MEKTUBAT

Back | Index | Next

Ovo pismo koje je napisano Muhammedu Četriju. Poslovi su u srcu. Ibadeti koji se obavljaju iz navike su beskorisni.

Da te Allah dželle-šanuhu blagoslovi i da ti dodijeli da se okreneš od drugih stvari, i da se okreneš samo Njemu! Srce je osnova. Ako se srce zaljubi u bilo šta drugo osim u Allaha dželle-šanuhu ono je uništeno. Ono nije ni za šta. Dobri poslovi, pomoć, i ibadeti, koji se samo formalno obavljaju (tj. koji se obavljaju iz navike), nemaju nikakve koristiti sve dok namjera (ili nijjet) nije iskrena. Takođe je potrebno i da je srce spašeno (izvedeno na selamet) i da ne voli nikog i ništa drugo osim Allaha dželle-šanuhu. [To znači, sve se mora uraditi zato što je to On naredio. Ili, zato što to izaziva Njegovo zadovoljstvo. Sve što On ne voli se mora izbjegavati. Sve se mora činiti radi Njega.] I srčani spas (selamet) i dobra djela tijela moraju biti zajedno. Sve dok tijelo ne radi dobra (salih) djela beskorisno je govoriti “Moje srce je čisto, pogledaj moje srce”. To je zavaravanje samoga sebe. Kako god na ovom svijetu tijelo ne može biti bez duše tako ni srce ne može biti čisto sve dok tijelo ne počne ibadetiti, i ne napusti griješenje. Većina nevjernika i otpadnika našeg vremena ne ibadeti a tvrdi da su njihova srca stekla spas (da su se uselametila) i da su oni čak i posjednici kešfa. Oni tako varaju prave i čiste (saf) muslimane. Da nas Allah dželle-šanuhu sve zaštiti, kao sadaku od Njegovog dragog Poslanika, alejhissalatu vesselamu vettehijje, da ne povjerujemo ovakim jereticima! Amin

[Ono što islam zabranjuje je ljuti otrov. Kada je Allah dželle-šanuhu stvorio ljude On im je naredio ono što im je korisno i zabranio im ono što im je štetno. On je naredio da se ono, čija je korist definitivna, mora obavezno izvršavati [luzum-i zaruri]. Izvršavati ta naređenja je postalo farz. Od onih naređenja koje su korisna, ono čije izvršavanje nije obavezno [luzum-i gajr-i zaruri] je postalo sunnet. Ono što je definitivno štetno se mora obavezno izostaviti i to je postalo haram. Ono čije izostavljanje nije obavezno je postalo mekruh. Allah dželle-šanuhu je ostavio izvjesne radnje (poslove) robovoj slobodnoj volji i izboru, da ih uradi ili ne uradi. One su postale mubah. Ako se neke stvari koje su mubah urade sa dobrom namjerom (nijjetom) one zarađuju nagrade na onom svijetu (koje se zovu sevabi ili sevapi). Ako se one ne urade sa dobrom namjerom one postaju grijesi.]

MEKTUBAT

Back | Index | Next