MEKTUBAT

Back | Index | Next

Ovo pismo je napisano na arapskom jeziku Abdurrahimu koji je bio poznat pod imenom Han-i Hanan. U ovom pismu piše da nam nije dozvoljeno od džahila učiti vjeru. Ono takođe govori i o biranju imena:

Molimo Allaha dželle-šanuhu da nas spasi od praznih riječi i da nam dadne da nam je dodijeljen (nasib) kakav posao. Molimo Ga da nas zaštiti od znanja bez dijela i beskorisnih informacija za hatar (radi) najboljeg od svih ljudskih bića, i Poslanika za sve, sallallahu alejhi ve sellem! Arapski dvostih na bosanskom jeziku:

Ko na ovu dovu kaže amin
Allah dželle-šanuhu će ga obasuti Svojim rahmetom.

O moj plemeniti brate! Neka te Allah dželle-šanuhu obaspe ihsanom (dobročinstvom) i neka otkrije tvoje savršene atribute! Ovaj svijet je ahiretsko polje. Neka se stide oni koji ne siju svoje sjeme, i ne obrađuju, i ne koriste svoj urođeni potencijalni kapacitet, koji je kao zemlja, i tako traće sjeme amela i ibadeta! Ne obrađivati uzgojni kapacitet, koji je kao zemlja, znači u njega ne sijati ništa, ili, sijati štetno i otrovno sjeme. Šteta i pokvarenost ovog drugog tipa je puno veća od prethodne. Sijati štetno i otrovno sjeme, znači učiti vjeru i vjerske lekcije od onih koji nemaju veze s vjerom ili iz knjiga [i časopisa] din dušmana. Vjerski džahili (vjerski neuki ljudi) slijede svoje nefsove i svoj ćejf (svoja zadovoljstva). Oni objašnjavaju vjeru onako, kako odgovara njihovim ciljevima. Oni će prouzrokovati da nefs onih, koji ih slušaju, zaluta i da im srca pocrne. Kada nas vjerski džahili podučavaju vjeru [i kada pišu vjerske knjige], oni nisu u stanju da razluče šta jeste a šta nije u skladu sa šerijatom. Oni nemaju pojma kako treba podučavati omladinu. Oni uče svoje studente da i oni, takođe, kao i njihovi učitelji, postanu džahil. Ne može se, postati vjerski čovjek, pisati vjerske knjige ili podučavati vjeru, čitajući, i napamet učeći mnoge stvari [niti postajući autoritet u drugim granama nauke i specijalizujući u nauci i umjetnosti].

Kada vjerski alim podučava omladinu on prvo pronađe lažnu propagandu i klevete koje su u njih usadili nevjernici i din dušmani [i neuki vjerski ljudi], i očisti njihov svježi i čisti razum od ovih otrova. On prvo izliječi njihovu bolesnu dušu. On onda, u skladu sa njihovim godinama i razumijevanjem, u njih usadi islam i njegove vrline (mezijjete), njegove koristi (fajde) i konačni cilj mudrosti (hikmeta) za Allahova dželle-šanuhu naređenja i zabrane, kao i činjenicu da su one poslane da čovječanstvo stekne sreću (se’adet). Na ovaj način, u bašči duše omladinine počne rasti mirišljavo cvijeće. Pronaći ovakvog vjerskog alima je najveća sreća. Njegov pogled prodire duboko u duše. Njegove riječi utiču na srca. Samo je ovakom prezentacijom jednog čistog Allahovog čovjeka moguće zagrliti dini islam kao već napravljeni lokum, ili hladno šerbe koje će nas do pluća razgaliti. Molimo Allaha dželle-šanuhu da nas sve održi na ispravnom putu Muhammeda alejhissalatu vesselam! Amin. Ovo je jedini način koji ljudima daje rahatluk i na dunjaluku i na ahiretu. Ovaj bejt, koji je preveden sa persijskog jezika, to divno izražava:

Muhammed (alejhisselam), koji je rođen u Arabiji,
Je najuzvišeniji na oba svijeta!
Neka onaj, ko ne postane zemlja pred njegovim vratima,
Zauvijek ostane pod zemljom!

Neka su naši selami na najuzvišenijeg i najodabranijeg od svih Pejgambera ala nebijjina ve alejhimussalevatu vetteslimat!

Na moje veliko iznenađenje, čuo sam da je jedan pjesnik, koji je bio počašćen tvojim cijenjenim tevedždžuhom usvojio kafirsko prezime. Štaviše on je jedan od sejjida, od onih velikana koje mi trebamo voljeti. Volio bih da za ovo nisam čuo. Čudi me zašto je izabrao ovo pokvareno ime? Nisam u stanju da vidim zašto. Mi se trebamo čuvati od ovih imena više nego od razjarenog lava. Ova imena trebamo smatrati ružnijim od ičeg drugog. Ova imena, kao i njihovi posjednici, su Allahovi dželle-šanuhu neprijatelji (dušmani). Oni su dušmani Njegovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Muslimanima je naređeno da znaju da su svi kafiri dušmani [bez obzira bili oni hrišćani, jevreji, ili kafiri bez Svete knjige]. Svakom muslimanu je vadžib ne davati svojoj djeci takva prljava imena. Reci mu, u moje ime, da promjeni ime! Neka ga zamijeni lijepim, muslimanskim imenom, koje odgovara muslimanu! Muslimanu odgovara muslimansko ime. Allah dželle-šanuhu i Njegov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem vole samo tako ime, koje je prigodno za položaj onog ko je počašćen islamskom vjerom (din-i islamom).

[Ebu Davud i Ibni Habban kažu da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, “Na Sudnjem danu će vas prozivati vašim imenima i imenima vaših očeva. Zato, birajte lijepa imena!” Tirmizi nam prenosi da je Aiša radijallahu anha rekla, “Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je naređivao da se promijene ružna imena.”]

Tirmuzi i Ibni Madže su rekli: Abdullah bin Omer radijallahu anhuma je rekao, “Jedna od hazreti Omerovih kćerki se zvala Asija, to jest buntovnica. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je promijenio njeno ime u Džemila.” Ebu Davud nam takođe prenosi da je on promijenio i imena mnogih drugih ljudi, mjesta, i ulica, sa imenima koja odgovaraju muslimanima. Muslimanima je naređeno, “Nemojte ići na mjesta gdje ćete izazvati sumnju!” (Dakle,) dužnost svakog muslimana je da ne daje imena [i ne izgovara riječi, i ne upotrebljava znakove, i ne radi radnje] koje su znaci kufra i nevjerstva i koje izazivaju sumnju. Allah dželle-šanuhu kaže u dvije stotine dvadeset i prvom ajetu sure Bekara, “Rob-vjernik (mu’min) je bolji od kafira gospodara!” (2, 221)

Da Allah dželle-šanuhu dadne spas (selamet) onim koji slijede Muhammeda alejhisselam! Amin.

MEKTUBAT

Back | Index | Next