MEKTUBAT

Back | Index | Next

DRUGI TOM, 59. PISMO

Ovo pismo je napisano muršidovom sinu hadže-Muhammed-Abdullahu sellemehullahu teala. Ono nam kaže da je sve što nam padne na pamet i sve što zamislimo i sve što shvatimo putem kešfa i šuhuda stvorenje (mahluk). To se sve naziva masiva (ma’siva)

Neka je hvala (hamd) Allahu dželle-šanuhu i selam na one Njegove robove koje je On odabrao i koje voli! Dobili smo cijenjeno pismo koje nam je poslao nur (svjetlo) naših očiju. Ti pišeš “Sve stvari, koje odvraćaju putnikovu pažnju, kao da su igračke na putu tesavvufa, su sa Allahovom dželle-šanuhu pomoći iščezle. Ništa nije stalno, konstantno. Sve što mi padne na pamet i što zamislim, čim izgovorim ‘la’ iščezava.” Ti pišeš još o mnogim sličnim stvarima. Ti dodaješ i to da se trudiš da se one unište (istrijebe, ukinu) i da se nadaš da će one kasnije spontano biti uništene (istrijebljene, ukinute). Moj dragi sinak! Sve što nam padne na pamet i što zamislimo, pa čak i ono što se pronađe (sazna) kešfom i šuhudom je masiva (ma’siva), bez obzira bilo to afaki (tj. izvan čovjeka) ili enfusi (tj. unutar čovjeka). [Drugim riječima, to su Allahova dželle-šanuhu stvorenja.] Svezati svoje srce za njih (tj. žudjeti za njima) znači traćiti vrijeme na bezvrijedne stvari kao što su društvene igre (šah, domine,...) i igračke (besposlice). To znači igrati se sa beskorisnim stvarima. Ako je njihovo ubijanje (iskorjenjivanje) sa ulaganjem napora taj posao je ilm-ul jakin. Ako je njihovo ubijanje (iskorjenjivanje) samo po sebi, bez (truda i) napora, ono (tako ubijanje) je prevazišlo granice napora i izašlo izvan ulice znanja. On (takav čovjek) je počašćen (stupnjem koji se zove) fena. Ove stvari je lako izgovoriti ali ih je teško dobiti. Njih dobijaju samo oni kojima je to Allah dželle-šanuhu odredio (kojima je to On nasib učinio). Stvari položaja (mertebe) (koji se zove) hakikat se dobijaju kasnije. Poslije fene se dobija mekam (položaj koji se zove) isbat. Ajn se dešava poslije ilma. U poređenju tarikata sa hakikatom, tarikat nema (nikakve) vrijednosti. Kada se tarikat uporedi sa hakikatom on nema nikakve vrijednosti. Kada se nefi uporedi sa isbatom nefi nema (nikakve) vrijednosti. [Nefi znači izbaciti iz kalba (koji se nalazi u srcu, koji je smješten u srcu) svo znanje i razmišljanje o Allahovim dželle-šanuhu stvorenjima.] [Isbat je dobijanje Cilja, Stvarnog Bića.] Jer, sve dok čovjek čini nefi, on je zauzet sa stvorenjima. Međutim, kada on čini isbat, ništa drugo osim Allaha dželle-šanuhu ne postoji. Kada se [u alem-i misalu] nefi uporedi sa isbatom, on izgleda kao jedna kapljica vode naspram beskrajnog mora. Kada su se nefi i isbat dokučili čovjek je stekao (položaj koji se zove) vilajet-i hassa. Poslije (položaja koji se zove) vilajet-i hassa čovjek ili čini urudž, to jest, on se ili još više uzdiže, ili čini nuzul, to jest, ide nazad dole (spušta se). Ako učini urudž čovjek mora kasnije učiniti nuzul. O naš Gospodaru (ja Rabbi)! Povećaj Tvoj nur koji si nam podario! Oprosti nam naše grijehe! Ti možeš sve učiniti. Selam tebi i onima koji su na pravom putu i koji slijede Muhammeda Mustafu alejhissalatu vesselam!

MEKTUBAT

Back | Index | Next