MEKTUBAT

Back | Index | Next

Ovo pismo, koje je napisano hazreti Essejjidu Miru Muhammedu Nu’manu (koji je bio muršid-i kamil). Ono nam objašnjava da je Allah dželle-šanuhu, i Njegovi atributi (sifati), i Njegova djela, vrlo blizu Njegovim robovima.

Neka je hvala Allahu dželle-šanuhu, a dobročinstvo i selami onima koje On izabire i voli! Mi smo dobili tvoje dragocjeno pismo. Ti si se puno zamučio. Neka te Dženab-i Hak (Allah dželle-šanuhu) puno nagradi za tvoj trud! Ti nas stalno pitaš da objasnimo Allaha dželle-šanuhu (Allahov dželle-šanuhu zat) i Njegove atribute i Njegova djela, koja su bliža ovom alemu (ovim klasama bića) od ičeg drugog, i da nestrpljivo očekuješ da naučiš odgovor. Dakle, ja osjećam da sam primoran da ti malo otkrijem stvar.

Sve postoji sa njegovom stvarnom prirodom, sa njegovom biti. Nema potrebe davati nečem njegovu ličnu prirodu, ili da je iko dadne, zato što sve ima u sebi svoju prirodu. Iz ovog je razloga rečeno da se priroda ičega ne može napraviti. Svako tijelo (materija) ima bit, prirodu. Nema potrebe raditi nešto da se materijama dadnu njihove prirode. Ali, izvjestan rad je potrebno uraditi da bi se proizvela priroda nečega u nečemu drugom. Na primjer, bojadžijin posao je da boji tkanine a ne da pravi tkaninu tkaninom ili boju bojom, što je nepotrebno. Dakle, priroda stvari nije data toj stvari kasnije. Ali izvjestan rad je učinjen da sastavi tu stvar i njenu prirodu zajedno. Sve je samo zajedno sa svojom prirodom. Ova naša riječ ne važi kada se uzmu u obzir sjenke (zil). Sjenka nečega, ili njegov odsjaj ili njena zamisao, ili njen lik u ogledalu, je postao sjenka, ili odsjaj, itd., ne sa svojom sopstvenom prirodom već sa prirodom originala koji izaziva (pravi) da se ona oformi, zato što sjenka, ili lik, nemaju svoju sopstvenu prirodu. Priroda koja postoji u sjenci je priroda originala koji je pravi. Prema tome, original je bliži svojoj sjenci nego sjenka sebi, jer, sjenka je postala sjenka sa prirodom svog originala, to jest sa originalom, a ne sa svojom sopstvenom prirodom; jer, ona nema svoju sopstvenu prirodu.

Pošto su ovaj univerzum i sva stvorenja sjenke, odrazi, i odijeci (efekti), i izgledi Allahovih dželle-šanuhu djela, ova djela, koja su originali ovog univerzuma, su bliža univerzumu nego univerzum sam sebi. Pošto su ova djela sjenke (zilovi) božanskih atributa (ilahijje sifata ili sifat-i ilahijje), Allahovi dželle-šanuhu atributi su bliži univerzumu (alemu) nego djela koja su originali (bit) univerzuma. Jer, oni su originali originala. A pošto su božanski atributi (sifat-i ilahijje) sjenke (zilovi) božanske Ličnosti (Allahovog dželle-šanuhu Zata ili Zat-i ilahi), i pošto je Ličnost (Zat) Allaha dželle-šanuhu, Lično, original originala, Allahov dželle-šanuhu Zat je bliži univerzumu nego univerzum, i djela, i božanski atributi. Oni koji su bistri i pametni, koji će ovo shvatiti ako ovo pažljivo pročitaju, će, ako su dovoljno (pošteni i) razumni, prihvatiti ovu našu riječ. Ako se nađe iko da ne vjeruje to uopšte nije bitno zato što ove naše riječi nisu namjenjene njima.

MEKTUBAT

Back | Index | Next