IMAN I ISLAM

Back | Index | Next

IMAN I ISLAM

PREDGOVOR

Knjigu započinjem sa Bismilom
Allah dželle-šanuhu je najbolje utočište
Njegovim ni’metima nema kraja
On je milostivi Rabb koji voli oprost (afv)!

Allah dželle-šanuhu sažaljeva sav narod na zemaljskoj kugli. On stvara korisne stvari i svakom ih šalje. On pokazuje put vječne sreće. On daje uputu (hidajet) kome hoće između onih koji su - zavedeni svojim nefsom (ljudske strasti), lošim društvom, lošim knjigama, i propagandom - napustili pravi put i koji slijede kufr (nevjerstvo) i dalalet (krivovjerstvo, stranputicu). On ih spašava od vječne propasti. On ove Svoje ni’mete (usluge, blagodati) ne daje onim, koji su azgin (obijesni) i zalim (tiranin, zulumćar). On ih ostavlja u kufru koji su oni odabrali, i koji vole. On će na onom svijetu oprostiti onome kome hoće, od onih mu’mina (pravovjernih) koji su zaslužili Džehennem, i daće im Džennet. Samo On daje život svakom živom biću i stvara svako živo biće. On daje svim bićima život i štiti ih od strave i užasa. Povjeravajući se časnom i uzvišenom imenu takvoga Allaha dželle-šanuhu ja započinjem sa pisanjem ove knjige.

Neka je Allahu dželle-šanuhu svaka hvala i svaka zahvala. Neka je salat i selam na Njegovog Poslanika Muhammeda alejhisselam. Neka su sve hajr (lijepe i dobre) dove na njegov čisti ehli bejt i na svakog od njegovih adil (pravednih) i sadik (iskrenih) ashaba.

O islamskom vjerovanju, naredbama, i zabranama je napisano na hiljade dragocjenih knjiga od kojih su se mnoge - prevođenjem na strane jezike - raširile po cijelom svijetu. U drugu ruku, zli i kratkovidni ljudi neprestano napadaju korisne, lijepe, i lagane propise islama, i nastoje da ih ukaljaju i promijene, i da na taj način zavedu muslimane.

Vidimo, sa zadovoljstvom, da u skoro svakoj državi alimi islama nastoje da rašire i odbrane pravi put. Međutim, još uvijek smo svjedoci neskladnih predavanja i članaka za koje autori, koji nisu ni pročitali ni shvatili knjige alima ehli sunneta, tvrde da su - pogrešno razumijevši - iz Kur’ani kerima i hadisi šerifa. Ovakvi članci i govori pokazuju da su njihovi autori neznalice. Oni niti su efektivni niti imaju uticaja kada naiđu na čvrst iman braće muslimana.

Osobu koja tvrdi da je musliman, i koju vidimo da u džema’atu obavlja namaz, moramo smatrati muslimanom. Ako se kasnije, u riječima te osobe, u njenom pisanju ili ponašanju, vidi nešto što se ne slaže sa imanom koji su nam prenijeli alimi ehli sunneta, takvoj osobi ćemo reći da je to što radi, kufr (nevjerstvo) ili delalet (krivovjerstvo, jeres). Takvoj osobi ćemo reći da sa tim odmah prestane i da učini tevbe (da se pokaje). Ako ta osoba, pogrešno razmišljajući, kaže da sa tim neće prestati i da se neće pokajati, shvatićemo da je licemjer, murted ili kafir. Takva osoba je kafir, bez obzira što klanja, ide na hadždž, čini dobra djela i svakakve ibadete. Takva osoba neće biti musliman, to jeste neće izbjeći ovu propast i kufr sve dok ne odustane od uzroka kufra i dok se ne pokaje (učini tevbe). Svaki musliman treba da se zaštiti da ne bi postao kafir na taj način što će naučiti dobro sve ono što izaziva kufr. Svaki musliman mora da dobro zna šta izaziva kufr, da se kloni kafira, i lažova koji se predstavljaju kao muslimani.

Naš efendija (sejjid, gospodar, gospodin) Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao u jednom svom hadisi šerifu da će se Kur’ani kerim i hadisi šerif krivo i lažno tumačiti, i da će se tako pojaviti sedamdeset i dvije krivovjerne grupe. Ovaj hadisi šerif se nalazi u zbirkama hadisa pod nazivom Buharija i Muslim (sahihejn) a njegovo objašnjenje se nalazi u knjigama čija su naslovi Berika i Hadika. Ne bi smjeli dopustiti da nas zavaraju knjige i konferencije (predavanja) pristaša ovih krivovjernih grupa koji su nam predstavljeni kao “veliki alimi islama” i “profesori vjere”. Mi moramo stalno biti na oprezu, da ne bi zapali u zamke koje su ovi kradljivci vjere i imana postavili. Pored ovih džahila (vjerski neukih) muslimana, takođe i komunisti, franmasoni, hrišćanski misionari, protagonisti engleskih interesa, vehabije i jevrejski cionisti se trude da zavedu muslimansku omladinu i da unište iman i islam putem izmišljenih i lažnih člankaka, filmova, pozorišnih komada kao i radio i televizijskih programa. Oni u ove svoje napore troše basnoslovne sume novaca. Alimi islama rahime-humullahu teala su im svima dali neophodne odgovore i pokazali šta je Allahova dželle-šanuhu vjera, huzur (rahatluk, mir) i put sreće i spasa.

Mi smo od ovih odgovora izabrali knjigu velikog alima islama, mevlane (počasna titula za glasovite islamske učenjake) Halida Bagdadija Osmanija kuddise sirruh, koja se zove I’tikadname. Ovu knjigu je merhum (umrli) hadži Fejzullah efendija iz mjesta Kemah, Erzindžan, preveo na turski jezik i dao joj naslov Feraid-ul-fevaid. Ova knjiga je 1312. godine po hidžri izdata u Egiptu. Ovaj turski prijevod je pojednostavljen u knjizi pod naslovon Herkese Lazim Olan Iman (Iman koji je svakom potreban). Mi smo stavili naša objašnjenja u četvrtaste zagrade [ ]. Neka je Allahu dželle-šanuhu, koji nam je dodijelio i omogučio štampanje ove knjige, beskrajni šukr i hamd (hvala i zahvala). Original ove knjige, koji je na perzijskom jeziku, se čuva u Univerzitetskoj biblioteci u Istanbulu (Ibnul Emin Mahmud Kemal beg pod imenom I’tikadname i pod brojem F. 2639.

Autor knjige Dur-ul-muhtar rahime-hullahu teala piše na kraju poglavlja o nikahu (ženidbi, braku) kafira, “Ako muslimanka sa nikahom [udajnim ugovorom koji islam propisuje] ne zna osnove islama kada postane punoljetna njen nikah [zaruka, brak] ne važi. [Ona postaje murted (to jest nevjernik, kafir, izlazi iz islama).] Njoj moramo reći Allahove dželle-šanuhu atribute (sifate), koje ona mora ponoviti, i reći, “Ja ih vjerujem”. Objašnjavajući ovo, Ibni Abidin rahime-hullahu teala kaže, “Kada je djevojka maloljetna ona pripada vjeri njenih roditelja. Ona je muslimanka. Ako ona ne zna islam kada je punoljetna (tj. kada dođe u puberitet) ona postaje kafir. Ona nije muslimanka - čak i ako izgovori Kelime-i tevhid, to jest La ilahe illallah Muhammedun Resulullah” - sve dok ne nauči i ne počne vjerovati šest imanskih temelja, i ne počne vjerovati da mora živjeti po islamu. (Kelime-i tevhid = ‘La ilahe illallah Muhammedun Resulullah’. Da bi neko postao musliman on mora izgovoriti ovu kelimu tevhida i vjerovati njeno značenje, tj. ‘Allah dželle-šanuhu je sve sam stvorio. Samo je On stvarni (hakiki) ma’bud, odnosno, samo se njemu moramo moliti. Ljudsko stvorenje koje se zove Muhammed alejhisselam je Njegov Poslanik, koji je objavio čovječanstvu Allahovu dželle-šanuhu Riječ.’) Ona mora da vjeruje šest osnovnih temelja vjerovanja (imana), to jeste, Amentu billahi ... i da kaže, “Ja vjerujem i prihvatam Allahova dželle-šanuhu naređenja i zabrane.” Ovo Ibni Abidinovo objašnjenje nam govori i pokazuje da kafir postaje musliman čim izgovori Kelime-i tevhid i vjeruje njegovo značenje. Međutim, kao i svaki drugi musliman i on ili ona mora da nauči sljedeće riječi napamet i da nauči njihovo značenje: Amentu billahi ve Melaiketihi ve Kutubihi ve Rusulihi vel Jevmil-ahiri ve bil Kaderi hajrihi ve šerrihi minallahi teala vel-ba’su ba’delmevti hakkun, ešhedu en lailahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.” Isto tako i dječak, musliman, postaje kafir ako ne zna ovih šest osnovnih principa, i ako, kada dođe u puberitet, ne kaže da ih vjeruje. Ova knjiga sadrži detaljnu informaciju o ovih šest osnovnih temelja koje moramo vjerovati. Svaki musliman treba da dobro prouči ovu knjigu i da je, što je moguće više, preporući svojoj djeci i svim svojim prijateljima i poznanicima. Ako dijete muslimana koje je mentalno zdravo ne nauči ovih šest temelja vjerovanja (šartova, uslova) i šerijatsko znanje, i ako ga kada sazrije (dođe u doba puberiteta) ne potvrdi, on ili ona postaje murted (otoadnik, kafir). Nakon što su potvrdili iman, za njih postaje farz da pitaju i da nauče šerijatsko znanje to jest, farzove, harame, abdest, gusul, i da znaju kako se ispravno klanja namaz kao i da odmah pokriju svoje dijelove tijela koji su avret (koji se moraju pokriti). Takođe je i farz onima koje su pitali da ih poduče ili da im daju (pokažu) prave vjerske knjige. Ako oni ne nađu nekog (ko će ih podučiti) ili knjige, za njih postaje farz da ih traže. Ako to ne učine oni postaju kafiri. Neznanje u međuvremenu nije izgovor. Ko ne izvršava farzove i ko radi harame će biti u džehennemskom azabu (patnji). U ovoj knjizi je ovih šest temelja vjerovanja opširno opisano. Svaki musliman treba da pažljivo pročita ovu knjigu i da podstakne svoju djecu i prijatelje da je takođe pročitaju.

U ovoj knjizi su značenja ajeti kerima data kao meal, to jeste, “značenja koja su nam prenijeli alimi tefsira.” Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je jedini bio u stanju da razumije značenje ajeti kerima. On je ova značenja prenijeo svojim ashabima. Alimi tefsira (nauke koja se bavi tumačenjem Kur’ani kerima) su razdvojili prave hadisi šerife od onih koje su izmislili munafici, mulhidi, zindici, i takozvani vjerski ljudi - nemezheblije koji su se prodali engleskim kafirima i koji su pravili takozvane tefsire Kur’ani kerima. Ajeti kerimima za koje nisu mogli naći odgovarajuće hadisi šerife su dali značenja, slijedeći, pravila i principe ilm-i tefsira. Ono što shvate vjerski džahili (neuki ljudi) koji govore arapski jezik, a koji nemaju pojma o ilm-i tefsiru, nije tefsir Kur’ana. Radi ovog razloga hadisi šerif kaže, “Ko tumači Kur’ani kerim po svom shvatanju postaje kafir.

Molimo Allaha dželle-šanuhu da nas On sve održi na Pravom putu koji su nam pokazali alimi ehli sunneta! Molimo Ga da nas On zaštiti da ne povjerujemo u krive, lukave, i podmukle laži islamskih džahila, munafika, i onih koji ne slijede nijedan od četiri mezheba i koji se kriju iza imena “veliki alim islama”! Amin.

Miladi 2005; Hidžri Šemsi 1383; Hidžri kameri 1426

IMAN I ISLAM

Back | Index | Next