33 farza koje svaki musliman mora znati

 

Sljede?a informacija je uzeta iz prvog ?lanka, prvog dijela knjige pod naslovom Vje?na sre?a Tam ilmihal-Seadet-i-Ebedijje:

Nau?iti osnove imana, farzove i harame, je farz. Trideset tri farza su dobro poznata. ?etiri od njih su osnova; klanjati namaz, postiti, davati zekat i obaviti hadd. Ova ?etiri farza, zajedno sa imanom, su temelj islama. Ko ima iman, i ibadeti, to jest onaj ko izvršava ova ?etiri farza, se zove muslim ili musliman. [U?enja koja se moraju vjerovati da bi neko bio musliman nisu samo šest osnovnih imanskih šartova. Da bi neko bio musliman on mora tako?e i vjerovati da se moraju izvršavati dobro poznati farzovi, i mora vjerovati da se moramo ?uvati (suzdravati) od zabranjenog (harama). Onaj, ko ne vjeruje da su mu izvršavanje farzova i suzdravanje od harama prva i glavna dunost, gubi svoj iman i postaje murted (odmetnik, otpadnik iz vjere, apostata). Ko vjeruje da je izvršavanje farzova i izbjegavanje harama naša prva dunost, ali ne izvršava jedan ili više farzova, ili radi jedan ili više harama, je musliman. Ali, on je kriv i griješan musliman. Takav musliman se zove fasik. Ibadet (oboavanje i molenje Allaha delle-šanuhu) je izvršavanje farzova i suzdravanje ili apstinencija od harama. Musliman koji nastoji da ibadeti, i koji se, odmah ?im pogriješi, pokaje i trai oprost (tj. do?e na tevbe i istigfar), se zove salih musliman. Uzeto iz knjige Stazom Sunneta - Publikacija Izdava?ke ku?e “Ihlas Vakuf” koja se nalazi u Istanbulu, Turska.] Onaj koji ih sve izvršava, i ?uva se od harama, je savršen (potpuni) musliman. Ako je jedno od ovih manjkavo, ili ne postoji, i njegovo muslimanstvo je tako?e manjkavo. Onaj ko ne izvršava nijedno od njih moe biti pravovjernik (mu’min), ali on nije savršeni (potpuni) musliman. Iako ovako vjerovanje (iman) štiti ?ovjeka na ovom svijetu, sa ovakim vjerovanjem je jako teško preseliti na onaj svijet s imanom. (Ovo je sli?no svije?i u fenjeru). Iman je kao svije?a. Propisi islama (ahkam-i islamijje) su kao fenjer oko svije?e (u kom je svije?a). Svije?a i fenjer koji je štiti (da se ne ugasi) predstavljaju islam i din-i islam. Svije?a ?e se bez fenjera brzo ugasiti. Bez imana nema islama. Prema tome, gdje nema islama nema ni imana.

Vjera (din) je put koji je Allah delle-šanuhu propisao ljudima sa ciljem da dobiju vje?nu sre?u. Beskorisni putevi koje ljudi izmišljaju pod imenom vjere se ne zovu vjera. Oni se zovu nevjerstvo, bezvjerstvo, i kafirluk. Allah delle-šanuhu je od hazreti Ademovog alejhisselam vremena slao ljudima svakih hiljadu godina vjeru preko Poslanika. Ovi Poslanici ili Pejgamberi (koji su donosili vjeru) se zovu Resuli (jednina=Resul). S druge strane, Allah delle-šanuhu je u svakom stolje?u dao naj?iš?em ?ovjeku da bude Poslanik. On je kroz njega u?vrstio Svoju vjeru. Ovi Poslanici, koji su poslati u svakom stolje?u, i koji su slijedili Resule, se zovu Nebi. Svi Poslanici su podu?avali svaki narod (kojem su došli) isto vjerovanje; to jest, oni svi su traili od svojih sljedbenika da vjeruju iste stvari. Ali, pošto su njihove vjere (zakonici, šerijati) bile razli?ite; to jest stvari koje se trebaju srcem i tijelom izvršavati i od kojih se treba ?uvati i suzdravati, bile razli?ite, i njihova muslimanstva su bila druk?ija.

Onaj ko ima iman i slijedi propise islama je musliman. Oni koji ho?e da prilagode propise islama svom ?ejfu, i eljama svog nefsa, su kafiri. Oni ne shvataju da je Allah delle-šanuhu poslao vjere sa ciljem da ubije i razbije elje nefsa i ?ejfa i sa njima sprije?i suvišnu pretjeranost.

[Šest imanskih farzova su: (1) AMENTU BILLAHI - Vjerovati u Allaha delle-šanuhu, (2) VE MELAIKETIHI - Vjerovati u Njegove meleke, (3) VE KUTUBIHI - Vjerovati u Njegove knjige, kitabe, (4) VE RUSULIHI - Vjerovati u Njegove Pejgambere, alejhimussalevatu vetteslimat, (5) VEL-JEVMIL-AHIR - Vjerovati u Sudnji dan, (6) VE BIL-KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TEALA - Vjerovati da sve što se doga?a biva s Allahovom delle-šanuhu voljom i odre?enjem.

Pet islamskih farzova su: (1) Izgovoriti kelimei-šehadet, (2) Klanjati namaz (salat), (3) Dati od imovine zekat, (4) Postiti svaki dan u mjesecu Ramazanu, (5) Za sposobanu osobu jednom u ivotu obaviti hadd.

Dvanaest namaskih farzova, (koji se sastoje od sedam uslova [šartova] i pet sastavnih dijelova [rukunova]):

Sedam uslova ili šartova za ispravnost namaza su: (1) Da smo ?isti od nedaseti hukmijje, to jest, da imamo gusul i abdest, da smo ?isti. (2) Da smo ?isti od nedaseti hakikijje, to jest, da su nam ?isti odje?a i mjesto gdje klanjamo. (3) Da nam je pokriven avret, to jest, da smo propisno pokriveni. (4) Da smo okrenuti prema Kibli. (5) Da je nastupilo vrijeme namaza. (6) (Srcem) donijeti odluku (zanijetiti) da ho?emo da klanjamo namaz. (7) Tekbir tahrima (izgovoriti prvi tekbir, to jest, izgovoriti Allahu ekber).

Pet rukunova ili farzova, odnosno sastavnih djelova namaza su: (1) Kijam (stajanje u namazu). (2) Kiraet (u?enje Kur’ani kerima u namazu). (3) Ruku’ (pregibanje u namazu). (4) Sedda (stavljanje ?ela i nosa na tlo). (5) Kade-i ahir (zadnje sjedenje).

?etiri abdeska farza su: (1) Oprati lice. (2) Najmanje ?etvrtinu glave potrti mokrim rukama (to jest mesh u?initi). (3) Oprati ruke do iza lakata. (4) Oprati noge do iza ?lanaka.

Tri gusulska farza su: (1) Izaprati usta. (2) Izaprati nos. (3) Oprati cijelo tijelo.

Tri tejemmumska farza su: (1) Donijeti odluku (nijjet u?initi). (2) Potrti dlanove po ?istom kamenu ili zemlji i njima potrti po licu (mesh u?initi), to jest, potrti dlanove po licu kao da se umivamo. (3) Potrti dlanove po ?istom kamenu ili zemlji i njima potrti (mesh u?initi) prvo po desnoj pa onda po lijevoj ruci.]

na ovom linku PRVA VERZIJA mozete naci prvu originalnu verziju ove stranice