HAZRETI MUAVIJA

radijallahu anh

 

Većina alima islama je pisala u svojim knjigama o veličini i uzvienosti hazreti Muavije potkrepljujući svoja pisanja citatima ajeti kerima i hadisi erifa. Poglavlje pod imenom, Prva fitna u islamu, u ovoj knjizi, kao i u knjizi Dokazi istinite riječi, proiruje njihovo pisanje i dokaze koje oni prenose. Mi smatramo da je da u ovom odlomku shodno da napiemo jo koji riječ. Sljedeći članak je prijevod teksta iz knjige Tathir-ul-denan vel-lisan koju je napisao hazreti ibn Haderi Mekki. Drugo izdanje ove knjige je izdato 1385/1965. g.n.e. u Egiptu. On ovako pie na petoj stranici ove knjige:

 

Hazreti Muavija, radijallahu teala anh, je u sebi sakupio raznovrsne časti, kao na primjer, čast islama, čast postajanja ashabom, čast pripadnitva plemenu Kurej - to je posebna čast koja je posebno pohvaljena u hadisi erifima - i čast rodbinske veze, preko enidbe, s Resulullahom, sallallahi alejhi ve sellem. Ova zadnja čast, odnosno čast rodbinske povezanosti s Resulullahom, je tako velika da je rečeno da će oni, koji imaju tu čast, biti u dennetu s Resulullahom. Mi smo zadueni da volimo svakog muslimana koji posjeduje samo jednu od ovih savrenosti koje smo ovdje naveli. Dakle, potrebno je da imamo prosječnu inteligenciju i razum da bi shvatili dimenziju ljubavi koju moramo da odvojimo za onog ko posjeduje sumu ovih svih časti.

Nesloga i bitke između ashaba kiram nisu potekle iz njihove međusobne svađe i mrnje. Na primjer, Halid ibn Velid i Said ibn Abi Vakkas, radijallahu teala anhuma, se nisu slagali po jednom izvjesnom pitanju. Neko, ko je bio u prisustvu Sad bin Abi Vakkasa je počeo loe govoriti o Halidu bin Velidu. On ga je odmah zaustavio, i rekao mu, Nemoj da ga ogovara! Nae neslaganje nema nikakve veze s naim bratstvom u islamu. Isto tako, jednog dana je hazreti Alija sreo na ulici Zubejra bin Avvama. Dva mubarek ashaba su se o nečem otro prepirala, u to je takođe bio upetljan i hazreti Osman. Abdullah, Zubejrov sin, se je naljutio na hazreti Aliju i počeo ga je kleti. Otac ga je, bijesan na dječakovo mijeanje, na licu mjesta zgrabio i izmlatio.

Hadisi erif kae, Patnja koju moj ummet (muslimani) zaslui će mu biti data na ovom svijetu. Ovo nam govori da metei i problemi, koji izbijaju među muslimanima, izazivaju otresanje njihovih grijeha. Kako ovaj hadisi erif naznačava, kao i mnogi drugi slični hadisi, ratovi između ashabai kiram su bili privremeni sukobi, koji su im povećali njihove dennetske nimete koje će dobiti. Svaki pojedini ashabi kiram, radijallahu teala anhum edmain, je u svemu to je radio samo nastojao da zadovolji Allaha teala i osvoji Njegovu ljubav, i čvrsto se drao svega za to je mislio da je Allahova teala zapovijed. Alimi ehli suneta, rahime-humullahu teala, su jednoglasno rekli da neko, ko učini veliki grijeh, ne postaje kafir. Prema tome, po erijatu nije ni u kom slučaju odobreno igosati ashabe koji su se borili protiv Alije kufrom, niti se oni smiju grditi i kritikovati, radijallahu teala anhum edmain.

Kako pie u sahihu Muslim, koji je jedna od dvije osnovne i najcjenjenije knjige hadisi erifa, a takođe i u drugim knjigama, hazreti Muavija, radijallahu teala anh, je bio Resulullahov sekretar. On je zapisivao u njegovoj prisutnosti. Zejd bin Sabit, radijallahu teala anh, je zapisivao vahj. Muavija je zapisivao i vahj i pisao (Resulullahova) pisma.

Abdullah ibn Mubarek, rahime-hullahu teala, je rekao, Praina koja je ula u nozdrve Muavijinog konja - dok je jahao pored Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem - je hiljadu puta bolja od Omera bin Abdulaziza. Ove riječi nam jasno govore o hazreti Muavijinoj veličini. Sljedeći hadisi erif je dovoljan da pokae hazreti Muavijinu, radijallahu anh, veličinu. Tirmuzi, rahime-hullahu teala, nas izvjetava da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, ovako učinio dovu, Ja Rabbi! Podaj mu da bude hadi i muhdi! To znači, O moj Allahu! Uputi ga na pravi put i daj mu da (i druge) vodi na pravi put!

 

Budimo dobri ljudi i uvijek činimo dobro

 

Allahu teala voli dobre ljude. Neko ko nastoji da osvoji Allahovu teala ljubav se zove salih (poboan, predan) ili dobri. Neko ko osvoji Allahovu teala ljubav se zove veli(j) (mn. evlija). Velij koji i druge vodi dobroti se zove murid. Da bi bili dobri moramo biti dobri prema Allahu teala i prema Njegovom Pejgamberu i prema svakom drugom. Za nekog, ko nije zadovoljio ova tri uslova dobrote, se ne moe reći da je dobar. Biti dobar prema Allahu teala znači vjerovati da On postoji, da je jedan, i da je On sve stvorio i napravio. On sam eli i stvara sve to bilo ko učini, sve to učini svako ivo i neivo biće, i sve to učini svaki izvor snage i moći. Biti dobar prema Muhammedu, alejhisselam, znači imati iman (vjerovati) u njega, odnosno, vjerovati da je on Allahov teala Pejgamber, da je najveći od svih pejgambera i svih drugih ljudskih bića, i da su njegove riječi od Allaha teala i prilagoditi mu se, odnosno, slijediti ga. Njegove riječi se zovu hadisi erif. Da bi ga vjerovali i slijedili mo trebamo da naučimo njegove riječi, manire i djela i sve ono za to je on rekao da je dobre i loe. Drugim riječima, to (vjerovaje u njega i slijeđenje njega) zahtijeva ilm (znanje).

Dijelovi znanja koje musliman mora da nauči se zovu učenja islama. Postoje dvije grupe učenja islama. Vjerska učenja i naučna učenja. Vjerska učenja spadaju u dvije kategorije: Fizička učenja i učenja koja se odnose na srce i iman (vjerovanje). Fizička učenja uče ljude o stvarima koje su dobre i potrebne da čine [koje se nazivaju farz] i stvarima koje su loe i, prema tome, zabranjene [koje se zovu haram]. Vjerska učenja nam je saoptio Muhammed, alejhisselam. Ona se zovu islam. Fizička učenja se zovu ahkami ilahijje (boiji propisi) ili eriat. Učenjaci koji su ispravno naučili islam, i koji ga podučavaju drugim, i koji su ga zapisali (u svoje knjige) se zovu alimi ehli suneta. Alimi ehli suneta su naučili svoje znanje iz Kurani kerima i hadisi erifa. Oni nisu nikada u ova učenja islama ubacivali svoje lične poglede. Takođe ima i alima koji su u učenja islama ubacivali svoja lična miljenja; oni se zovu ehli bidat ili vjerski reformatori ili otpadnici (jeretici). Alimi ehli suneta su muridi (vodići), koji su u nauci doli na nivo idtihada. Oni takođe znaju i savremena naučna učenja.

Ko prisustvuje sohbetu muridi kamila, to jest, ko sjedi u njegovom drutvu i slua njegova predavanja će ne samo naučiti erijat već dobiti i nurove (svjetla) koji teku iz njegovog mubarek srca. Nur koji se ovako iri se zove fejz. Sunce, pored vidljivih zraka koje uvijek vidimo, iri i nevidljive zrake kao to su ultravioletne i infra crvene zrake, koje su iznad i ispod spektruma vidljivosti. Postoje i druge nevidljive zrake i izvori koji emituju te zrake, kao na primjer, laser zrake, rentgenske zrake, katodne zrake i smrtonosne zrake. Slično tako postoje i nevidljive zrake koje stalno zrače iz Resulullahovog mubarek srca. Ove zrake se zovu nur. Ove zrake su tekle u srca ashaba kiram, to jest, onih muslimana koji su bili u njegovom drutvu, i svaki je od njih dobio proporcionalno onoliko koliki je njegov kapacitet. Čovjekov kapacitet (da primi ove mubarek zrake) je ovisan o njegovom uspjehu odravanja u granicama koje erijat ocrtava. Svaki ashab kiram je bio alim ehli suneta. Kako nurovi i fejz stiu u srca sahaba, svaki ashab je primao količinu koja je proporcionalna čvrstini njegovog vjerovanja u Resulullaha, i snazi ljubavi koju je osjećao prema njemu. Poto je hazreti Ebu Bekirov iman najčvrći, i poto je njegova ljubav najjača on je dobio najvie fejza. Ljubav prema nekom zahtijeva da volimo i one koji ga vole i da ne volimo one koji ga vrijeđaju, da ga slijedimo i da mu sluimo. Čovječije srce ima specijalnu fluorescentnu karakteristiku. Ono upija nurove koji mu dolaze i onda ih emituje. Nurovi koje emituju srca ashaba kiram su uli u srca zaljubljenih tabiina. Srca zaljubljenika svakog stoljeća su, putem jedne vrste prenosa, i sticala učenja erijata i dobijala fejz od njihovih murida.

Iman osobe čije se srce vee za muridovo srce, i koja dobija nurove koji teku od Resulullaha, postaje čvrći. Takva osoba se lako prilagođava erijatu. Njoj erijat postaje ugodan. Zle i grijene aspiracije njenog nefsa se počnu gasiti. Iako um takve osobe moe privremeno biti zauzet drugim interesima i razmiljanjima - kao to su trgovina, agrikultura, halal zarada za ivotne potrebe, nauka, umjetnost, zakonodavstvo, dihad i astronomija - njegovo srce nije zauzeto ovim dunjalučkim brigama. Njen sav ibadet i svi poslovi i sva dobročinstva imaju samo jedan cilj, izvravanje Allahove delle-anuhu zapovijedi. Ona ne očekuje nikakvu drugu korist. Dijelovi znanja (ilma) iz svijeta dua će teći u njegovo srce. Sejjid Abdulhakim Arvasi, rahmetullahi alejh, je bio jedan takav čovjek. On je bio spreman da odgovori na svako pitanje iz oblasti imana i fikha kao i svih drugih grana poslova i nauke. Odgovore koje je on davao su izazivali veliko čuđenje i divljenje prisutne publike. Vjersko i naučno znanje koje se stiče mentalnim procesom učenja i izučavanja se zove ilm. Znanje koje teče u muridovo srce se zove uhud ili ahval (mn. od riječi hal). uhud Allaha teala i Njegovih atributa se zovu marifet. Dobiti marifet Allaha teala znači shvatiti da samo On postoji, da su sva stvorenja nepostojeća, i da ona samo po izgledu postoje, kao vizije u ogledalu. Ovaj dvofazni marifet se zove marifetullah ili fena-fillah. Osoba koja ga stekne se zove arif. Arif ne moe nikom nakoditi. On svakom čini samo uslugu. On je postao Allahov teala dragi rob, murid. On zrači i učenja erijata i fejz. Učenja koja on iri se ne zovu murid. Onaj ko iri ta učenja se zove murid. Drugim riječima, murid znači savreno ljudsko biće, zreo musliman koji je svakom koristan - i naciji i dravi. Da bi od murida dobili fejz mi moramo znati i slijediti erijat. Na primjer, ena koja eli da slijedi erijat mora da u prisustvu mukaraca, koji joj nisu mahrem, pokrije glavu i kosu, ruke i noge [Osmo poglavlje četvrtog fascikla knjige Endless bliss nas detaljno uči o enama koje nisu mahrem mukarcima i obratno.] tako da, kada izlazi napolje, njeno cijelo tijelo mora biti pokriveno, osim lica i dlanova. Fejz ne dolazi onom ko ne slijedi erijat. Nasuprot, (alimi su rekli) da će takva osoba, ako se ne pokaje, biti kanjena dehennemom. Da bi srce primilo fejz koji do njega dolazi ono treba da shvati i vjeruje u savrenost murida i da ga voli radi njegove savrenosti. Osoba koja posjeduje tu ljubav će takođe dobiti fejz i kada čita muridove knjige. Kada neko jednom dobije fejz od murida, sluajući njegove riječi ili čitajući njegove knjige, on će dobiti fejz takođe i preko daljinske rabite s muridom, zamiljajući muridovo mubarek lice, bez obzira koliko su oni udaljeni jedan od drugog.

Fejz se takođe moe dobiti i posjećivanjem grobova ranijih murida.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Ko očima gleda evliju,

on je slijp, mrtav, beivotan i nepokretan.