MEKTUBAT

Back | Index | Next

PRVI TOM, 51. PISMO

Ovo pismo je napisano sejjid-šejh-Feridu rahmetullahi alejh. Ono pospješuje širenje islama.

Ja činim dovu Allahu dželle-šanuhu da islamsko sunce sija uz pomoć te velike familije i da se ljepota Allahovih dželle-šanuhu propisa (ahkam-i ilahijje) svukud raširi! Prijevod perzijskog stiha:

Samo to i ništa drugo!

Danas, kada su muslimani tako usamljeni (bez ikog) nada u njihov spas iz ovog vitloga dalaleta je na lađi evlada (sinova, potomaka) najboljeg od cijelog čovječanstva (Prvaka svijeta). Hadisi šerif kaže, “Moj ehlibejt, to jest moji evladi (potomci), je kao Nuhova alejhisselam lađa. Oni koji se na nju ukrcaju će se spasiti, oni koji se ne ukrcaju će propasti.” Trudi se što više možeš da ti ova velika sreća dopadne ruku! Neka je veliki šukr (hvala) Allahu dželle-šanuhu. On ti je dao blagodati (nimete, ni’mete) položaja, moći i utjecajnog govora. Kada se tome doda (još i) čast tvoje ličnosti (zata), tebi će, na polju sreće, biti lako premašiti sve tvoje prijatelje. [Hazreti Alija i hazreti Fatima radijallahu anhuma i njihova dva djeteta i njihova sva unučad se zovu ehli bejt.]

Ovaj fakir (imami Rabbani misli na sebe) se pokušao počastiti na taj način što će biti u tvojoj uzvišenoj službi (hizmetu) sa ciljem da kaže ovake riječi koje su korisne za ojačavanje i širenje pravog islama. Kada sam bio u Delhiju hilal (mlađak) mubarek mjeseca Ramazana je viđen. Vidjeli smo da je vaša časna majka željela da da mi ostanemo u Delhiju. Prema tome, mi smo ostali tamo da čujemo hatmu Kur’ani kerima. Allah dželle-šanuhu je amir (komandir). Ja činim dovu Allahu dželle-šanuhu (molim Allaha dželle-šanuhu) da ti On dadne i na dunjaluku i na ahiretu sreću.

MEKTUBAT

Back | Index | Next