MEKTUBAT

Back | Index | Next

TREĆI TOM, 39. PISMO

Ovo pismo je napisano Mevlani Muhammedu Saddiku Kešmiriju. Ono objašnjava razliku između ilm-ul jakina tesavvufdžija (sufija) i ilm-ul jakina filozofa.

Neka je svaka hvala i zahvala Allahu dželle-šanuhu! Neka je selam na one Njegove robove koje je On odabrao i koje voli! Prema tesavvufdžijama, ilm-ul jakin je izvođenje zaključka (donošenje suda) o izvršiocu rada (djela) na osnovu viđenja (evidencije tog) rada. To jest, na osnovu viđenja (evidencije) rada (djela) shvatiti izvršioca koji je uradio taj rad (djelo). Tako isto kažu i stari grčki filozofi, to jest oni koji su na putu razumijevanja svega svojim razumom, što više vole (tj. oni više vole ono što shvate i razumiju svojim mozgom). Kakva je razlika između njih (tj. između tesavvufdžija i filozofa)? Zašto je tesavvufdžijski (sufijski) ilm-ul jakin postao kešf (otkrovenje) i šuhud (viđenje) (tj. zašto se on oformio putem kešfa i šuhuda)? Zašto su ilm-ul jakini vjerskih alima, koji nisu tesavvufdžije, kao i filozofska razumijevanja? Mi ćemo to ukratko objasniti. U oba tipa ilm-ul jakina je potrebno vidjeti rad (djelo). Put kroz rad (djelo) će dovesti do neviđenog izvršioca. Put koji vodi čovjeka izvršiocu je veza između ovog dvog. U ilm-ul jakinu sufija (tesavvufdžija), ovaj odnos, ova veza, se takođe vidi i kroz kešf i šuhud. Međutim, u ilm-ul jakinu vjerskih alima (koji nisu sufije) i filozofa ova veza se ostvaruje putem razuma, razmišljanjem i zapažanjem, posmatranjem. Iz ovog razloga je sufijsko (tesavvufdžijsko) prepoznavanje izvršioca iz djela hadsi (tj. induktivno tj. zaključeno putem indukcije i intuitivno, tj. nešto što se saznaje intuicijom, nešto što se neposredno uviđa i opaža bez posredstva razmišljanja). To jest, ono se dešava automatski i spontano. U stvari, ono je bedihi. to jest, očevidno, potpuno jasno. Međutim zaključivanje drugih o izvršiocu rada (djela) je na osnovu razmišljanja i zapažanja. Kako se vidi, ilm-ul jakin tesavvufdžija (sufija) je sa kešfom i šuhudom. Međutim, ilm-ul jakin drugih se ne može desiti bez istraživanja razumom. Iako se i ilm-ul jakin tesavvufdžija takođe zove istidlal, to jest razmišljanje i istraživanje, (on se zove tako) zato što je to ime dato da se razumije (shvati) izvršilac iz njegovog rada. U stvari, on nije istidlal već kešf i šuhud. Ilm-ul jakin vjerskih alima (koji nisu sufije) je kroz istidlal. Mnogi ljudi nisu mogli shvatiti ovu prefinjenu razliku, ove tančine. Neki od njih su se loše izražavali (i izražavaju se loše) o ovim velikanim tesavvufa kaddesallahu teala esrarehumul’aziz. Allah dželle-šanuhu sam saopštava istinu svega. Selam onima koji su one koji su na pravom putu!

MEKTUBAT

Back | Index | Next