MEKTUBAT

Back | Index | Next

Ovo pismo je dugo. Ono na jednom mjestu kaže: Grčki filozofi kažu, “Nepostojanje neće nastati (početi postojati). Ono što postoji neće nestati.” [Ovako isto kažu i današnji imitatori nauke (nadri naučnici). Iako te riječi nisu u skladu sa islamom, imitatori nauke kažu da su oni koji drže ovakvo mišljenje “progresivni”. Imitatori nauke nazivaju muslimane “nazadnim” zato što muslimani kažu “Sve je bilo u nepostojećem stanju. Allah dželle-šanuhu je to sve kasnije, iz ništa, stvorio.” Ono što ovi imitatori nauke govore je samo proizvod njihove mašte i iluzije. Allahu dželle-šanuhu, koji ima neograničenu svemoć, je lako sve i stvoriti iz ništa i uništiti. Kada je francuski hemičar i ljekar Lavoazije (Antoine Laurent Lavoisier 1743-1794), koga su 1209/1794. godine ubili francuski lideri revolucije, opazio da materija u hemijskim reakcijama ne nestaje, on je rekao, “U prirodi ništa ne nestaje i ništa ne nastaje iz ništa.” On je to rekao tako zato što je mislio da je sve ovisno o hemijskim reakcijama. Kafiri, ireligiozni imitatori nauke, koji sebe nazivaju “prosvijetljenim modernistima” i džandrljivi muslimani su iskoristili ovu Lavoazijeevu teoriju kao dokaz i počeli dizati frku i govoriti kako ništa nije nastalo iz nepostojanja, i tako zavoditi mnoge muslimane učenike nauke. Ajnštajn (Albert Einstein 1879-1955), njemačko-američki fizičar, (je otkrio teoriju relativiteta i) dokazao da materija prestaje postojati na taj način što se pretvara u energiju. Zapanjenjački progresivni lažovi u nauci, čija se idiotska predstava o Allahu dželle-šanuhu ograničava na hemijske reakcije, su prestali s frkom i počeli pipati naokolo i tražiti druge načine da potkopaju islam.]

Sve nebeske vjere se slažu da je sve stvoreno iz ništa. Oni koji to poriču su kafiri i njihovi istomišljenici u vjerovanju. Značenje 67. ajeta u suri Merjem kaže, “A zar se čovjek ne sjeća da smo ga Mi još prije iz ništa stvorili?” Kadi Abdullah Bejdavi, glava i prvak alima tefsira (komentara, tumačenja Kur’ani kerima), kaže u tefsiru pod naslovom Envarut-tenzil, “Allah dželle-šanuhu je stvorio čovjeka iz ništa.” Teoretisati da stvaranje svih novih bića iz ništa nije konstantan proces znači direktno izraziti da Allah dželle-šanuhu više nema ništa (sa novim stvarima koje nastaju) i, prema tome, Njegova moć nije više efektivna. Allah dželle-šanuhu stvara svaku materiju iz ništa i onda ih svakog momenta sve održava u postojanju. Dakle, materija ne može sama od sebe prestati postojati. Tijela i predmeti nastaju od materija. Njihovi atributi se konstantno mijenjaju. Allah dželle-šanuhu je (sam i) jedini tvorac ovih svih materijalnih preobražavanja i atributskih promjena. Allah dželle-šanuhu i Njegovi atributi su jedina bića koja vječno postoje i koja se nikad ne mijenjaju. Oni nisu niti stvoreni iz nepostojanja niti će ikad prestati postojati.

Alem, to jest svo postojanje (mevdžud), je, dok je bio (materijalno) nepostojeće postojalo u Allahovom dželle-šanuhu znanju (ilm-i ilahi). Učenjaci (alimi) islamske nauke koja se zove Kelam su nazvali ono što postoji u Allahovom dželle-šanuhu znanju (ilm-i ilahi) a’jan-i sabite. Oni su nazvali to stanje postojanja subut-i ešja, a postojanje izvan toga (materijalno stanje) vudžud-i ešja.

Abdijjet ili robovanje Allahu dželle-šanuhu zahtijeva da Ga vjerujemo i da Ga volimo. Znak te ljubavi je slijeđenje islama i izbjegavanje bid’ata. Kada mi posmatramo, sve stvari koje su bile nepostojeće su stvorene u savršeno proračunatom redu. Na primjer, svi ljudski organi su stvoreni u jednom savršenom redu i s proračunom. Ovo predivno stanje nam pokazuje da ih je stvorio posjednik beskonačnog znanja i svemoći.

MEKTUBAT

Back | Index | Next