MEKTUBAT

Back | Index | Next

DRUGI TOM, 13. PISMO

Ovo pismo je napisano Mirzi Šemsuddinu. Ono odgovara na njegovo pismo i objašnjava stanja alima zahira, tesavvufdžija (sufija), i onih uzvišenih alima koji su dokučili savršenstvo u znanju i koji su nasljednici (varisi) Pejgambera.

Neka je hamd (hvala i zahvala) Allahu dželle-šanuhu i selam na Njegove Poslanike! Ja šaljem selam (moje dove) tebi i onim koji su na Pravom putu. Moj dragi brat, šejh Muhammed Tahir, je donijeo tvoje cijenjeno pismo koje si nam ti tako ljubazno poslao. Nama ga je bilo zadovoljstvo čitati. Ti kažeš da čitaš i da ćeš čitati moja pisma u Mektubatu, koja savjetuju, sve dok se ne vidimo. Moj cijenjeni gospodine! Naša prva vjerska dužnost je da dadnemo savjet i da slijedimo najvišeg od svih Poslanika alejhimussalavatu vetteslimat. Prvo šta alimi dobiju od vjere i od njihovog slijeđenja Resulullaha je to da oni isprave svoja vjerovanja. Poslije toga dolazi (na red) njihovo učenje propisa islama (ahkam-i islamijje) i praksiranje onoga što se naučilo. A velikani tesavvufa dobijaju i ono što su alimi dobili, i još povrh toga, i halove, i vedždove, i dijelove tesavvufskog znanja, i ma’rifete. A rasih alimima (ulema-i rasihin), koji su obradovani veselim vijestima da su Poslanikovi nasljednici, je bilo nasib da od vjere dobiju zajedno sa onim što su dobili alimi i tesavvufdžije još i mnoge druge dijelove sakrivenog (tajanstvenog) i profinjenog znanja. Ovi dijelovi sakrivenog (tajanstvenog) i profinjenog znanja su pokazani u prikrivenim i zastrtim (nejasnim) značenjima ajeta u Kur’ani kerimu koji se zovu mutešabihat. Oni su objašnjeni uz pomoć te’vila. [Alimi ehli sunneta su napravili te’vil onih ajeti kerima koji nisu jasno saopšteni, to jest, čija su značenja sumnjiva. (Riječ) te’vil znači izabrati (ili probrati) između raznih značenja riječi ono značenje koje je u skladu sa islamom.] Ovi velikani sa rasih (savršenim) znanjem su ti koji u cijelosti (u potpunosti, u stopu) slijede Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Samo su oni Resulullahovi sallallahu alejhi ve sellem nasljednici. Pošto oni najpreciznije i u stopu slijede Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, i pošto su oni nasljednici Poslanika (množina od “Poslanici”), oni su takođe dobili i dio od blagodati (ni’meta) koje su date Poslanicima. Tajanstveno znanje ovih velikana je takođe i njima obznanjeno (odato). Prema tome, oni su počašćeni veselim vijestima, “Alimi mog ummeta su kao Pejgamberi (Poslanici) sinova Israilovih.” [Imam-i Jaf’i saopštava u njegovoj knjizi Nešr-ul-mehasin da je ovaj hadisi šerif sahih. Tako isto je napisano takođe i u mnogim drugim knjigama. Na primjer, ovaj podatak je jasno napisan u pismima prvog toma -- pod brojevima 268 i 294, i u pismu trećeg toma pod brojem 121 -- u imam-i Rabbanijevoj kuddise sirruh knjizi Mektubat, kao takođe i na početku knjige Letaif-ul-minen. On je takođe napisan i u Abdulgani-Nablusijevoj knjizi El-hamilu fil-fulk.] Prema tome, i ti se trebaš čvrsto uhvatiti za put najvišeg od svih Poslanika, onog koji je Rabbu draži od Njegovih svih drugih stvorenja! Ti se trebaš truditi da dođeš na deredžu varisa (tj. stupanj nasljednika) koja je viša od svih drugih deredža sreće!

MEKTUBAT

Back | Index | Next