe, pojavile su se i razne islamske grupe, kao što su haridžije i mu’tezile, koje su nastojale da zavedu nove muslimane. Alimi ehli sunneta rahmetullahi teala alejhim edžma’in su morali da zaštite vjerovanje muslimana i odgovore raznim vjerama, filozofima, i zindicima. Oni su, odgovarajući im i pobijajući njihovu filozofiju, što su i zaslužili, nadaleko i naširoko rasprostranili nauku kelama i tako zaštitili omladinu da ona ne bude zavedena i prevarena. Iako smo obavezni da ih za ovu njihovu veličanstvenu i časnu uslugu pohvalimo i da im se zahvalimo, i da im proučimo dovu, je li prigodno da se neko, ko tvrdi da je musliman, o njima loše izražava? Islam je osnovan za dvadeset godina zato što su ashabi kiram radijallahu teala anhum edžma’in bili jako pametni, i arif (eksperti u vjerskom znanju), i zato što je Resulullah bio njihov muršid (učitelj). Muslimani, koji su se rasprostranili preko tri kontinenta, nisu nakon drugog stoljeća islama imali nijednu od ovih prednosti. Vrijeme koje je bilo potrebno da učenik nauči od svog hodže se produžilo. Pa ipak, ulema je kazala da je i dalje bilo moguće naučiti za kratko vrijeme ako je učitelj (ustad) blag (mušfik) i vješt (mahir) i učenik bistar (zeki) i marljiv. Istorija nam pokazuje da je bilo onih koji su ispunjavali ove uslove. Povrh toga, tama (zulmet) bid’ata i grijeha je potamnjela srca i oslabila memoriju i stoga izazvala da se vrijeme obrazovanje produži. Čak se i imam Šafi’ija tužio svome hodži Veki’u da mu je memorija oslabila. Odgovor njegovog hodže na njegovu žalbu, koji nam otkriva istinu, je napisan u ovom dvostihu,

Šekevtul Veki’a min su-i hifzi,
Fe-evsani ila terk-il me’asi.
[“Ja se žalim Veki’ji na moju slabu memoriju
a on mi preporučuje da prestanem s griješenjem.”]

Vjerski reformator nam s jedne strane govori da svaki musliman treba da izvršava ibadete koji su jednoglasno izjavljeni a s druge strane da im (muslimanima) nije dozvoljeno raditi kontroverzne ibadete i da ih mogu obavljati u skladu sa bilo kojim mezhebom koji im se sviđa, to jest, da im je dozvoljeno ujediniti i pomiješati mezhebe. Njegove riječi su međusobnoj kontradikciji jer su alimi jednoglasno rekli da se mezhebi ne smiju miješati. Miješanje mezheba je neposlušnost ovoj jednoglasnoj izjavi. Dakle, ibadeti vjerskog reformatora neće biti sahih takođe ni po njemu samom. Isto tako, neispravno je i reći da ashabi kiram nisu radili kontroverzne stvari i da stvari koje su oni radili nemaju nikakvu kontroverznost; jer je takođe bilo i stvari u kojima je bilo neslaganja zato što nije shvaćen način na koji su ih ashabi kiram radili. Povrh toga, reći, da trebamo ostaviti riječi imama mezheba na stranu i slijediti našu interpretaciju hadisa, je suprotno jednoglasnoj izjavi svih alima. To doprinosi da mi mislimo o sebi da smo mudžtehid i da smo viši od imama mezheba; a to je osobina koja je specifičan za šejtana.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next