MEKTUBAT

Back to Home | Next

MEKTUBAT

IMAM-I RABBANI
AHMED-I FARUKI SERHENDI

SADRŽAJ
(Prijevodi odabranih pisama)

 • Prvi tom, 23. pismo - Ovo pismo nam kaže da ne smijemo učiti našu vjeru od neznalica. O biranju imena.
 •  
 • Prvi tom, 36. pismo - Ovo pismo nam kaže da propisi islama rađaju sreću i ovog i onog svijeta. Izvan propisa islama nema sreće i da su tarikat i hakikat (samo) pomoćnici propisa islama
 •  
 • Prvi tom, 37. pismo - Ovo pismo kaže da se treba slijediti sunnet i hvali tesavvuf
 •  
 • Prvi tom, 39. pismo - Poslovi su u srcu. Ibadeti koji se obavljaju iz navike su beskorisni
 •  
 • Prvi tom, 40. pismo - Važnost ihlasa
 •  
 • Prvi tom, 42. pismo - Čvrsto prianjanje za sunnet-i senijje (tj. islam) je najbolji lijek da se očisti rđa volenja drugih iz srca
 •  
 • Prvi tom, 44. pismo - Ovo pismo hvali (medh) i veliča najboljeg od svih ljudi
 •  
 • Prvi tom, 48. pismo - Vjerska ulema se mora poštovati
 •  
 • Prvi tom, 49. pismo - Ovo pismo je napisao u svom Mektubatu hazreti imamov Rabbanijev sin, Muhammed Ma'sum bin Ahmed Faruki, kuddisa sirruhuma
 •  
 • Prvi tom, 50. pismo - O niskosti i pokvarenosti ovog prolaznog svijeta (dunjaluka)
 •  
 • Prvi tom, 51. pismo - Ovo pismo pospješuje širenje islama.
 •  
 • Prvi tom, 52. pismo - O zlu nefsa emmare i bolestima koje su specifične za njega
 •  
 • Prvi tom, 53. pismo - Nesloga među alimima će izazvati zbrku
 •  
 • Prvi tom, 59. pismo - Ovo pismo nam kaže da oni koji se ne slažu sa ehli sunnetom vel džema’at neće moći izbjeći džehennem
 •  
 • Prvi tom, 61. pismo - Mi moramo naći vjerskog učitelja (ustada) i kloniti se neukih šejhova
 •  
 • Prvi tom, 71. pismo - Slijeđenje islama je zahvaljivanje Allahu dželle-šanuhu
 •  
 • Prvi tom, 79. pismo - Ova sjajna vjera (islam) je u sebi sakupila sve prošle vjere; pokornost ovoj vjeri je pokornost svim prethodnim vjerama
 •  
 • Prvi tom, 80. pismo - Od 73 grupe samo će grupa ehli sunneta biti spašena
 •  
 • Prvi tom, 97. pismo - Nama je naređen ibadet da steknemo jakin (čvrst iman)
 •  
 • Prvi tom, 147. pismo - Ovo pismo je napisao u svom Mektubatu hazreti imamov Rabbanijev sin, Muhammed Ma'sum bin Ahmed Faruki, kuddisa sirruhuma
 •  
 • Prvi tom, 177. pismo - Ovo pismo je napisao u svom Mektubatu hazreti imamov Rabbanijev sin, Muhammed Ma'sum bin Ahmed Faruki, kuddisa sirruhuma
 •  
 • Prvi tom, 178. pismo - Pravi put, put spasa, je put koji su naši očevi slijedili i podučavali u svojim knjigama
 •  
 • Prvi tom, 193. pismo - Mi moramo imati vjerovanje ehli sunneta; važnost fikhskog znanja
 •  
 • Prvi tom, 213. pismo - Ovo pismo nas savjetuje i preporučuje nam da slijedimo alime ehli sunneta
 •  
 • Prvi tom, 228. pismo - Ovo pismo nam kaže da su se nevjerstvo (kufr) i novotarije (bid’ati) nadaleko i naširoko rasprostranili i da je ibadet naša prva dužnost
 •  
 • Prvi tom, 230. pismo - Ovo pismo odgovara grčkim filozofima i nadrinaučnicima koji kažu da ništa nije nastalo iz nepostojanja
 •  
 • Prvi tom, 232. pismo - Ovo pismo nam objašnjava šta je ovaj prolazni svijet
 •  
 • Prvi tom, 251. pismo - Ovo pismo objašnjava razne stvari kao što su vrline časnih halifa, radijallahu teala anhum edžma’in, i superiornosti hazreti šejhajna radijallahu anhuma, i specijalne superiornosti hazreti Emira radijallahu anh, i časti i odlike koje su dodjeljene ashabima kiram alejhimurridvan, kao i nutarnju prirodu njihovih međusobnih ratova
 •  
 • Prvi tom, 261. pismo - Ovo pismo nas obavještava o vrijednostima i koristima koje su specifične za namaz
 •  
 • Prvi tom, 266. pismo - Ovo pismo je napisano hadže Ubejdullahu i hadže Abdullahu, dvojici sinova njegovog učitelja, muršida, hazreti Muhammeda Bakija kuddise sirruh. On je u ovom pismu objasnio akaid (ilm-i kelam), to jest vjerovanje (i’tikad) ehli sunneta vel-džema’at
 •  
 • Prvi tom, 312. pismo - Ovo pismo nas obavještava da nije dobro podizati prst na sjedenju u namazu
 •  
 • Drugi tom, 8. pismo - Ovo pismo govori o razlikama u imanima superiornih (havas) i neukih sufija.
 •  
 • Drugi tom, 9. pismo - U ovom pismu se govori o uzvišenostima riječi "la ilahe illallah", o mekamu tenziha i o gajbi vjerovanju.
 •  
 • Drugi tom, 13. pismo - Ovo pismo obja[njava stanja alima zahira, sufija i uzvi[enih alima koji su nasljednici Poslanika.
 •  
 • Drugi tom, 15. pismo - Spominjanje imena hulefai rašidina radijallahu teala anhum edžma’in je znak, karakteristika, žig, ehli sunneta vel-džema’at
 •  
 • Drugi tom, 20. pismo - Ovo pismo govori o vrlinama namaza.
 •  
 • Drugi tom, 23. pismo - Ovo pismo nam saopštava, između ostalog, da je naš prvi zadatak da se čvrsto uhvatimo za sunnet-i senijje i da odbacimo novotarije (bid’ate)
 •  
 • Drugi tom, 25. pismo - Ako slijedimo Resulullaha, sve što radimo automatski postaje zikr
 •  
 • Drugi tom, 29. pismo - Ako slijedimo Resulullaha, sve što radimo automatski postaje zikr
 •  
 • Drugi tom, 34. pismo - Allah dželle-šanuhu nije ničemu sličan i On se ne može shvatiti razumom.
 •  
 • Drugi tom, 36. pismo - Hazreti Emir kerremallahu teala vedžheh, koji je od glave do pete bio milost (rahmet), nije haša nikad, nikad, prokleo nijednog muslimana, da i ne govorimo o proklinjanjima Ashaba kiram našeg efendije Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a posebno o proklinjanjima Mu’avije radijallahu anh, na kog je on (Poslanik alejhisselam) donijeo tolike hajr dove.
 •  
 • Drugi tom, 38. pismo - Najveća prepreka između čovjeka i Allaha dželle-šanuhu je njegov nefs (ego).
 •  
 • Drugi tom, 39. pismo - Postojanje Ehl-ullaha (tj. Evlija), kako kad su živi tako i nakon njihovog prelaska na ahiret, je Allahova dželle-šanuhu milost (rahmet) (za Njegove robove). Fejzovi i bereketi koje oni zrače sve dok su živi se takođe nastavljaju i nakon njihove smrti.
 •  
 • Drugi tom, 45. pismo - Ovaj svijet je naizgled sladak ali je u biti otrov. On je potpuno bezvrijedan. Onaj ko se uhvati u njegovu klopku neće se više nikad osloboditi.
 •  
 • Drugi tom, 59. pismo - Sve što nam na um padne i sve što zamislimo i sve što shvatimo putem kešfa i šuhuda je Allahovo dželle-šanuhu stvorenje (ma’siva).
 •  
 • Drugi tom, 60. pismo - Trebamo izbjegavati nevažne stvari (fudul) i prionuti za ono što je obavezno.
 •  
 • Drugi tom, 61. pismo - Mi smo došli na ovaj svijet da steknemo Allahove dželle-šanuhu ma’rifete (to jest, da Ga ispravno upoznamo).
 •  
 • Drugi tom, 62. pismo - Čovjekova čast je u njegovom imanu i ma’rifetu, a ne u njegovj imovini i položaju.
 •  
 • Drugi tom, 67. pismo - Ovo pismo objašnjava vjerovanje (i’tikad) ehli sunneta, pet osnovnih temelja islama, i pokajanje (tevbu) za svoje grijehe.
 •  
 • Drugi tom, 80. pismo - Zulumi (zločini) i proganjanja od strane državnih službenika i drugih imaju samo uticaj na zahir [tijelo i mozak]. Oni ne prodiru u batin [srce]. Oni će proizvesti nagradu (sevab) na ahiretu i blistavost (nur) batina na ovom svijetu.
 •  
 • Drugi tom, 83. pismo - Ovo pismo objašnjava dvije blagodati (slijeđenje posjednika vjere Muhammeda alejhisselama i ljubav prema muršidu) i, još dodatno, kaza i kader.
 •  
 • Drugi tom, 89. pismo - Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je izvor fejza; uslov na putu naših velikana je da se prisustvuje muršidovom sohbetu.
 •  
 • Drugi tom, 96. pismo - Naš Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pred smrt zatražio papir.
 •  
 • Drugi tom, 110. pismo - Ako neko tvrdi da je šejh, a u svojim riječima, djelima, i ponašanju ne slijedi propise islama mi od njega moramo što dalje bježati! U stvari mi moramo pobjeći iz grada ili sela u kom on živi! On je podmukli i prepredeni kradljivac. On će nam ukrasti naš din i iman.
 •  
 • Treći tom, 1. pismo - Ovo pismo nam objašnjava da je Allah dželle-šanuhu, i Njegovi atributi (sifati), i Njegova djela, vrlo blizu Njegovim robovima.
 •  
 • Treći tom, 16. pismo - Ovo pismo govori o vahdet-i vudžudu.
 •  
 • Treći tom, 35. pismo - Ovo pismo savjetuje.
 •  
 • Treći tom, 38. pismo - Ovo pismo objašnjava hadisi šerif koji kaže da će se ovaj ummet podijeliti na sedamdeset tri grupe.
 •  
 • Treći tom, 39. pismo - Ovo pismo objašnjava razliku između sufijskog i filozofskog ilm-ul jakina.
 •  
 • Treći tom, 41. pismo - Ovo pismo je napisano jednoj pobožnoj hanumi i ono savjetuje žene.
 •  
 • Treći tom, 47. pismo - Ovo pismo objašnjava tajno znanje činjenja dove i hvali alime.
 •  
 • Treći tom, 50. pismo - Ovo pismo objašnjava razliku između istidlala rasih alima i drugih alima.
 •  
 • Treći tom, 57. pismo - Ovo pismo a pobija ono što stari grčki filozofi nazivaju akl-i fe’al (aktivni um).
 •  
 • Treći tom, 105. pismo - Ovo pismo pospješuje otkrivanje zaboravljenih sunneta i čuvanje od bidata (bid’ata).
 •  
 • Treći tom, 153. pismo - Mi moramo tražiti alima islama i pronaći i čitati knjige alima ehli sunneta.
 •  
 • Treći tom, 154. pismo - Čvrsto se drži sunneta [odnosno propisa islama] našeg predragog Poslanika Muhammeda Mustafe sallallahu alejhi ve sellem!
 •  

  MEKTUBAT

  Back to Home | Next