ISPOVIJESTI JEDNOG ENGLESKOG ŠPIJUNA

i

ENGLESKO NEPRIJATELJSTVO PROTIV ISLAMA

Prevodilac

HUSEJN HILMI IŠIK
Rahmetullahi alejh
[1911-2001 Ejjub-Istanbul]

HAKIKAT KITABEVI
Daruššefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262
Tel: 90.212.523 4556-532 5843 Fax: 90.212.525 5979
Fatih-ISTANBUL

ODOBRENJE: Ovo je odobrenje generalnog direktora Džami’ul-ezhera. Ne postoji prepreka da Ihlas štampa i izvozi ovih pedeset sakupljenih i napisanih knjiga, čiji su naslovi sa imenima njihovih autora napisana na priloženoj tabeli.

El-Kairo

14/12/1994

Generalni direktor za pisanje i prijevode na Ezher-i šerifu.

K.K.

_________________
 

UPOZORENJE: Misionari nastoje da rašire hrišćanstvo. Židovi rade na širenju pogrešnih riječi koje su izmislili njihovi rabini. Izdavačka kuća Hakikat Kitabevi iz Istanbula nastoji da raširi islam. Masoni nastoje da unište vjere. Svaki onaj ko ima pameti i znanja i pravednosti će shvatiti šta je od ovoga istina. On će pomagati u širenju te istine. On će biti sebeb za sreću svih ljudskih bića. Nema boljeg i korisnijeg puta od služenja čovječanstvu na ovaj način.

 

Štamparska bilješka: Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle-šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, uredni, i bez grešaka.

Prevodiočeva bilješka: Ova knjiga je doslovno prevedena sa engleskog jezika. Prevodilac se davno odselio iz Bosne. Moguće je da su se, u međuvremenu, desile neke promjene u bosanskom jeziku. Molimo čitaoce da obrate pažnju na sadržaj ove cijenjene knjižice a ne na njene eventualne gramatičke greške. Mi smo i u ovom prijevodu, kao i u svim drugim našim prijevodima, stavili u zagradu () originalne riječi koje su upotrijebljene u turskom originalu teksta.

na ovom linku PRVA VERZIJA mozete naci prvu originalnu verziju ove stranice