ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Ova knjiga je odgovor na laži i klevete koje su upućene protiv islamskih alima rahime-humullahu teala, koje je, u svojoj knjizi Muhaverat, napisao jedan nemezheblija, Egipćanin, po imenu Rešid Riza. On sebe predstavlja kao vjerskog čovjeka, pobornika telfika, tj. ujedinjavanja četiri postojeća mezheba.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next