MEKTUBAT

Back | Index | Next

Postojanje Ehl-ullaha (tj. Evlija), kako kad su živi tako i nakon njihovog prelaska na ahiret, je Allahova dželle-šanuhu milost (rahmet) (za Njegove robove). Fejzovi i bereketi koje oni zrače sve dok su živi se takođe nastavljaju i nakon njihove smrti. Njihovi fejzovi i bereketi, nakon njihove smrti, i dalje održavaju svoj tok u srca onih koji ne skreću sa njihovog puta. Ovo je slično uništavanju nurova (svjetala) sunneta od strane bid’ata koji su kasnije izmišljeni. Nastoj da radiš korisne (hajrli) poslove! Međusobno se utrkujte u taatu i ibadetu! Smatrajte služenje djece umrlih izvorom sreće [i zarade]! Zadovoljite ih na način koji je u skladu sa šerijatom.

MEKTUBAT

Back | Index | Next