MEKTUBAT

Back | Index | Next

DRUGI TOM, 29. PISMO

Postojanje Ehl-ullaha (tj. Evlija, ljudi koji su odani Allahu dželle-šanuhu), kako prije njihove smrti tako i nakon njihove smrti, je Allahov dželle-šanuhu rahmet (tj. milost za Njegove robove). Fejzovi i bereketi, koje oni zrače dok god su živi, se takođe nastavljaju i poslije njihove smrti. Njihovi fejzovi i bereketi održavaju svoj tok i poslije njihove smrti u srca onih koji ne skreću sa njihovog puta. Ovo je slično uništavanju nurova (svjetala) sunneta od strane inovacija (bid’ata) koje su kasnije izmišljene. Nastoj da radiš korisne (hajrli) poslove! Utrkujte se međusobno u taatu (tj. djelima koja Allah dželle-šanuhu voli) i ibadetu! Smatrajte da je služenje djece umrlih izvor sreće [i zarade]! Zadovoljavajte ih na način koji je u skladu sa šerijatom.

MEKTUBAT

MEKTUBAT

Back | Index | Next