SAVJET MUSLIMANU

Back to Home | Next

Publikacija na bosanskom jeziku br. 5

SAVJET MUSLIMANU

HUSEJN HILMI IŠIK
Rahmetullahi alejh
[1911-2001 Ejjub-Istanbul]

HAKIKAT KITABEVI
Daruššefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262
Tel: 90.212.523 4556-532 5843 Fax: 90.212.525 5979
Fatih-ISTANBUL
PRVO IZDANJE 2005

Štamparska bilješka: Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle-šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, uredni, i bez grešaka.

Prevodiočeva bilješka: Ova knjiga je doslovno prevedena sa engleskog jezika. Prevodilac se davno odselio iz Bosne. Moguće je da su se, u međuvremenu, desile neke promjene u bosanskom jeziku. Molimo čitaoce da obrate pažnju na sadržaj ove cijenjene knjižice a ne na njene eventualne gramatičke greške. Mi smo i u ovom prijevodu, kao i u svim drugim našim prijevodima, stavili u zagradu () originalne riječi koje su upotrijebljene u turskom originalu teksta.

E’uzu billahi mineššejtanirradžim,
Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah-sallallahu alejhi ve sellem-je rekao, “Kada se u mom ummetu (među muslimanima) raširi fitna (smutnja, intriga) onaj ko se u to vrijeme bude držao mog sunneta će dobiti nagradu ekvivalentnu onoj koju će dobiti stotinu šehida (boraca koji su poginuli na Allahovom dželle-šanuhu putu)”. U vrijeme kada su u porastu izmišljena objašnjenja Kur’ani kerima (tefsiri) i otpadničke vjerske knjige, koje su napisali ireligiozni ljudi, i kada se muslimani upućuju na krivi put, oni, koji slijede prave vjerske knjige koje su napisali alimi pravoga puta, koji se zove ehli sunnet, će dobiti iste nagrade koje će biti date stotini šehida. Alimi bilo kojeg od četiri mezheba (to jest, hanefi, maliki, šafi’i i hanbeli mezheba) se zovu alimi ehli sunneta. Njihov vođa (reis) je imam a’zam Ebu Hanifa. Ovi alimi su zapisali ono što su čuli od ashaba kiram, koji su im rekli ono što su oni čuli od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem.

Danas na zemlji postoje tri vrste ljudi:

1) Kafiri. Oni kažu da nisu muslimani. Jevreji i hrišćani su u ovoj grupi.

2) Ehli sunnet muslimani. Njihov se broj stalno u svakoj državi povećava.

3) Licemjeri (munafici). Oni kažu da su muslimani. Međutim, njihov iman i izvjesni ibadeti nemaju nikake sličnosti sa ehli sunnetom. Oni nisu pravi muslimani.

SADRŽAJ

 • Predgovor
 • Prvi dio - Vjerovanja vehabija i njihova pobijanja od strane alima ehli sunneta
 • 1 - U knjigama mutesavvifa nema višeboštva (širka); Imam Rabbani, Mektubat, Drugi tom, 15. pismo
 • 2 - Ameli i ibadeti nisu dijelovi imana; Prijevodi iz knjiga Emali kasida i Hadika
 • 3 - Tražiti pomoć od Poslanika i dobrih muslimana (saliha)
 • 4 - Obožavaju li muslimani Evlije?
 • 5 - Obožavaju li muslimani grobove?
 • 6 - Dobivanje bereketa od nekog drugog osim Poslanika
 • 7 - Porijeklo tesavvufa. Tesavvuf nije usvojen od hinduskih jevreja. Ovdje hazreti Muhammed Ma’sum bin Ahmed Faruki kuddisa sirruhuma daje odgovor
 • 8 - Mrtvi; Duše Evlija
 • 9 - Veličanje i traženje pomoći od Poslanika alejhisselam
 • 10 - Mrtvačevo posredovanje
 • 11 - Je li Ahmed Bedevi obogotvoren?
 • 12 - Poslanik alejhisselam i Ashabi kiram
 • 13 - O Kasidi burdi (iz Muhammedove Ma’sumove knjige Mektubat
 • 14 - Hoćemo li rušiti grobove?
 • 15 - Ući u Poslanikovu alejhisselam džamiju a ne posjetiti njegov grob? (iz knjige Mir’at-i Medine)
 • 16 - Učenje salavata Poslaniku
 • 17 - Evlije zaista pomažu (Iz knjige Četrdeset objašnjenjenih hadisa od Ahmeda Šemseddina ibni Kemala)
 • 18 - On naziva keramete Evlija kufr i širk. Na ovo je odgovoreno sa citatima od hazreti imam-i-Rabbanija i odlomcima iz knjige Mevahib-i ledunnijje.
 • 19 - Evlija ne paradira svoj keramet (Mektubat, Muhammed Ma’sum rahime-hullahu teala)
 • 20 - Ajeti kerim “Allah i vjernici su ti dovoljni
 • 21 - Slijeđenje imama mezheba ili taklid
 • 22 - Očekivanje nečega od nekoga (Hadika)
 • 23 - Ehli sunnet i Kaside-i burda
 • 24 - Mrtvi i otsutni (ova knjiga, Minhat-ul-vehbijje, govori o zagrobnom životu i potpuno pobija vehabijska pokvarena vjerovanja)
 • 25 - Vehabijini idžtihadi su laž; oni su netačni, neispravni
 • 26 - Posjećivanje turbeta (Rabita-i šerifa)
 • 27 - Poslanik čuje salavat
 • 28 - Superiornost Ashaba kiram i Tabi’ina
 • 29 - Pomoć od živih i umrlih
 • 30 - Zavjet, zaklati životinju mrtvom (knjige Ešedd-ul-džihad i El minhat-ul-vehbijje)
 • 31 - Vehabizam je krivi put - FETVA
 • 32 - Vehabijska knjižica Nu'manov odgovor
 • 33 - Tasavvuf i tarikati nisu izmišljeni
 • 34 - Za one koji ne vjeruju u tesavvuf (sufizam) i keramet (nadprirodno svojstvo ili pojavu)
 • 35 - Na onom svijetu (ahiretu) ćemo biti sa onima koje volimo
 • 36 - Nastanak i širenje vehabizma
 • 37 - Prva vehabijska misija
 • 38 - Masakri i pljačkanja muslimana Taifa
 • 39 - Vehabijska proganjanja muslimana po Mekki
 • 40 - Vehabije u Medini
 • SAVJET MUSLIMANU

  Back to Home | Next