ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

1 - “Za vrijeme najboljeg vremena (asr-i se’adeta) nije bilo razlika u mišljenju ni po pitanju vjerovanja (imana) ni po pitanju propisa koji se odnose na amelat.” On onda, nekoliko redaka kasnije, piše, “Ashabi su, kada nije bilo Nassa, dolazili do odluke čineći idztihad,” i tako pobija svoje sopstvene prethodno napisane riječi. On je u svom drugom citatu rekao istinu. Ashabi kiram radijallahu teala anhum edžma’in su u stvarima za koje nije bilo Nassa donosili odluke na osnovu svog idžtihada pa je u takvim stvarima bilo razlika. [Citati 1-4 su uzeti iz predgovora koji je Hamdi Akseki napisao na knjigu Muhaverat.]

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next