MEKTUBAT

Back | Index | Next

DRUGI TOM, 20. PISMO

Ovo pismo je napisano Tahiru Bedahšiju. Ono govori o vrlinama namaza, o njegovim erkanima (dijelovima, ruknovima), šartovima (uslovima, osnovama), sunnetima, edebima i ta’dili erkanu:

Neka je hamdu sena Allahu dželle-šanuhu! Neka je selamet (spas) na one dobre ljude koje On voli! Pismo koje si ti poslao iz Džunpura je stiglo ovdje. Žao nam je što si bio bolestan. Mi očekujemo vijesti koje nas obavještavaju o tvom ozdravljenju. Pošalji nam pismo koje će nas obavijestiti o tvom oporavku po onima koji će doći ovdje! Radi marljivo na tvom zadataku! Piši nam o halovima koje ćeš iskusiti. O moj dragi brate! Ovaj dunjaluk je mjesto za rad. Ahiret je mjesto gdje će se dobiti plata. Trudi se da činiš dobra djela (salih amele tj. namaz, post, zekat...)! Od ovih djela, najkorisniji i najviši ibadet je klanjanje namaza. Namaz je stub vjere. On je mi’radž za prvovjerne (mu’mine). Prema tome, čovjek treba da se trudi da ga lijepo obavi (klanja). Treba da pazi na njegove erkane [farzove], uslove (šartove), sunnete i edebe, i treba ih sve obavi na lijep i odgovarajući način. Kada se klanja namaz treba se paziti na njegov tumaninat [to jest, trebamo paziti da su nam na na ruku-u (tj. kad se poklonimo, na pregibanju), na sedždi (kad padnemo ničice na tlo), na kavmi (tj. na kratkotrajnom zastajanju u uspravnom položaju nakon pregibanja), na dželsi (tj. na kratkotrajnom sjedenju između dvije sedžde) svi organi (udovi) nepomični. Takođe trebamo paziti i na ta’dil-i erkan (to znači da trebamo, kada zastajemo na ova četiri mjesta, i kada se umirimo, da ostanemo na njima jedno kratko vrijeme nepomični)]. Mnogi, koji ne paze na ove stvari, upropaštavaju svoj namaz. Oni zapostavljaju tumaninat i ta’dil-i erkan. Rečeno je da će oni biti kažnjeni. Kada se namaz klanja pravilno i ispravno, nada u spas će se povećati zato što će se uspraviti stub vjere. Popeće se na avion koji leti u vječnu sreću.

MEKTUBAT

Back | Index | Next