MEKTUBAT

Back | Index | Next

Ovo pismo je opet napisano Muhammedu Ćetriju. Ono govori o važnosti ihlasa.

Neka je hvala (hamd) Allahu dželle-šanuhu. Neka su dove i selami na Njegovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Moj sinak! Kada se prođe kroz faze (konake) suluka, i stepene (mekame) džezbe, postaje jasno da je cilj džezbe i suluka, to jest cilj tesavvufskog puta, da se dođe na nivo ihlasa (tj. da se sve što se radi, radi samo u ime (tj. radi) Allaha dželle-šanuhu). Da bi se došlo na stepen ihlasa potrebno je da odbacimo obožavanje idola koji su i u čovjeku i izvan čovjeka. Ihlas je jedan od tri dijela islama. Islam ima tri dijela: Ilm (znanje), amel (ibadet), i ihlas. Kako se vidi, tarikat i hakikat su korisni da se dobije ihlas, treći dio islama, to jest, oni su asistenti islama. To je istina. Nažalost, ovo ne može svako da razumije. Drugi se zavaravaju i zadovoljavaju snovima (ru’jetima) i iluzijama (hajalima). Oni, k’o djeca, traće svoje vrijeme s orasima. Šta bi ovakvi ljudi mogli znati o uzvišenostima i suptilnostima islama? Kako bi oni ikad mogli znati šta su tarikat i hakikat? Misleći da je islam samo ljuska, kao ljuska oraha, oni kažu da su tarikat i hakikat jezgra oraha. Pošto oni nisu u stanju da vide bit stvari njihove pažnje su poremetile riječi koje su oni čuli i naučili napamet o ljubavi (ašku) i zevku. Oni žarko nastoje da dobiju stanja (halove) i stepene (mekame). Oni misle da su oni nešto. Da im Allah dželle-šanuhu dodijeli (učini nasib) da vide istinu. Da On dadne spas (selamet) i nama, i tebi, i Njegovim svim dobrim (salih) robovima! Amin.

MEKTUBAT

Back | Index | Next