ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

32 - Vjerski reformator piše u devetom dijalogu: “Ja sam već objasnio moje poglede, kako će se muslimani izvući iz mraka i nesloge, uzroka i klice njihove bolesti. Moje mišljenje je u skladu sa mišljenjem velikog alima islama - imama Gazalija. On kaže da im je (muslimanima) dovoljno da samo vjeruju u Kur’ani kerim sa dodatkom da rade ono na što su se muslimani ranije dogovorili. Šta šteti islamu i šta mu nanose islamu štetu je podjela muslimana na grupe (firke), i njihovo slijeđenje samo onog imama kojeg oni više vole i alima koji ga slijede, i njihova netrpeljivost (te’assub) prema onim koji slijede druge imame mudžtehide. Ova podjela na grupe može ići tako daleko da se napusti Kitab i Sunnet. Ja sam pokazao puno olakšanja u pogledu ovih stvari. Ja sam dao odgovornom čovjeku slobodu da prihvati koji god hoće pogled, pod uslovom da ne slijedi želje svog nefsa i da je što je moguće više pažljiv. Međutim imam Gazali, iako smatra da je dozvoljeno i da se ove sve stvari potpuno napuste, stavlja granicu na krug aktivnosti onim koji hoće da slijede vjerske prakse. On ih skoro primorava da upotrijebe idžtihad.

Najveća greška vjerskog reformatora je to što on brče (nedozvoljenu) podjelu muslimana na sekte (firke) u vjerovanju i (dozvoljenu) sa podjelom ehli sunneta na mezhebe. On se loše izražava kako o bid’at grupama tako i o četiri mezheba i ljaga muslimane i kaže da su se oni udaljili od Kitaba i Sunneta. Oni koji slijede sedamdeset i dvije grupe, koje su se u vjerovanju udaljile od pravoga puta, su bez sumnje otpadnici. Hadisi šerif kaže da će oni svi otići u džehennem. Šta bi drugo moglo biti razlog za napad na četiri mezheba ehli sunneta - koji su hvaljeni u hadisi šerifu i koji su, zato što su slijedili Resulullaha, osvojili Allahovu dželle-šanuhu ljubav (muhabbet) i zadovoljstvo (rizaluk) - ako ne neprijateljstvo prema islamu? Ovakav jedan neprijatelj islama, koji se pojavljuje u liku vjerskoga čovjeka, se zove zindik i munafik. Naša vjera kaže da su zindici i munafici gori i štetniji od nemuslimana sa ili bez Svete knjige. Vjerski reformator ne osjeća stid kada mijenja, izvrće, i adaptira imamove Gazalijeve, gore navedene riječi, prema svojim ličnim pogledima. On misli da je alim i mudžtehid kao hazreti imam Gazali, i pokušava da usmjeri islam onako kako se to njemu sviđa. On nije ni svjestan da je ovo njegovo ovako glupo ponašanje gore od ponašanja sedamdeset dvije grupe koje on osuđuje.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next