MEKTUBAT

Back | Index | Next

Čovjekova čast je u njegovom imanu i ma’rifetu, a ne u njegovj imovini i položaju. Radite na jačanju imana! Trudite se da povećate svoj stepen u ma’rifetu! Hadisi šerif kaže, “Ako čovjek radi za onaj svijet Allah dželle-šanuhu će mu dati da mu se ispune njegove sve želje. Što se tiče onih koji uvijek jure za ovosvjetskim poslovima On će ih upropastiti.” Ako neko ima poteškoću u zarađivanju za životne potrebe njemu je džaiz (dozvoljeno) da radi. Biće dobro ako on zarađuje. Ako ne može on u tome ne bi trebao biti uporan. Upornost će biti beskorisna. U stvari, ona će biti štetna.

MEKTUBAT

Back | Index | Next