MEKTUBAT

Back | Index | Next

Zulumi (zločini) i proganjanja od strane državnih službenika i drugih imaju samo uticaj na zahir [tijelo i mozak]. Oni ne prodiru u batin [kalb, srce]. Oni će proizvesti nagradu (sevab) na ahiretu i blistavost (nur) batina na ovom svijetu. Čovjek neće izgubiti svoje atribute čovječnosti. Dok će batin prihvatiti događaje, zato što ih je Allah dželle-šanuhu stvorio, zahir će se nad njima žalosti.

Da se eliminišu belaji i brige jako je korisno učiti istigfar. To je često iskušeno. [On pomaže onima kojima je došao edžel (smrtni čas) da presele bezbolno i bezbrižno na ahiret.] Jer, hadisi šerif kaže, “Ako čovjek stalno, puno (često) uči istigfar, Allah dželle-šanuhu će ga spasiti od dertova (muka, jadova, bolova) i briga. On će mu poslati rizk (opskrbu) odakle se ni ne nada.” [Hadisi šerif koji se navodi u knjizi Merakil-felah kaže, “Ko poslije svakog namaza prouči tri puta ‘estagfirullahel’azim ellezi la ilahe illa huv el-hajjel-kajjume ve etubu ilejh’ njemu će svi njegovi grijesi biti oprošteni.”] Ovaj fakir [tj. Muhammed Ma’sum] uči 70 istigfara poslije svakoga farz-namaza. Ja prvo, slijedeći uputu u hadisi šerifu, proučim tri puta “estagfirullahel’azim ellezi la ilahe illa huv el-hajjelkajjume ve etubu ilejh”, a onda ostatak broja (tj. 67 puta) proučim samo “estagfirullah”. Značenje ovoga je “O moj Allahu oprosti mi!”. Pogledaj 125. stranicu. Ali bin Ebu Bekir [Ovo ime se često spominje u djelu (radu) na arapskom jeziku koje se zove Misbah-ul-enam] kaže u knjizi Mearidžulhidaje, “Najčuveniji od svih istigfara je onaj o kojem nas je obavijestio naš Poslanik (koji je rekao), ‘Onaj ko prouči dvadeset pet puta istigfar-dovu “estagfirullahel’azim ellezi la ilahe illa huverrahmanurrahim el-hajj-ul-kajjumullezi la-jemutu ve etubu ilejh Rabbigfir li” njegovu sobu, familiju, kuću i grad neće zadesiti kaza (tj. nesreća, propast, katastrofa) i belaj.’” Ova istigfar-dova se mora još i dodatno na svakom sabahu i akšamu tri puta proučiti. Hadisi šerif koji je napisan na 123. stranici knjige Tergib-us-salat kaže, “Ko na dan džume prouči tri puta prije sabah-namaza istigfar-dovu, to jest, ‘estagfirullahel’azim, ellezi la ilahe illa huv el-hajjel kajjum ve etubu ilejh,’ njegovi grijesi i grijesi njegove majke i njegovog oca će biti oprošteni.” Svaki dan kada idemo na spavanje trebamo što više puta izgovoriti “Ja Allah, ja Allah, estagfirullah min kulli ma kerihallah” i onda, na kraju, jednom proučiti kelime-i tevhid.

MEKTUBAT

Back | Index | Next