MEKTUBAT

Back | Index | Next

Ovo pismo je napisano ondašnjem sultanu [Selimu Džihangiru hanu rahmetullahi teala alejh]. Ono objašnjava tajno znanje činjenja dove i hvali alime.

Ja, Ahmed, rahmetullahi teala alejh, najniži od tvojih poniznih sluga, ti činim dovu i šaljem moju poniznost i dove na tvoje uzvišeno mjesto skloništa i vrata tvojih uzvišenih sluga. Ja se zahvaljujem za unapređenje robova i za blagodati koje svako, i neuk i učen, i blizu i daleko, uživa bez straha i u rahatluku. Ja sam, u vrijeme kada sam bio u nadi da će dova biti primljena, u vrijeme sastajanja sa fakirima, činio Allahu dželle-šanuhu dovu da On podari tvojim hrabrim vojnicima pomoć, osvajanje, i pobjedu. Allah dželle-šanuhu ne stvara ništa beskorisno, besmisleno. Dužnost vojnika armije je da ojačaju državu. Širenje ove sjajne vjere je jedino moguće sa državnom pomoći. Rečeno je, “Islam je pod sjenkom sablji.” Ovaj cijenjeni posao je takođe podaren i vojnicima dova. Oni koji čine dovu (duadžije) su siromasi i bijednici (muhtaći) koji žive u brizi (nekonforu).

Postoje dva načina da se pomogne ojačavanje države. Prvi način pomoći je materijalnim sredstvima. Ovo se čini vojnicima, armijom [tehničkim i ekonomskim sredstvima]. Ovo sve je očigledna, vidljiva pomoć. Drugi način pomoći je stvarna pomoć i nju čini Onaj ko je stvorio ta sva sredstva. Značenje stotinu dvadeset šestog ajeta sure Al-i Imran kaže, “Pomoć je samo i samo od Allaha dželle-šanuhu.” Ova pomoć se stiče preko vojnika armije dova. Pošto su vojnici armije dova niži od svakog drugog, i slomljena srca, oni su ispred vojnika koji ratuju. Oni su, ostavljanjem posrednika (sebeba), uspostavili vezu sa svojim Stvaraocem. Prijevod perzijskog stiha:

Oni koji imaju slomljeno srce su šutnuli loptu naprijed!

Štaviše, dova odbija nesreće i belaje. Onaj koji uvijek samo govori istinu, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao, “Kaza (nesreća) se može samo sa dovom zaustaviti.” Sablje, džihad [i svi drugi posrednici (vasite) rata], ne mogu zaustaviti nesreću. Kako se vidi vojnici armije dova, koji su nejaki i slomljena srca, su važniji od vojnika armije koja ratuje. Vojnici armije dova su, da kažemo, duše vojnika borilačke armije. Vojnici borilačke armije su njihova tijela. Dakle, vojnici borilačke armije ne mogu izvesti ništa bez vojnika armije dova. Jer, tijelu bez duše ne koristi nikakva pomoć i moć. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je zato, kada je bio zabrinut u njegovim ratovima, tražio pomoć od Allaha dželle-šanuhu radi hurmeta siromašnih muhadžira. Iako je on imao armiju vojnika on je činio dovu u kojoj je uzimao siromašne muhadžire kao posrednike (vesile). Mi, fakiri, vojnici armije dova, smo bijedni, poniženi pred svakim, i slomljena srca. Jer, rečeno je, “Siromaštvo je poniženje i na ovom i na onom svijetu.” Tako smo mi, kakvi smo, napravljeni cjenjenijim ispred ljudi od akcije. Muhbir-i sadik (onaj koji uvijek govori istinu tj. Poslanik alejhisselam) je rekao,“Na Kijametu će se krv šehida vagati sa tintom alima. Tinta će biti teža.” Subhanallahi ve bi-hamdihi. Ovaj mrak i tama, i ovo poniženje, su posrednci njihove veličine (izzeta) i časti (šerefa). Da, prijevod perzijskog stiha:

Voda života (ab-i hajat) postoji u mraku!

Ova ponizna osoba, koja ti čini dovu, nije dovoljno vrijedna da bi sebe smatrala jednim od vojnika armije dova, ali, samo u ime siromaštva, i sa nadom mogućeg uslišavanja (kabula) dove, on je ubrajao sebe među duadžije tvoje moćne države, i tebi, i duhom i jezikom činio dovu, i učio Fatihu za tvoj spas. [Molimo vas da pogledate za značenje sure Fatiha našu knjigu Nije mogao odgovoriti.] Ja Rabbi! Ukabulu naše dove! Ti čuješ svaku riječ i znaš sve!

MEKTUBAT

Back | Index | Next