IMAN I ISLAM

Back | Index | Next

4 - Četvrti od šest temelja imana je, “Vjerovati u Allahove dželle-šanuhu Poslanike” koji su poslani ljudima da im pokažu kako mogu steći put koji Allah dželle-šanuhu voli, i da ih upute na pravi put. Leksičko značenje riječi Rusul (plural od Resul) je, Poslanici, Vjerovijesnici. U islamu Resul (skraćeno od Resulullah, Allahov dželle-šanuhu poslanik ili pejgamber koji je donijeo novi šerijat) znači plemenita i poštovana osoba čija priroda, karakter, znanje, i intelekt, su na višem nivou od svih drugih ljudi njegovog vremena, osoba koja u svom karakteru nema loših osobina i koja nema odvratnih manira. Pejgamberi imaju atribut ismet, to jeste oni nikada nisu učinili ni veliki ni mali grijeh, ni prije ni nakon što su informisani o svom nubuvvetu (poslanstvu). [Kafiri koji podmuklo i lukavo pokušavaju da razore islam kažu da je Muhammed alejhisselam prije nego što je postao Poslanik klao žrtvu (kurban) idolima, i iznose, kao dokaze, knjige čiji autori nisu sljedbenici ni jednog od četiri mezheba.] Nakon što su informisani o svom nubuvvetu (poslanstvu), kao i dok njihovo poslanstvo nije bilo poznato i rašireno, oni nisu imali mana kao što su sljepilo, gluhoća i slićno. Mora se vjerovati da je svaki Poslanik imao sljedećih sedam atributa: Emanet (to jest, da je bio pouzdan); sidk (to jest, da je bio odan, privržen); teblig (to jest, da je tačno i precizno prenijeo Allahovu dželle-šanuhu poruku); adalet (to jest, da je bio pravedan); ismet (to jest, da je bio pošten); fetanet (to jeste, da je imao natprirodnu inteligenciju); i emnul-azl (to jeste, da je bio siguran da neće izgubiti svoje poslanstvo).

Pejgamber koji je donijeo novi šerijat (zakon) se zove Resul. Pejgamber koji nije donijeo novi šerijat već je pozivao narod prethodnom šerijatu se zove Nebi. između Resula i Nebija nema razlike u prenošenju i komuniciranju Allahovih dželle-šanuhu zapovijedi i u pozivanju naroda Njegovoj vjeri. Mi moramo vjerovati da su svi Poslanici bili, bez izuzetka, sadik (odani) i istinoljubivi. Ko ne vjeruje jednog od njih ne vjeruje ni jednog od njih.

Poslanstvo (nubuvvet) se ne može zaraditi teškim radom, mukom, patnjom od gladi, ili velikim ibadetom. Poslanstvo se samo može dobiti Allahovim dželle-šanuhu ihsanom (dobročinstvom, uslugom) i odabiranjem. Vjera je poslana preko Pejgambera, koji su posrednici (vasita), sa ciljem da se za ljude aranžira (uredi) i na dinjaluku i na ahiretu koristan život, da ih se zaštiti od od štetnih djela i da dobiju seadet (sreću), spas (selamet), hidajet (uputa, pravi put) i rahatluk (konfor i udobnost). Poslanici, iako su imali mnogo neprijatelja, iako su bili ismijavani i iako se je sa njima oštro postupalo, se nisu nikada plašili neprijatelja niti nisu se ustručavali da ljudima saopšte Allahove dželle-šanuhu naredbe i činjenice koje se moraju vjerovati i ono što se mora raditi. Allah dželle-šanuhu je pomogao Svoje Pejgambere natprirodnim čudima (mu’džizama), koje su pokazivale da su oni odani i iskreni. Njihovim mu’džizama se nije niko mogao suprotstaviti. Poslanikovi sljedbenici se zovu Poslanikov ummet. Na Kijametu će Poslanicima biti dozvoljeno da posreduju (čine šefa’at) za svoje sljedbenike, a naročito za one koji imaju puno grijeha, i njihovo posredstvo će biti primljeno i uslišano (kabul). Allah dželle-šanuhu će takođe dozvoliti i alimima, salih (dobrim) osobama, i evlijama iz njihovih ummeta, da čine šefa’at. I njihovo posredstvo će takođe biti primljeno i uslišano. Pejgamberi alejhimussalavatu vetteslimat u svojim mezarevima žive životom koji mi ne znamo. Zemlji nije dozvoljeno da truhne njihova tijela. Radi toga, hadisi šerif kaže, “Pejgamberi u svojim mezarevima obavljaju namaz i hadž.

[Danas u Arabiji žive ljudi koji se zovu vehabije. Oni ne vjeruju ove hadisi šerife. Oni nazivaju prave muslimane koji ih vjeruju kafirima. Iako oni nisu kafiri, zato što tumače ajeti kerime i hadisi šerife nejasnim značenjem, oni su bid’at sahibije (jeretici, otpadnici, inovatori). Oni nanose puno štete muslimanima. Vehabizam je osnovao jedan ahmak (idiot) iz Nedžda, koji se nalazi u Arabiji, Muhammed bin Abdulvehhab. Hempher, jedan britanski špijun, ga je zaveo upotrebljavajući Ibni Tejmijine otpadničke ideje. Vehabizam se raširio među Turcima, i svugdje, preko knjiga Egipčanina Abduha [Muhammed Abduh je umro u Egiptu 1323/1905. godine.] Alimi ehli sunneta su, u stotinama svojih knjiga, pokazali i dokazali da vehabije nisu sljedbenici petog mezheba nego da su krivovjernici i da su na krivom putu. Ovo je takođe detaljno napisano i u knjigama Se’adet-i ebedijje, Kijamet i Ahiret i Advice for Muslim. Molimo Allaha dželle-šanuhu da zaštiti mlade vjerske službenike, i da im dadne da ne skrenu na put vehabizma, i da nas ne rastavi od pravoga puta alima ehli sunneta, koji su puno hvaljeni u mnogim hadisi šerifima! Amin.]

Dok mubarek oči Poslanika (množina) alejhimusselam spavaju, oči njihovih srca nikad ne spavaju. Svi Poslanici (Pejgamberi) su jednako sprovodili svoje poslaničke dužnosti i svi su bili jednaki u posjedovanju savršenstva Poslanstva. Svi su imali gore pomenutih sedam atributa. Poslanicima nije nikada oduzimano Poslanstvo. Međutim, evlijama može biti uskraćen njihov vilajet. Poslanici alejhimussalavatu vetteslimat su ljudska bića. Poslanici nisu džini. Oni nisu meleci. Džini i meleci ne mogu nikada biti Poslanici za ljude. Oni ne mogu doći na nivo Poslanika. Među Poslanicima postoji hijerarhija, to jest, među njima ima onih koji su viši i odabraniji od drugih. Na primjer, Poslanik ahiri zemana (Poslanik zadnjeg vremena), Muhammed alejhisselam je uzvišeniji od svih drugih Poslanika zato što su njegov ummet i zemlje - kojima je on poslat - veći, i zato što se njegovo znanje i ma’rifet puno više raširili, i zato što je imao stalno i više mu’džiza (natprirodnih čuda), i zato što je dobio od Allaha dželle-šanuhu specijalne kimete (počasti) i ihsane (usluge). Poslanik koji se zovu Ulul’azm su najuzvišeniji od svih drugih Poslanika, Resuli su uzvišeniji od Nebija. Nebiji nisu bili Resuli. (Ma’rifet ili ma’rifa je vjersko znanje koje se može naučiti iz Kur’ani kerima i iz Poslanikovih alejhisselam riječi. To vjersko znanje se ne može shvatiti ćulima i razumom. Alimi islama su naučili ovo znanje i zapisali su ga u svoje knjige. Izvjesno vjersko znanje se ne može riječima izraziti i objasniti. Niti postoje riječi koje bi ga mogle izraziti. Ovakvo znanje se zove ma’rifet. Onaj ko je dobio ovo vjersko znanje (ma’rifet) se zove “muršid”. Oni koji žele da dobiju ma’rifet mogu ga samo dobiti direktnim preljevanjem (znanja) iz muršidovog srca, ili, iz duša umrlih. Međutim, da bi se mogao dobili ma’rifet, prvo se moraju ispuniti izvjesni uslovi. Ma’rifet može dobiti svako ko ispuni ove uslove.)

Broj Pejgambera alejhimussalavatu vetteslimat nije poznat. Dobro je poznata činjenica da ih je bilo više od sto dvadeset četiri hiljade. Od njih su tri stotine i trinaest, ili tri stotine i petnaest, bili Resuli. Šest najuzvišenih Poslanika, među Resulima, se zove Ulul’azm. Ulul’azm Poslanici su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed Mustafa alejhimussalatu vesselam.

Sljedeća trideset tri Poslanika su čuvena: Adem, Idris, Šit ili Šist, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Isma’il, Ishak, Ya’kub, Jusuf, Ejjub, Šu’ajb, Musa, Harun, Hidir, Juša’ bin Nun, Iljas, Eljesa’, Zulkifl, Šem’un, Išmoil, Junus bin Meta, Davud, Sulejman, Lokman, Zekerijja, Jahja, Uzejr, Isa bin Merjem, Zulkarnejn i Muhammed Mustafa alejhi ve alejhimussalatu vesselam.

U Kur’ani kerimu su napisana imena od samo dvadeset osam Pejgambera. Imena Šit, Hidir, Juša’, Šem’un i Išmoil nisu napisana. Od ovih dvadeset osam Pejgambera, nije sigurno, jesu li Zulkarnejn, Lokman i Uzejr Pejgamberi ili nisu. U trideset šestom pismu drugog toma knjige Mektubat-i Ma’sumijje piše da postoje autentični podaci da je Hidir alejhisselam bio Pejgamber. U stotinu osamdeset drugom pismu piše, “Hidir alejhisselam se (s vremena na vrijeme) pojavljuje u ljudskom obliku. Zato što on čini izvjesne stvari to ne znači da je on živ. Allah dželle-šanuhu je dao njegovoj duši, kao i dušama mnogih drugih Pejgambera i evlija, dozvolu da se pojave u ljudskom obliku. Samo zato što ih vidimo to ne znači da su oni živi.” Zulkifl alejhisselam se još zove i Harkil, za kojeg je rečeno da je Iljas, Idris ili Zekerijja.

Ibrahim alejhisselam se još zove i Halilullah. On se ovako zove zato što je u njegovom srcu postojala samo ljubav prema Allahu dželle-šanuhu. U njegovom srcu nije bilo ljubavi prema stvorenjima. Musa alejhisselam se još zove i Kelimullah. On se ovako zove zato što je on govorio sa Allahom dželle-šanuhu. Isa alejhisselam se još zove i Kelimetullah. On se ovako zove zato što on nema oca i zato što je rođen na Allahovu dželle-šanuhu riječ (kelime-i ilahije) BUDI! Pored toga, Allahove dželle-šanuhu riječi, pune hikmeta (konačnih mudrosti), su preko njegovih va’zova (propovjedi) doprle do ljudskih ušiju.

Muhammed alejhisselam koji je razlog za stvaranje svega, i koji je najčasniji, najcjenjeniji, i najuzvišeniji od svih ljudskih bića koja su stvorena i koja će biti stvorena do Kijameta (Sudnjega dana), je Habibullah (Allahov dželle-šanuhu miljenik). Ima puno dokaza koji nam pokazuju njegovu veličinu i uzvišenost kao i to da je on Habibullah. Riječi kao što su “bio je pobijeđen” i “bio je poražen” se iz ovog razloga se se ne smiju za njega upotrebljavati. On će na Kijametu prvi ustati iz svog kabura (groba). On će prvi otići na Mahšer (mjesto suđenja). On će prvi ući u Džennet. Iako se predivne crte njegovog karaktera se ne mogu izbrojati, niti je za to dovoljna ljudska moć, mi ćemo ukrasiti ovu našu knjigu sa par njih. Jedno od njegovih natprirodnih čuda (mu’džiza) je Mi’radž:

Dok je bio u krevetu, u gradu Mekki, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je bio probuđen i njegovo blagoslovljeno (mubarek) tijelo je odnešeno u Jerusalim (Kudusu), u Aksa džamiju (Mesdžid-i Aksa), a odatle na nebesa, a zatim, nakon sedmog neba, na mjesta koja je Allah dželle-šanuhu odredio. Mi moramo ovako vjerovati u Mi’radž. [Isma’ilije krivovjernici i neprijatelji vjere, maskirani kao alimi islama, nastoje da zavedu omladinu, pa kažu, i pišu, da mi’radž nije bio tijelesan već da je to bilo jedno duševno stanje (hal). Mi ne smijemo kupovati ovakve pokvarene knjige. Mi ne bi smjeli dozvoliti da nas one prevare. U mnogim važnim knjigama je detaljno opisano kako se Mi’radž desio. Od njih se naročito ističe knjiga Šifa-i šerif. [Kadi Ijad Maliki, autor knjige Šifa, je 544/1150. godine preselio na ahiret u Maroku.] U knjizi pod naslovom Se’adet-i ebedijje je Mi’radž detaljno objašnjen.] On je iz Mekke-i mukerreme otišao sa Džebrailom alejhisselam do drveta na šestom ili sedmom nebu koje se zove Sidre-tul-munteha. Od tog mjesta nikakvo znanje niti penjanje ne može ići dalje. U Sidri je naš efendija (gospodar, sejjid), Resul-i ekrem sallallahu teala alejhi ve sellem vidio Džebraila alejhisselam u njegovom pravom obliku, sa šest stotina krila. Džebrail alejhisselam je ostao u Sidri. Njega je prenijeo Burak od Mekke do časnog Jerusalima (Kudus-i šerifa), ili do sedmog neba. Burak je jedna bijela, brza i bezpolna džennetska životinja. On nije ovozemaljska životinja. On je manji od mule a veći od magarca. On je strahovito brz. On je brži od očiju. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je u Mesdžidu Aksa bio na jaciji, ili na sabah namazu, imam drugim Pejgamberima. Duše Pejgambera su tu bile prisutne u svojim ljudskim oblicima. On se u jednom momentu popeo od Kudusa do sedmog neba merdevinama koje se zovu Mi’radž. Putem su meleci, koji su bili sa obje strane, donosili na Resulullaha medh-u sena (hvalili ga i veličali). Džebrail alejhisselam je na svakom nebu oglašavao vesele vijesti o Resulullahovom dolasku. On je na svakom nebu vidio Pejgambera i nazvao mu selam. U Sidri je vidio mnoge zapanjujuće stvari. On je vidio džennetske ni’mete (blagodati). On je vidio džehennemski azab (mučenja, patnju). On nije ni pogledao ni jednu od džennetskih blagodati samo iz želje i radosti da vidi Dženab-i Hakkov džemal (Allahovu dželle-šanuhu ljepotu). On je, među nurevima (blještavim svjetlima), sam krenuo od Sidre. On je čuo zvuk (škripu) pera meleka. On je prošao kroz sedamdeset hiljada perdi (zavjesa). Razmak između dvije perde je kao dužina putovanja od pet stotina godina. On je, poslije toga prošao, na krevetu zvanom refref, kroz Kursi, koji je blještaviji i svijetliji od sunca. On je došao do Arša (Arš-i ilahije). On je izašao iz Arša, izvan alema (svijetova) vremena, prostora i materije. On je došao na mekam (mjesto, prostor) gdje je čuo Allahovu dželle-šanuhu Riječ.

On je vidio Allaha dželle-šanuhu na način koji se niti može shvatiti niti objasniti, to jeste onako kako ćemo vidjeti Allaha dželle-šanuhu na ahiretu, bez zemana (vremena) i bez mekama (mjesta, prostora). On je govorio sa Allahom dželle-šanuhu bez slova (harfova) i zvuka (sesa). On je donosio na Allaha dželle-šanuhu tespih, hamd i sena (hvalio Ga i veličao). On je dobio bezbrojene poklone i počasti. Pedeset puta dnevno klanjanje namaza je postalo farz njemu i njegovom ummetu, što je, postepeno, uz išaret (posredstvo) Musa alejhisselama, smanjeno na pet dnevnih namaza. Prije Mi’radža se namaz obavljao samo sabahom i ikindijom ili jacijom. Nakon ovako dugog putovanja, i nakon što je stekao poklone i ni’mete, i nakon što je vidio i čuo toliko začuđujućih stvari, on se vratio u krevet koji se još nije ni ohladio. Ovo što smo mi gore napisali se djelom razumije iz ajeti kerima a djelom iz hadisi šerifa. Nije vadžib sve vjerovati. Međutim, pošto su nam ovo sve alimi ehli sunneta prenijeli, oni, koji poriču ove činjenice, se odvajaju od ehli sunneta. Oni koji ne vjeruju ajeti kerim ili hadisi šerif postaju kafiri.

Da citiramo nekoliko, od mnogih dokaza, koji nam svjedoče da je Muhammed alejhisselam Sejjid-ul-enbija, to jest, najuzvišeniji i najbolji od svih drugih Poslanika, alejhimussalavatu vetteslimat.

Na kijametskom danu će se svi Pejgamberi alejhimussalavatu vetteslimat skloniti u hladovinu njegovog bajraka. Allah dželle-šanuhu je naredio svim Pejgamberima da vjeruju u Muhammeda alejhisselam, i, da mu budu pomoćnici ako budu živi do vremena Njegovog dragog habiba. Isto tako su i svi Pejgamberi ovako naredili svojim ummetima u svojoj oporuci (vasijjetu).

Muhammed alejhisselam je Hatem-ul enbija (pečat svih Poslanika, zadnji Poslanik). Poslije njega više neće doći nijedan Poslanik. Njegova mubarek duša je stvoren prije svih drugih Poslanika. Mekam (mjesto, nivo) Poslanstva je prvo njemu dat. Poslanstvo je kompletirano sa njegovim dolaskom na svijet. Isa alejhisselam će, pred kraj svijeta, za vrijeme hazreti Mehdi alejhisselama, u Damasku sići sa nebesa. Isa alejhisselam će raširiti Muhammedovu alejhisselam vjeru. Isa alejhisselam će biti u njegov sljedbenik (u njegovom ummetu).

IMAN I ISLAM

Back | Index | Next