MEKTUBAT

Back | Index | Next

Ovo pismo je napisano Nakibu i sejjid-šejh-Feridu. Ono veliča i hvali (medh) najboljeg od svih ljudi i savjetuje nam da ga slijedimo:

voje drago pismo koje si poslao iz milosrđa je u najbolje vrijeme počastilo ovog fakira (siromaha). Bilo nam je jako drago da ga pročitamo. Zahvaljujući Allahu dželle-šanuhu tebi je bilo suđeno da naslijediš Muhammedov alejhisselam fakr. [Fakr = Necijenjenje ovosvjetskog imetka i neoklijevanje u davanju i trošenju imetka na Allahovom dželle-šanuhu putu.] Ovaj tevedždžuh, ova ljubav, i ova odanost fakirima, potiče iz toga nasljedstva. Ovaj fakir, koji nema ništa, je zbunjen šta da ti napiše kao odgovor. Ja ću ti napisati nešto o superiornim kvalitetima tvog velikog džeda, koji je najbolji od svih Arapa, i tako učiniti da ovo moje pismo bude vesila (posrednik) za moj spas od ahiretskog azaba. Ja ne pokušavam veličati našeg efendiju (sejjida) alejhissalatu vetehijje. Radije, ja ću obogatiti moje pisanje s njim. Prijevod arapskog stiha:

Nisam u stanju da dovoljno nahvalim Muhammeda alejhisselam,
Sa njegovim imenom ću samo povećati vrijednost mom tekstu

Uzdajući se u Allaha džellešanuhu i moleći Ga za pomoć ja kažem: Muhammed alejhisselam je Allahov džellešanuhu resul. On je sejjid, efendija Ademovih sinova. On će na danu Kijameta biti najdarežljiviji od onih kojima smo pokorni, i koji će nas spasiti od džehennema.

[Sejjid Abdulhakim ef. Arvasi kaddesallahu teala sirrehul’aziz je rekao: Svaki Pejgamber salevatullahi teala alejhim edžma’in je u svakom pogledu najveći, u svom plemenu, u svom vremenu, i u svom mjestu (gdje živi, državi). Muhammed alejhisselam je najviši, u svakom pogledu, od svih klasa bića koja su došla i koja će doći u svakoj državi i u svakom vremenu od stvaranja svijeta do njegovog kraja. Niko, ni u kom pogledu, nije viši od njega. Ovo nije nešto nemoguće za Njega da učini. Onaj koji čini šta hoće, i stvara šta hoće, ga je stvorio takvog. Nijedan čovjek nema dovoljne snage da ga dovoljno nahvali (medh). Niko ne može njega kritikovati.]

On će na Sudnjemu danu (Kijametu) prvi ustati iz mezara. On će prvi činiti šefa’at. Njegov šefa’at će prvi biti primljen (kabul). On će prvi pokucati na džennetska vrata. Njemu će se odmah otvoriti vrata. U njegovoj ruci će biti bajrak Liva-i hamd. Adem alejhisselam i svi pravovjerni (mu’mini) od njegovog vremena do kraja svijeta će biti pod tim barjakom. On je rekao u hadisi šerifu, “Ja sam na Kijametskom danu sejjid i onih koji su došli i onih koji će doći. Ja se ne hvalim, ja govorim istinu.” On kaže u jednom hadisi šerifu, “Ja sam Allahov dželle-šanuhu habib, najdraži. Ja sam reis (glava, poglavar) Pejgambera. Ja se ne hvalim.” Jedan drugi hadisi šerif kaže, “Ja sam zadnji Pejgamber, alejhimusselam. Ja se ne hvalim. Ja sam Abdullahov sin, Muhammed, alejhissalatu vesselam. Allah dželle-šanuhu je stvorio ljude. Mene je stvorio kao najbolje ljudsko biće. Allah dželle-šanuhu je razdvojio ljude u grupe [nacije, rase]. On je mene stavio u najbolju. On je onda razdvojio ovu najbolju grupu u plemena [džema’ate]. On je mene stavio u najbolje. On je onda razdvojio ovaj džema’at na kuće. On je dao da se ja rodim u najboljoj kući [familiji]. Ja sam najbolji od svih ljudi. Ja sam iz najbolje familije. Ja ću govoriti na Kijametu kada će svi šutiti. Ja ću činiti šefa’at za ljude kada se niko neće smjeti mači. Ja ću im (ljudima) dati vesele vijesti kada će svi biti potpuno bez nade. Ja ću toga dana imati ključ za svaku dobrotu i za svaku pomoć i za svaka vrata. Liva-i hamd će biti u mojoj ruci. Ja sam najkorisniji od svih ljudi, najdarežljiviji, i najbolji. Mene će taj dan služiti na hiljade sluga. Ja ću na dan kijameta biti svim Poslanicima imam, hatib, i šefa’atdžija. Ja ovo ne govorim da se hvalim.” [Ja govorim istinu. Moj zadatak je da kažem istinu. Ja, ako vam ovo ne kažem, neću izvršiti svoju dužnost.] Da nije bilo radi njega, alejhissalatu vesselam, Allah dželle-šanuhu ne bi ništa stvorio. Ne bi bilo objavljeno da je samo On ma’bud (jedini kojeg se mora ibadetiti). On je, sallallahu alejhi ve sellem, bio Pejgamber kada je Adem alejhisselam bio između vode i zemlje [to jest, dok je njegova glina bila miješana].

Ko slijedi stope jednoga ovakog sejjida,
Čak i ako griješi neće polagati računa.

Ko vjeruje i slijedi stope jednoga ovakvoga Pejgambera, najvišeg od svog čovječanstva, sejjida svih muslimana, je sigurno najbolji od svih ummeta. Meal (značenje) stotinu desetog ajeta sure Al-i Imran, koji glasi, “Vi ste najbolji i najhajirniji od svih ummeta, od din sahibija (od onih koji imaju vjeru),” je radosna vijest za ovake ljude. Oni koji mu ne vjeruju [koji ga ne mogu shvatiti i koji pretpostavljaju da je on kao oni] su najgori od svih ljudi. Meal devedeset osmog ajeta sure Tevbe glasi, “Ljudi kamena srca, divljaci i džahili ti neće vjerovati. Većina njih su munafici,” označava ovakve ljude. Oni koji su u sadašnjem stanju svijeta počašćeni da slijede sunnet-i senijje [to jest islam] su jako sretni. Ko vjeruje njegovu vjeru, ko je u njegovom ummetu, će za malo dobročinstvo dobiti puno više sevaba. Ashabi Kehf rahmetullahi alejhim edžma’in [to jest, sedam ljudi u pećini Tarsusa] su dobili visoke deredže (stepene) zato što su uradili jedno predivno djelo. To djelo je: Oni su se, kada su se neprijatelji vjere svugdje raširili, da bi u srcima sačuvali iman, iselili i otišli negdje na drugo mjesto da žive. U ovo doba, vjerovati njega, i malo ibadetiti, je slično beznačajnom djelu vojnika, koje, kada neprijatelj napadne i zauzme državu, postaje jako značajno. Veliki manevri vojnika u vrijeme mira nisu tako vrijedni.

Pošto je Muhammed alejhisselam Allahov dželle-šanuhu mahbub, ko njega slijedi dokučuje stepen mahbubluka (miljeništva). Jer muhib [odnosno ašiklija, onaj koji voli, zaljubljenik] voli svakoga u kome vidi alamete (znake) i ahlak (narav) voljenog. Ovo nam govori o stanju onih koji ga ne slijede. Prijevod persijskog stiha:

Muhammed alejhisselam je ponos oba svijeta,
Oni koji nisu pred njegovim vratima prašina nek’ u zemlju propadnu!

Ko se ne može iseliti kao ashabi kehf rahmetullahi alejhim edžma’in, treba se iseliti srcem i dušom. On treba, dok je među neprijateljima, svoje srce držati daleko od njih. Allah dželle-šanuhu može takođe, i na ovaj način, otvoriti vrata sreće. Ubrzo će doći Nevruz dan [20. mart, prvi dan persijskog kalendara]. Ti znaš da u tim danima [koji su praznici kafira, vatropoklonika] ima puno buke, plahovitosti i glupavosti. Ja se nadam da će mi Allah dželle-šanuhu dati čast da se sretnemo kada ovi mračni dani prođu. Ja neću više pisati, da ti ne dadnem glavobolju. Neka ti Allah dželle-šanuhu ne dadne da skreneš sa puta tvojih kerim (časnih, plemenitih) očeva. Neka je do kijameta i na tebe i na njih selam. Amin!

MEKTUBAT

Back | Index | Next