MEKTUBAT

Back | Index | Next

Najveća prepreka između čovjeka i Allaha dželle-šanuhu je njegov nefs (ego). Rečeno je, “Ostavi svoj nefs i dođi Meni! Tvoj nefs je oblak koji sakriva sunce za kojim ti žudiš. Upoznaj sebe!” Da bi se nefs izdigao (iznad ove prepreke) neophodan je jedan svjestan i sladak process [koji se koncentriše na srce]. On se ne može opisati riječima i pisanjem. Niti je to nešto što se može naučiti ubjeđivanjem. To mora biti poklon, koji je u vječnoj prošlosti (ezelu) poklonjen čovjeku, koji mora početi s Allahovim dželle-šanuhu privlačenjem. Pošto mi živimo u svijetu sredstava i posrednika (sebeba) evlijin sohbet će biti dovoljan, ali, pod uslovom, da se evlija treba voljeti. Sve što ga se više voli, sve će se više dobiti fejza i ma’rifeta koji zrače iz njegovog srca, i na kraju će se dobiti kemalat (savršenstvo). Hadisi šerif koji kaže, “Čovjek je zajedno sa onim koga voli”, izražava ovu činjenicu.

MEKTUBAT

Back | Index | Next