MEKTUBAT

Back | Index | Next

Ovo pismo, koje je napisano Džebbari Hanu, kaže da je ovaa sjajna vjera sakupila u sebi sve prošle vjere i da pokornost ovoj vjeri znači pokornost svim prethodnim vjerama.

Da nam Allah dželle-šanuhu dadne da nam je suđeno da smo poslušni ovoj svetoj vjeri koju je Muhammed alejhisselam donijeo i da napredujemo na ovom istinitom putu, i da tako zaradimo Njegovo zadovoljstvo i ljubav! Jer, Allah dželle-šanuhu je, u Njegovom najdražem robu i Resulu Muhammedu alejhisselam, akumulirao sve kemale (savršenstva, potpunosti) i odabranosti (sjenki) Njegovih imena i atributa. Ove sve odabranosti su se pojavile u njemu na način koji odgovara robu. Knjiga koja je poslana njemu, Kur’ani kerim, je bit (srž) svih knjiga koje su poslane svim Poslanicima alejhimusselam. Sve što je rečeno u njima se takođe nalazi i u njoj. Vjera koja je data ovom velikom Poslaniku alejhissalatu vesselam je izvađena kao kajmak iz svih drugih prošlih vjera. Svako djelo koje ova prava i istinita vjera izjavljuje je izabrano i izvedeno iz djela i poslova koji su izjavljeni u prethodnim vjerama. Štaviše, ima poslova koji su izabrani ili izvedeni ponašanja anđela (meleka). Na primjer, jednoj skupini meleka je naređeno da čine ruku’. Mnogima je naređeno da budu na sedždi a izvjesnim drugim je naređeno da budu na kijamu, to jest, da obožavaju u stojećem stavu. Isto tako, izvjesnim prošlim ummetima je naređeno da samo obavljaju jutarnju molitvu (sabah namaz). Drugim je molitva (namaz) bila naređena u drugo vrijeme. U ovoj vjeri je naređeno ono što je profiltrirano i odabrano iz ibadeta i djela (amela) prošlih ummeta i meleka koji su bliži Allahu dželle-šanuhu (mukarreb meleka). Radi toga, potvrđivanje, vjerovanje u ovu vjeru i pokoravanje zapovijedima ove vjere znači priznavanje i poslušnost svih prošlih vjera. To znači da će oni koji slijede ovu vjeri biti najkorisniji i najbolji od svih ummeta. A oni koji je ne vole i ne vjeruju, i koji se opiru da joj se pokore, ne vjeruju i ne slijede nijednu od prethodnih vjera. Isto tako, onaj ko ne vjeruje Muhammeda alejhisselam i ko se loše izražava o ovom velikom Poslaniku, koji je najodabraniji od svih ljudi i izbor dobrote ne vjeruje savršenstva i odabranosti Allahovih dželle-šanuhu imena i atributa. Vjerovati Resulullaha alejhissalatu vesselam, shvatiti njegovu superiornost znači shvatiti i vjerovati u sve njegove savršenosti (kemale). Ovim se misli reći da onaj ko uznevjeruje ovog uzvišenog Poslanika i ko ne voli njegovu vjeru koju je on donijeo je najgori i najbjedniji i najniži od svih ummeta i svih ljudi. Značenje devedeset osmog ajeta sure Tevbe kaže, “Kufr i munafikluk neukih (neobrazovanih) je žešći od onog od drugih.

Značenje dva persijska stiha:

Muhammed alejhisselam koji je rođen u Arabiji,
On je efendija (sejjid)i ovog i onog svijeta!
Nek’ propadnu u zemlju, zdrobljeni, upropašteni oni
Koji ne žele da budu zemlja i prašina pred njegovim vratima!

Neka je hvala Allahu dželle-šanuhu koji šalje blagodati i dobra, jer se vidi da ti voliš i temeljito vjeruješ u ovaj islam, i islamovog posjednika (Muhammeda alejhisselam), i da si se pokajao za svoje neprikladno ponašanje. Da Allah dželle-šanuhu poveća ovu tvoju svijest! Amin.

Neka je hvala Allahu dželle-šanuhu što se na tebi odmah vidi lijepo vjerovanje i misao o islamu i njegovom posjedniku (Muhammedu alejhisselam) alejhissalatu vesselamu vettehijje, i što ti je dopalo da se stalno kaješ za svoja neprikladna djela. Da ti Allah dželle-šanuhu dosudi još i više.

Drugo, što hoću da dodam je to da šejh Mustafa, koji ti je donijeo ovo pismo, potiče od Kadi Šehrijeve familije. Djeca te čiste familije su omiljena i poštovana u ovoj državi. Oni, materijalno, vode jednostavan život. Šejh Mustafa, kojeg sam gore spomenuo, nema platu. Radi toga, on je na putu da postane vojnik. On ima sa sobom potrebne dokumente. Nadati se je da će se on uz tvoju pomoć otarasiti ove brige i dobiti unutarnji mir. Nemoj da ti više pisanjem nanosim glavobolju. Iznesi tačno njegov problem velikom veziru (sadr-i a’zamu) i zamoli ga da ga on riješi tako da se on otarasi ovog nesklada i dobije unutarnji mir. Vesselam vel ikram

MEKTUBAT

Back | Index | Next