MEKTUBAT

Back | Index | Next

Ovo pismo je napisano Mirzi Menu Džehri. Ono savjetuje.

Da ti Allah dželle-šanuhu podari hajrli život! Kada ti On dadne sreću i dobro On ti dadne da zaboraviš životne tragedije koje te snalaze! Moje dijete! Kada je čovjek mlad njega okruže želje nefsa. Međutim, mladost je najunosnije, najprofitabilnije, vrijeme za učenje znanja i za ibadet. U mladosti, kada bijes i strasti napadnu na čovjeka, izvršiti jedno naređenje islama je mnogo korisnije od istog ibadeta koji je učinjen u starosti. [Naročito ako im se pridruže i druge prepreke, ibadeti koji se učine pobjeđujući ih, će toliko povećati sevabe da samo Allah dželle-šanuhu zna koliko.] Jer, tegobe i nevolje u izvršavanju ibadeta, protiv zapreka, će uzvisiti časti ibadeta do neba. Ibadeti koji se obavljaju lako i bez ikakvih sprečavajućih prepreka će ostati niži. Radi toga, oni odabraniji među ljudima, su postali viši od najviših meleka. To je zato što čovjek ibadeti između prepreka. Međutim, meleci se pokoravaju naređenjima bez ikakvih prepreka. Vrijednost vojnika se za vrijeme rata povećava. Njegovo jedno malo djelo koje on učini u ratu postaje puno korisnije od njegovih svih napora (vježbi) u vrijeme mira. Žudnje mladosti su stvari koje nefs i šejtan vole. One su Allahovi dželle-šanuhu neprijatelji. Ono što Allah dželle-šanuhu voli su stvari koje su u skladu sa islamom. Nije dostojno da pametni i inteligentni ljudi zadovoljavaju Allahove dželle-šanuhu neprijatelje, i istovremeno, tako radeći, izazivaju gnjev Stvarnog Posjednika koji daje sve blagodati. Da nam Allah dželle-šanuhu svima dodijeli (dadne nasib) da radimo razumna djela i da nas zaštiti da nas naš nefs, šejtan, pisanja, i riječi neprijatelja vjere ne prevare! [Jedna mala količina ibadeta, ako je ispravna, će dati veliku količinu sevaba, naročito u vrijeme kada su u porastu ireligiozni, oni koji se ismijavaju s muslimanima, i kada se širi propaganda koja proizvodi da muslimanska djeca postanu bezvjernici. Naš Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, “O moji Ashabi! Vi ste došli u tako vrijeme da ćete biti uništeni, otići ćete u džehennem, ako ne izvršite jednu desetinu Allahovih dželle-šanuhu naređenja iako izvršavate devet desetina! Doći će tako vrijeme, da će se mu’mini, u to vrijeme spasiti od džehennema ako izvrše jednu desetinu naređenja a ne izvrše devet desetina. Kako su sretni oni koji su u to vrijeme s imanom.”]

MEKTUBAT

Back | Index | Next