MEKTUBAT

Back | Index | Next

PRVI TOM, 37. PISMO

Ovo pismo je napisano Muhammedu Ćetriju. Ono nam kaže da trebamo slijediti sunnet i hvali tesavvuf.

Tvoje elegantno pismo, koje si nam podario, nas je počatilo. Ti nam pišeš o tvom imanu i ljubavi prema našim velikanima. Ja sam se zahvalio dženab-i Hakku (Allahu dželle-šanuhu) kada sam to pročitao. Da ti Allah dželle-šanuhu dadne da ti je dosušeno (nasib) da se stalno uzdižeš sa berićetom (bereketom) i okorišćuješ sa velikanima ovoga puta [tj. tarikata]! Njihov put je vrijedniji (korisniji, dragocjeniji) od svega drugog. On je slijeđenje sunneta (sunnet-i senijje) ala sahibihessalatu vesselam. Zahvaljujući ovom putu, po ovom fakiru (imami Rabbani misli na sebe) već dugo pljušte informacije i marifeti i halovi i mevadžidi, kao aprilska kiša. Oni su sa Allahovim dželle-šanuhu ihsanom učinili tačno sve što su mogli. Moja jedina želja sada, je da otkrijem jedan od zaboravljenih Poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem sunneta. Neka tesavvufske halove i mevadžide (gubljenje svijesti, padanje u trans) i hejedžan i zevk dobiju oni koji ih žele! Šta je najvažnije što se mora učiniti je to da naš batin [kalb, duša] voli naše velikane i da nam zahir [naša ćula, naša djela] bude okićen sa slijeđenjem sunneta (genitiv množine). Prijevod perzijskog stiha:

Samo to i ništa više!

Ti trebaš klanjati pet puta dnevno u prva namaska vremena (čim nastanu namaska vremena). Mustehab je samo zimi odgoditi jaciju do iza prolaska prve trećine noći. Ja se u ovom ne mogu kontrolisati. Kad namasko vrijeme nastane ja neću ni da ga za sekundu odgađam. Naravno, vremena, kada se nesposobnost desi radi toga što smo insan (ljudsko biće), su izuzetak.

MEKTUBAT

Back | Index | Next