ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

31 - Vjerski reformator citira razgovor između imama Gazalija i jednog ekscentričnog člana iz batinijje mezheba. On nam navodi da je imam Gazali ovako rekao:

Onaj, kome ću dati savjet, ne smije pripadati otpadničkoj grupi (firki) niti se smije upuštati u neslagajuće (ihtilaf) diskusije. U ibadetu se trebamo zadržavati na pitanjima (mes’elama) u kojima se slažemo! Mi se ne smijemo upuštati u neslagajuća pitanja! Kada naiđeš na neslagajuću stvar budi pametan! [Alimi] koji nisu rekli za nešto da je farz su rekli da je mustehab. U vrijeme kada je teško uraditi što je pametno učini idžtihad! To znači, uradi onako kako je radio mudžtehid za kojeg misliš da je veći. Slijedi alima za kog si odlučio da je uzvišeniji i čije je mišljenje bolje pogodilo! Ako je ova uzvišena osoba ispravno pogodila u svom re’ju i idžtihadu ona će dobiti dva sevaba. U stvari, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ‘Ako neko upotrijebi idžtihad i tačno pogodi on će dobiti dva edžra (nagrade) a ako pogriješi on će dobiti jedan edžr.Allah dželle-šanuhu (Dženab-i Hak) je povjerio ovaj posao onim koji su sposobni da izvode idžtihad. Osamdeset treći ajet sure Nisa kaže, “Oni koji su sposobni da iz njih izvuku zaključak znaju stvar.” Hazreti Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem je u svom hadisu objasnio Mu’azu da on voli i da je zadovoljan sa idžtihadima onih koji su u stanju da ih izvedu. Mu’az bin Džebel je rekao hazreti Pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem koji je naredio i dozvolio idžtihad “Ako ne nađem odgovor u Kitabu i Sunnetu ja ću suditi po mom reju i idžtihadu.” I mudžtehidi i njihovi sljedbenici imaju opravdanje. Jedni od njih su pogodili Allahovu želju (murad) a drugi su zaradili jedan od dva edžra. Pošto se ne zna ko je pogodio ispravno oni se ne ponašaju jedni prema drugim tvrdoglavo i fanatično (sa te’assubom). Jedino, svaki od njih misli da je pronašao istinu (tj. ispravno pogodio). Ja priznajem da je pogrešno da svako re’jom i kijasom izvlači propise (ahkame). Ako napustiš batinizam koji slijepo slijediš ja te mogu podučiti znanju Kur’ani kerima. Šta više voliš? Da učiš od mene ili od svojih batini drugova?

On onda dodaje da je vaiz-efendija, kada je ovo čuo, rekao “Sada vidimo da imam Gazali priznaje taklid i smatra ga neophodnim za sav avam (ljude, to jest, obične muslimane i alime koji nisu mudžtehidi).” Ove imamove Gazalijeve rahmetullahi alejh riječi koje vjerski reformator citira nam jasno kažu da se imam Gazali slaže sa alimima ehli sunneta i imamima četiri mezheba. Nema potrebe da objašnjavamo gore citirane riječi velikog imama ehli sunneta rahmetullahi teala alejhim edžma’in. Naš cilj je bio samo da pokažemo našoj braći u islamu šta je hazreti imam rekao. Ove imamove Gazalijeve riječi do korijena pobijaju tvrdnje vjerskog reformatora. One pokazuju i dokazuju da je slijeđenje imama mezheba (taklid) u skladu sa islamom.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next