ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next

5 - “Vremenom, kako se čovječanstvo razvijalo, ljudski razum se je mijenjao.” Ova rečenica izražava njegovo vjerovanje u evoluciju, u koju svi masoni vjeruju. On misli da nam kaže da raniji ljudi nisu imali puno razuma (nisu bili pametni) a da su današnji kafiri jako pametni i inteligentni. On misli da kaže da raniji Poslanici i njihovi ashabi nisu bili inteligentni. Ko ovako vjeruje on je kafir. Adem, Šit, Idris, Nuh, kao i mnogi drugi Poslanici salevatullahi teala alejhim edžma’in spadaju u ranije ljude. Svaki od njih je bio pametniji i inteligentniji od svog današnjeg svijeta. Hadisi šerif kaže da će svako naredno stoljeće biti gore od predhodnog. Rešid Riza kontradiktira ovom hadisi šerifu. [Citati 5-9 su uzeti iz predgovora, arapskog teksta, knjige Muhaverat, koju je napisao Rešid Riza.]

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index | Next